Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorlar İçin Düşünme Soruları ve Öneriler Mentorluk sürecinde mentorluk vereceğiniz alandaki bilgi birikimi ve deneyiminiz kadar, kişiler arası iletişim becerilerinizin de kritik öneme sahip olduğunu unutmayın. Mentorluk açıklık ve güven temelinde şekillenen öğrenim ve gelişim ortaklığıdır. Açıklık ve güven ortamını destekleyecek olan şey, sizin yaklaşımınız, davranışlarınız ve iletişim becerilerinizdir. Bu açıklık ve güven ortamını sağlayabilmek ve iyi bir mentor olma yolunda sizi desteklemesi için, hem iş hem de özel yaşantınızdaki “kendiniz” ile ilgili şu sorular üzerinde düşünebilirsiniz: İyi bir dinleyici miyim? Etkin dinleyebiliyor muyum? Odağımı ne kadar karşı tarafta tutabiliyorum? Odağım ne kadar kendimde ve kendi söylemek istediklerimde? Sorularım ne kadar açık? Ne kadar karşı tarafı anlamaya, onu düşündürmeye ve perspektifi genişletmeye yönelik sorular soruyorum? Ne kadar ve/veya hangi durumlarda kapalı, yargı barındıran sorular sorma ve seçenekleri daraltma eğilimim var? Geribildirim vermeye ve almaya açık mıyım? Geribildirimi ne kadar yapıcı ve saygı çerçevesinde verebiliyorum? Geribildirim alırken ne kadar rahatım? Hangi durumlarda geribildirimi kabul edebiliyorum, hangi durumlarda savunmaya geçme eğilimim var? İnsanları takdir edebiliyor muyum? Karşımdakinin güçlü yönlerini, gelişimini ne kadar gözlemleyebiliyor ve fark edebiliyorum? Bunları ne kadar açıklıkla dile getirip takdir edebiliyorum? Kendimi ne kadar takdir edebiliyorum? Kendimin ne kadar farkındayım? Gizlilik prensibini daima hatırlayın ve gizliliği ihlal edebilecek davranışlardan kaçının. Profesyonel bir ilişki içinde olduğunuzu daima hatırlayın; tanımlanan ilişki ve rollerin ötesinde, ilişkiyi suiistimal edebilecek davranış ve taleplerde bulunmamaya özen gösterin. Ve tabii ki bahsettiğimiz güven ve açıklık ortamını tesis etmek ve sürdürmek için gizlilik ve profesyonellik olmazsa olmazdır:

Milyon Kadına Mentor MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document