Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Görüşmelerimiz ………………………………………… (3 haftada 1, ayda 1, 1,5 ayda 1 vb.) sıklıkta gerçekleştirilecek şekilde planlanmıştır. Görüşmelerimiz ortalama …………………… (1 saat, 1,5 saat vb.) sürecektir. Görüşmelerin organizasyonu, takvimlerin oluşturulması, davetin gönderilmesi ve takibi mentinin sorumluluğundadır. Görüşmeler arasında …………………… (sıklık, haftanın belirli günleri, belirli saatler vb.) …………………… (telefon, online platform, e-mail vb.) üzerinden iletişime geçebiliriz. Veya Görüşmeler arasında ekstra bir iletişim kurmamayı kararlaştırdık. Görüşmelerin iptali ve/veya ertelenmesi ………………………………………… durumlarda mümkündür.

Mentorluk İlişkisinde Beklentiler

Mentor olarak süreç ve ilişkiden beklentim: ………………………………………… Mentor olarak mentiden beklentim: ………………………………………… Menti olarak süreç ve ilişkiden beklentim: ………………………………………… Menti olarak mentordan beklentim: …………………………………………

Mentinin Gelişim Hedefleri

Mentorluk ilişkimiz süresince üzerinde çalışmak ve gelişim sağlamak için belirlediğimiz hedefler şunlardır: 1.

.…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

2. 3.

Mentorun Sorumlulukları

Mentorluk ilişkisine gereken bağlılığı göstermek ve zaman ayırmak. Görüşme için belirlenen takvime uymak. Açık iletişim ve güven ortamını sağlamak; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek. Etkin dinlemek, güçlü sorular sormak, yapıcı bir üslupla, saygı çerçevesinde geribildirim vermek ve mentiden geribildirim almaya açık olmak. Mentinin gündemine saygı duymak, onun gündemiyle ilerlemek. Mentinin hedeflerini belirlemesine güçlü sorularla ve farklı perspektifler sunarak destek olmak. Sorumluluk alanının farkında olmak: Gelişimin sorumluluğunu mentiye bırakmak.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document