Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Güçlü Sorular

Etkin dinlemeden gelen güçlü sorular iletişimde fark yaratır. Güçlü sorular sorabilmek hem mentorlar hem de mentiler için mentorluk sürecinin seyrini ve derinliğini belirleyici olacaktır.

Güçlü soruların özellikleri nelerdir?

Açık uçlu sorular (ne, nasıl, ne zaman, ne kadar, hangi vb.) kapalı uçlu (evet/hayır) sorulara göre daha güçlü sorulardır.

Basit, kısa ve net sorular uzun, karmaşık, 2-3 cümleden oluşan birleşik sorulara göre her zaman daha etkili ve güçlüdür.

Merakla sorulan sorular, yönlendirici ve/veya yargı barındıran sorulardan daha güçlüdür. İnsan olarak bizler niyeti sezebilen varlıklarız; bize sorulan bir sorunun duygusunu ve niyetini hissetme becerisine sahibiz. Dolayısıyla bu karşı taraf için de geçerli :) Kişiye odaklı, kişiyi anlamaya çalışan (değerler, güçlü yönler, inanışlar, duygu vb.) sorular konu odaklı ve bilgi toplamaya çalışan sorulardan daha derinleştirici ve daha güçlüdür. Yaratıcılığı tetikleyen, seçenekleri çoğaltmayı teşvik eden sorular (başka, sınırsız imkanın olsaydı vb.) olasılıkları daraltan sorulardan (o mu, bu mu? vb.) daha geliştirici ve daha güçlüdür.

Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document