Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Gelişim konusunda rehberlik etmek; deneyim paylaşımında bulunmak. Mentiyi farklı bakış açıları geliştirmek için teşvik etmek; zaman zaman karşılıklı belirlenen sınırlar dahilinde ve yapıcı olarak zorlamak. Kişisel sınırlara, değerlere ve inançlara saygı göstermek. Destekleyici ve cesaretlendirici olmak; mentinin güçlü yönlerini ve gelişimini fark etmek ve takdir etmek. Mentorluk ilişkisini profesyonel sınırlar içinde tutmak; Mentiye “akıl vermeye”, Menti adına karar vermeye, Mentiye kendi doğrularını dayatmaya veya Onu yönlendirmeye çalışmamak. Mentorluk görüşmelerini profesyonel ve ilişkiye saygılı bir şekilde yürütmek; Görüşmeler esnasında işle ilgili veya şahsi telefon görüşmeleri yapmamak, Toplantıyı bölmemek.

Mentinin Sorumlulukları

Mentorluk ilişkisine gereken bağlılığı göstermek ve zaman ayırmak. Gelişim ve değişime açık olmak; konfor alanından çıkmaya istekli olmak. Kendi gelişiminin sorumluluğunu üstlenmek. Net ve somut; SMART hedefler belirlemek. Geribildirim almaya ve vermeye açık olmak. Görüşmelere hazırlıklı gelmek. Açık iletişim ve güven ortamını sağlamaya yardım etmek; gizlilik ilkesine uygun hareket etmek. İhtiyaçlarının sorumluluğunu almak, açık olarak dile getirmek. Mentorluk ilişkisini profesyonel sınırlar içinde tutmak; Mentordan kendisine kariyer desteği vermesini, Kişisel/duygusal yakınlık göstermesini veya Problemleri çözmesini beklememek.

Gizlilik

Mentorluk ilişkimizin başlamasından itibaren, süreç boyunca ve süreç sonlandıktan sonra dahi, birbirimize dair her türlü kişisel bilgi ve görüşmelerimizin içeriği gizli kalacak, 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document