Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Açıklık ve güven ilişkisini oluşturmak mentorunuzun olduğu kadar sizin de sorumluluğunuzdur.

Kendinizi tanıtırken, ihtiyacınızı ve hedeflerinizi dile getirirken kendinize ve mentorunuza karşı açık ve dürüst olmanız sürecin etkinliği açısından önemli. Kişisel sorumluluğunuzu almanız, karşınızdaki kişiden aklınızı okumasını veya sizin adınıza karar vermesini beklememeniz gerektiğini hatırlayın.

Gizlilik prensibini daima hatırlayın ve gizliliği ihlal edebilecek davranışlardan kaçının.

Profesyonel bir ilişki içinde olduğunuzu daima hatırlayın; tanımlanan ilişki ve rollerin ötesinde, ilişkiyi suiistimal edebilecek davranış ve taleplerde bulunmamaya özen gösterin.

SMART Hedef Belirlemek

Hedeflerinizi belirlemenin ilk adımı, ihtiyacınızın ve ne istediğinizin farkında olmaktır. Bunu netleştirdikten sonra, sizi ulaşmak istediğiniz noktaya taşıyacak hedefleri belirlemek anlamlı olur. Hedefleri belirlerken SMART yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. SMART kavramı, İngilizce Specific (Belirli, spesifik), Measurable (Ölçülebilir), Achievable/Attainable (Ulaşılabilir), Realistic (Gerçekçi) ve Time Bounded (Zaman Sınırı Olan) kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Süreçten maksimum yarar sağlamak için hedeflerinizin SMART kriterlerine uyduğundan emin olun:

(S) Net, belirgin, somut olması; çok genel veya muğlak olmaması. (M) Ölçülebilir olması; bu hedefe ulaşıp ulaşmadığınızı somut olarak ölçebileceğiniz bir kriter olması (davranış değişikliği, beceri kazanımı, performans ölçütü vb.). Ulaşılabilir olması; sizin mevcut bilgi, birikim, deneyim ve yetkinliğiniz çerçevesinde üzerinde çalışabileceğiniz ve ulaşmanızın mümkün olduğu bir hedef olması. (R) Gerçekçi olması; sizin mevcut gerçekliğiniz ve durumunuzda gerçekleştirebileceğiniz hedefler olması. (T) Zaman sınırının olması; üzerinde çalışmak ve gerçekleştirmek için belli bir zamanın tanımlanmış olması; ucu açık ve belirsiz olmaması.

Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document