Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Kurum MKM Program Temsilcisinin Rol ve Sorumlulukları

Kurum başvurusunun onayından sonra iç iletişim ve duyuru süreçlerini yöneterek mentorları programa yönlendirmek, MKM Kurumsal Katkı ve Katılım Paneli üzerinden kurum mentorlarının başvurularını yönetmek, MKM Kurumsal Katkı ve Katılım Paneli üzerinden mentorlara program anketlerinin tamamlanması ile ilgili hatırlatmaları yapmak, Süreçte mentorlardan gelen talep ve ihtiyaçlarla ilgili, gerekli noktalarda TurkishWIN’i bilgilendirmek. Milyon Kadına Mentor 1:1 Mentorluk programında kurum ve TurkishWIN arasındaki köprü olmak :)

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document