Szkoła Średnia 2021/2022. Nowa Szkoła

Szkielety zwierząt zatopione w ak r ylu

Filmy DVD

Seria filmów DVD ukazuje zwierzęta od mo - mentu poczęcia, narodzin i pierwszych chwil życia. Film pomaga poznawać otaczający świat. W subtelnej i rzeczowej formie ułatwia zrozumienie problemów związanych z powsta - waniem nowego życia na różnych szczeblach rozwoju organizmów. Narodziny i życie zwierząt cz.1 FE 0010 • 11 filmów, czas projekcji 56 min. • płyta zawiera odcinki: bielinek kapustnik, szarańcza, żuk gnojarz,biedronka, mącznik szklarniowy, szerszeń turkuć podjadek cykada, szyce, korowódka sosnowa, pantofelek 75 zł Narodziny i życie zwierząt cz.2 FE 0011 • 11 filmów; czas projekcji 51 min. • płyta zawiera odcinki: żaba, rzekotka torbowa, żmija, żółw grecki, flaming, pingwin, dzik, mara (zając patagoński), foka, ciernik, gambuzja 75 zł

Ropucha. Szkielet zatopiony HG 0014 174 zł Szkielet żaby prezentuje charakterystyczne cechy budowy szkie - letowej płaza: ażurowa konstrukcja czaszki, kłykcie potyliczne, zredukowane żebra.Wszystkie elementy zostały ponumerowa - ne, a klucz zamieszczonow instrukcji.Wtrwałymopakowaniu. • wym. 13,5 x 9 x 3,5 cm; akryl

Ryba. Szkielet zatopiony HG 0013 215 zł Szkielet ryby z oznaczonymi cechami charak - terystycznymi dla budowy szkieletowej: czasz - ka, szczęka górna, żuchwa, kręgosłup, płetwa grzbietowa, płetwa ogonowa, żebra, płetwa piersiowa, płetwa brzuszna, obręcz płetwy pier - siowej, krąg kręgosłupa i płetwa odbytowa. Wy - mienione elementy ponumerowano, a klucz za - mieszczono w instrukcji.W trwałymopakowaniu. • wym. 20 x 9 x 4 cm; akryl

Jaszczurka. Szkielet zatopiony HG 0009

215 zł

• wym. 8 x 2 x 16,5

Szkielety zwierząt

229 zł

Żółw. Szkielet zatopiony HG 0016 319 zł Szkielet żółwia prezentuje charakterystyczne cech budowy szkieletowej gadów. Poszczególne elementy układu szkie - letowego zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji. • wym.: 13,5 x 9 x 2,4 cm; akryl

Królik. Szkielet zatopiony HG 0015 319 zł Szkielet królika reprezentujący charakte - rystyczne cechy budowy układu kostnego ssaków: czaszka, łopatka, mostek, kość łok - ciowa, kość promieniowa, kości śródręcza,

kości palców, kość miednicy, kość udowa, rzepka, kość strzałkowa, kość piszczelowa. Poszczególne elementy zostały ponumero - wane, a klucz zamieszczono w instrukcji. W trwałym opakowaniu. • wym.: 20 x 9 x 4 cm; akryl, kości z tworzywa sztucznego

Królik. Szkielet HG 0017

Ryba. Szkielet RV 3009

279 zł

329 zł

229 zł

• wym. 15 x 13 x 21 cm • plastikowe kości, akrylowa pokrywa

• wym. 15 x 13 x 21 cm • naturalne kości, akrylowa pokrywa

239 zł

205

205 zł

Gołąb. Szkielet zatopiony HG 0010 435 zł Szkielet gołębia wykazuje wiele cech układu kostnego, które umożliwiają mu lot. Tak jak u innych kręgowców wyróżnia się szkielet osiowy oraz szkielet kończyn. Wymienione elementy zostały ponumerowane, a klucz zamieszczono w instrukcji. • wym. 18 x 14 x 8 cm; akryl; w trwałym opakowaniu

Szczur. Szkielet zatopiony HG 0012

279 zł

• wym. 20 x 9 x 4 cm

Jaszczurka. Szkielet RV 3017 • wym. 15 x 13 x 21 cm • naturalne kości, akrylowa pokrywa

Żaba. Szkielet RV 3016

Gołąb. Szkielet RV 3006

205 zł

205 zł

239 zł

• wym. 15 x 13 x 21 cm • plastikowe kości, akrylowa pokrywa,

• wym. 15 x 13 x 21 cm • plastikowe kości, akrylowa pokrywa

294

sklep.nowaszkola.com

295

Made with FlippingBook Proposal Creator