Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Etkin Dinlemenin Önündeki Engeller ve Kendinize Hatırlatmalar

Etkin dinlemeyi engelleyen ve bizi çoğunlukla birinci boyuta hapseden engellere bazı örnekler vermemiz gerekirse:

Konu bizim için ilginç olmayabilir, hatta sıkıcı olabilir.

Karşımızdakinin ses tonuna, konuşma tarzına, kullandığı kelimelere, belki şivesine takılabiliriz.

Dikkatimiz dağınık olabilir, kafamız dolu olabilir; anda olmayabiliriz.

Bize tanıdık olan, bizin için kolay anlaşılır şeyleri dinleme eğiliminde olabiliriz.

Kişisel ön yargılarımız devreye girebilir.

Karşı tarafın duygu yükü olan konular anlatması bizi etkileyebilir.

Böyle bir durumda etkin dinlemeye geçebilmek için ilk olarak yaşadığımız şeyin – dinleyemediğimizin – farkında olmamız gerekir. Farkına varmadığımız bir şeyi değiştiremeyiz.

Sonrasında,

Kendimizi ana ve odağımızı konuştuğumuz kişiye getirmek,

Mentorluk görüşmesindeki belirli zamanı verimli bir şekilde kullanmaya odaklanmak,

Ön yargılarımızı ve kişisel kalıplarımızı bir yana park etmek;

Ve en önemlisi anlayamadığımız ve/veya kaçırdığımız bir şey olduğunda bunu açıklıkla dile getirip soru sorabilme iznini kendimize verebilmek etkin dinlemeyi mümkün kılacaktır.

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document