Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Mikrobiologia BIOLOGIA

Modele wirusów

79 zł

Model RNA, 12 zasad, biosynteza białek EB 5299 153 zł Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA skła - dającego się z 4 trypletów zasad. Model samo - sprawdzalny - nie można błędnie połączyć za - sad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co umożliwiam.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie wszystkich 64 trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie.

AIDS/HIV QH 0043

79 zł

Model porównawczy struktury DNA RV 4013 115 zł 6 rodzajów elementów reprezentujących różne części struktury DNA • wym. 12 x 12 x 38 cm

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

Model DNA RV 4011

• 3 Uracil (jasnoniebieski) • 3 Adenina (niebieska) • 3 Guanina (zielona) • 3 Cytozyna (żółta) • 12 Ryboza (czerwona) • 12 Fosforan (fioletowy)

275 zł Model złożony z segmentów powstałych z ele - mentów: cytozyny, guaniny, adeniny i tyminy. • wym. 12 x 12 x 46 cm

169 zł

Adenowirus QH 0041

Bakteriofag QH 0042

RNA mozaika tytoniu QH 0044

69 zł

89 zł

69 zł

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

• wym. elementu: 20 x 15 x 8 cm

• wym. ok. 20 x 15 x 8 cm

Genetyka

Zestaw do ekstrakcji DNA EB 6615 495 zł Zestaw umożliwia zapoznanie się z historią odkrycia kwasu deoksyrybonukleinowego, jego składem i budo - wą. Proponowane doświadczenia pozwalają zrozu - mieć naturę dziedziczenia genetycznego oraz rolę DNA i białek w ekspresji genów przy użyciu biologicznych detergentów, enzymów i etanolu do izolacji DNA z ma - teriału roślinnego. Zestaw zawiera wystarczającą ilość komponentówdla 15 grup oraz podręcznik nauczyciela i przewodnik dla ucznia. Zestaw zawiera: • 2 x 7,5% SDS/1,5% NaCL o poj. 250 ml, 1 x pepsyna (do sporządzenia 25 ml 0,5% roztworu), 2 x 95% etanol o poj. 25 ml, 20 woreczki struno- we, 15 filtrów, 15 plastikowych rurek, 30 pipet z podziałką, 15 mieszadeł; wym. opakowania: 22,9 x 15,2 x 10,2 cm

Zestaw elementów komórek organicznych QH 0008 169 zł • wym. 27 x 20 x 17 cm, chloroplast, mitochondrium, aparat Golgiego, wnętrze komórki i jądro komórkowe

272

sklep.nowaszkola.com

273

Made with FlippingBook Proposal Creator