Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentinin Rol ve Sorumlulukları

Mentorluk ilişkisine gereken bağlılığı göstermek ve zaman ayırmak. Gelişim ve değişime açık olmak; konfor alanından çıkmaya istekli olmak. Kendi gelişiminin sorumluluğunu üstlenmek. Net ve somut; SMART hedefler belirlemek. Geribildirim almaya ve vermeye açık olmak. Görüşmelere hazırlıklı gelmek. Açık iletişim ve güven ortamını sağlamaya yardım etmek; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek. İhtiyaçlarının sorumluluğunu almak, açık olarak dile getirmek. Mentorluk ilişkisini profesyonel sınırlar içinde tutmak; Mentordan kendisine kariyer desteği vermesini, Kişisel/duygusal yakınlık göstermesini veya Problemleri çözmesini beklememek.

TurkishWIN’in Rol ve Sorumlulukları

Milyon Kadına Mentor Programı | 1:1 Mentorluk Programı süreç tasarımının; gözden geçirme ve iyileştirmelerinin yapılması, 1:1 Mentorluk Rehberi, başvuru formları, bilgilendirici materyal ve programa dair her türlü dokümanın hazırlanması ve paylaşılması, Program duyurusunun yapılması, Mentor ve menti başvurularının toplanması ve değerlendirilmesi, Süreç boyunca düzenli aralıklarla bilgilendirme e-postlalarının ve anketlerin paylaşılması, Sürecin etkinliğinin değerlendirmesi ve raporlanması, Arzu edildiği gibi yürümeyen mentorluk ilişkilerinde çözüm geliştirilmesi.

Milyon Kadına Mentor MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document