Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

İ ç indekiler

01

Mentorluk Programı Hakkında

02

Mentorluk Rehberinin Amacı

03

Mentorlukla İlgili Temel Bilgiler

04

1:1 Mentorluk İlişkisinde Temel Prensipler

05

Roller ve Sorumluluklar

06

Mentorluk Görüşmeleri için Temel Beceriler

07

İlk Görüşmede Nelere Dikkat Edilmeli?

08

İlişkinin Sonlandırılması

09

Mentorlar için Düşünme Soruları ve Öneriler

10

Mentiler için Düşünme Soruları ve Öneriler

11

Mentor Kontrol Listesi

12

Menti Kontrol Listesi

13

Mentorluk Anlaşması Şablonu

14

Faydalı Linkler

Made with FlippingBook Online document