Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Roller ve Sorumluluklar

Mentorun Rol ve Sorumlulukları

Mentorluk ilişkisine gereken bağlılığı göstermek ve zaman ayırmak. Görüşme için belirlenen takvime uymak. Açık iletişim ve güven ortamını sağlamak; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek. Etkin dinlemek, güçlü sorular sormak, yapıcı bir üslupla, saygı çerçevesinde geribildirim vermek ve mentiden geribildirim almaya açık olmak. Mentinin gündemine saygı duymak, onun gündemiyle ilerlemek. Mentinin hedeflerini belirlemesine güçlü sorularla ve farklı perspektifler sunarak destek olmak. Sorumluluk alanının farkında olmak: Gelişimin sorumluluğunu mentiye bırakmak. Gelişim konusunda rehberlik etmek; deneyim paylaşımında bulunmak. Mentiyi farklı bakış açıları geliştirmek için teşvik etmek; zaman zaman karşılıklı belirlenen sınırlar dahilinde ve yapıcı olarak zorlamak. Kişisel sınırlara, değerlere ve inançlara saygı göstermek. Destekleyici ve cesaretlendirici olmak; mentinin güçlü yönlerini ve gelişimini fark etmek ve takdir etmek. Mentorluk ilişkisini profesyonel sınırlar içinde tutmak; Mentiye “akıl vermeye” Menti adına karar vermeye, Mentiye kendi doğrularını dayatmaya veya Onu yönlendirmeye çalışmamak. Mentorluk görüşmelerini profesyonel ve ilişkiye saygılı bir şekilde yürütmek; Görüşmeler esnasında işle ilgili veya şahsi telefon görüşmeleri yapmamak Toplantıyı bölmemek.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document