Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Taahhütler

Mentor olarak sürece ve mentorluk ilişkisine yönelik taahhütlerim:

1...……………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………....

Menti olarak sürece ve mentorluk ilişkisine yönelik taahhütlerim:

1...……………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………....

Anlaşma içeriğinde belirttiğimiz

Mentorluk görüşmesi uygulama prensiplerine uyacağımızı kabul ediyoruz.

Süreçten ve birbirimizden beklentilerimizi ne bir şekilde ifade ettiğimizi kabul ediyoruz.

Sürece ve birbirimize verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek için gerekli zamanı ve emeği vermeyi kabul ediyoruz.

Mentorluk süresince mentinin belirlenen gelişim hedefleri üzerinde çalışacağımızı kabul ediyoruz.

Süreçteki rol ve sorumluluklarımızı kabul ediyoruz.

Gizlilik prensibine uygun davranmayı kabul ediyoruz.

Mentor …………………………………….

Menti ………………………………………

İmza …………………………………………

İmza …………………………………………

Tarih …………………………………………

Tarih …………………………………………

MENTORLUK REHBERİ - 2023 Milyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document