Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Eşleşme Bilgilerini Görüntülemek

Eşleşme bilgilerinizi BinYaprak profilleriniz üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Mentorlarımız BinYaprak profillerindeki “Eşleşmeler” sekmesinde eşleşme bilgilerini görüntüleyebilir;

Mentilerimiz BinYaprak profillerindeki “Eşleşmeler” sekmesinde eşleşme bilgilerini görüntüleyebilir;

Hem mentorlarımız hem de mentilerimiz profillerindeki "Eşleşmeler" sekmesi üzerinden; MKM 1:1 Mentorluk Rehberi, Mentorluk Anlaşması vb. yararlı bağlantılara erişebilirler.

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document