Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Takdir

Takdir; karşımızdaki kişide var olan güçlü yönleri, o kişiye dair iyi ve doğru olan şeyleri görmek, onamak ve dile getirmektir.

3 boyutta takdir edebiliriz:

Birinci boyutta; bir işin sonucunu, çıktısını veya kişinin sahip olduğu bir şeyi takdir edebiliriz. Örneğin “Rapor çok güzel olmuş” veya “Ceketin çok güzel.”

İkinci boyutta; bir çıktıyı/sonucu sağlayan davranışı takdir ederiz. Örneğin; “Raporu çok detaylı hazırlamışsın. Çok dikkatli analiz etmişsin” veya “Çok güzel bir seçim yapmışsın, güzel bir uyum yakalamışsın” Üçüncü boyutta; bir davranışı mümkün kılan kişilik özelliğini – kişinin özünü – takdir ederiz. Örneğin “Çok özenli bir insansın, çok çalışkan bir insansın” veya “Çok zevkli bir insansın, estetik duygusu çok gelişmiş birisin”

Verilen takdir, kişinin özüyle ne kadar ilişkilendirilirse, o kadar etkili olur.

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document