Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Anlaşması Şablonu

Aşağıdaki şablon, size örnek teşkil etmesi ve yol gösterici olması amacıyla paylaşılmaktadır. Kendi ihtiyacınıza göre eklemeler, düzenlemeler yapabilirsiniz. Bu anlaşma resmi bir evrak değildir, ıslak imza vb. gerekmemektedir. Tamamen sürecinize destek olmak ve çerçeve çizmek amacıyla hazırlanmıştır. Aynı şekilde, bu anlaşmayı Milyon Kadına Mentor Ekibi ile paylaşmanız gerekmemektedir. Mentorluk anlaşmasının indirilebilir ve düzenlenebilir versiyonu için: MKM Mentorluk Anlaşması Şablonu

Mentorluk Anlaşması

Amaç ve İçerik

Bu anlaşma …………………… (Mentor) ve …………………… (Menti) arasında; Mentor – Menti ilişkimizi resmileştirmek, mentorluk ilişkimizin ikimiz içinde etkin, verimli ve arzu edilen sonuçları yaratacak şekilde ilerlemesini destekleyecek ana noktaları netleştirmek için yapılmıştır. Mentorluk görüşmelerinde uygulama prensipleri, mentor ve mentinin sorumlulukları, gizlilik, ilişkinin sona ermesine yönelik hususlar ve karşılıklı taahhütler bu anlaşmanın içeriğini oluşturmaktadır.

Mentorluk Görüşmeleri

Mentorluk ilişkisi 1:1 Mentorluk Programı kapsamında 6 ay sürecek; süreç boyunca en az 6-10 saatlik mentorluk görüşmesi gerçekleştirilecektir. Mentorluk görüşmeleri …………………… (platform) üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document