Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk alanındaki en önemli akademisyenlerden David Clutterbuck, mentorluğu şu şekilde tanımlar: “Mentor, mentinin sahip olduğu bilgeliği keşfetmesi için kendi bilgeliğini ortaya koyan kişidir.” Mentorluk (akıl hocalığı/rehberlik) kişinin sahip olduğu tecrübe ve belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere rehberlik etmesi ve deneyimlerini paylaşmasıdır. Hem mentor ve hem de menti için fayda yaratan; karşılıklı olarak bilgi ve bakış açısı paylaşımına olanak veren bir uygulamadır. Mentorlukla İlgili Temel Bilgiler

Rol ve sorumlulukların net olduğu; mentor ve mentinin kişisel sorumluluklarını alarak ortaklaşa yürüttükleri, güvene dayalı bir ilişkidir.

Mentorluk Nedir?

Etkin dinlemek, açık ve güçlü sorular sormak, geribildirim vermek; Deneyim paylaşmak Mentinin konfor alanından çıkarak düşünmesine olanak vermek Mentinin gelişimine odaklanmak, hedeflerine ulaşması yolunda onu cesaretlendirmek, Açık iletişim ve güven ortamı yaratarak karşılıklı öğrenmeye imkan sunmaktır.

Mentorluk Ne Değildir?

Ücretsiz bir profesyonel danışmanlık hizmeti alternatifi değildir. Problem çözme odaklı bir teşhis ve tedavi yaklaşımı değildir. Mentorun kendi doğrularını dayatması, mentinin adına karar vermesi veya çözümler geliştirmesi değildir. Mentinin mentordan kişisel yakınlık veya kariyer sponsorluğu beklediği bir ilişki değildir.

Milyon Kadına Mentor MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document