Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

İlişkinin Sonlandırılması

1:1 Mentorluk Programı 6 ay sürer. Normal şartlarda 6 aylık süre içerisinde mentorunuz/mentiniz ile toplamda en az 6-10 saatlik mentorluk görüşmelerini tamamladığınızda ve başlangıçta belirlenen hedeflere ulaşıldığında süreç sona erer. Tabii siz karşılıklı olarak daha uzun süre görüşmeye karar verdiyseniz, daha önce de belirttiğimiz gibi, hayır demeyiz :) Standart bir şekilde sonlandırılan sürecin sonrasında ilişkinin ve iletişimin devam edip etmeyeceği; edecekse ne şekilde ve hangi sıklıkta devam edeceği gibi konular tamamen mentor ve mentinin kararına bırakılmıştır. Programa katılım 6 aylık süre boyunca en az 6-10 saatlik bir zaman taahhüdü gerektirir. Bununla birlikte, gerek mentorlar gerekse mentiler çeşitli sebeplerle görüşmeleri sonlandırmak isteyebilirler.

Peki görüşmeleri hangi durumlarda sonlandırabilirsiniz ve böyle bir durumda yapmanız gerekenler nelerdir?

Gizlilik İlkesine Aykırı Davranış: Mentorluk görüşmelerinde gizlilik esastır. Görüşme içeriği ve kişilere dair bilgiler 3. Kişilerle paylaşılmamalıdır. Gizliliğin ihlal edildiği durumlarda görüşmeleri sonlandırma hakkına sahipsiniz. Bu durumda info@turkishwin.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Etik Dışı Davranışlar: Mentorluk süreçleri etiğe uygun yürütülmesi gereken süreçlerdir. Çıkar çatışması, uygunsuz ilişki vb. durumların yaşanması durumunda görüşmeleri sonlandırma hakkına sahipsiniz. Böyle bir durumda info@turkishwin.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bu dokümanın sonundaki EMCC Global Etik Kod dokümanını inceleyebilirsiniz. Ekstra Durumlar: Hayatta her şey olabilir. Sağlık, iş değişikliği, ailevi sebepler vb. ön görülemeyen gelişmeler ile birlikte, mentorluk sürecini devam ettiremeyeceğinizi hissedebilirsiniz. Bu durumda; süreci tamamlamanıza yardımcı olabilecek çözüm önerileri için ve/veya süreci sonlandırmak için bizden destek isteyebilirsiniz: info@turkishwin.com Tabii böyle bir durumda öncelikle mentorunuz/mentinizle iletişime geçmeniz ve durumu açıklıkla paylaşmanız önemli.

Milyon Kadına Mentor MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document