Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Neden Önemlidir?

Mentorluk hem mentor hem de menti için;

Kuşaklar arası iletişimi artıran, Etkili iletişim ve liderlik becerilerini destekleyen, Karşılıklı paylaşımlar sayesinde kişisel farkındalıklarını güçlendiren, Kişisel değerlerden hareket ederek anlam yaratmaya ve 1:1 mentorluk ilişkisi aracılığıyla daha büyük ekosisteme – bütüne hizmet etmeye imkan sağlayan bir gelişim yolculuğudur.

Mentor Kimdir?

Mentor, sahip olduğu bilgi birikimini, mesleki ve hayata dair deneyimini belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere aktaran, rehberlik eden kişidir.

1:1 Mentorluk Programı kapsamındaki mentorlar, iş hayatında toplamda en az 5 yıl deneyim sahibi kişilerdir.

Programa hem kadın hem erkek mentorların katılımını destekliyor ve bekliyoruz.

Menti Kimdir?

1:1 Mentorluk Programı kapsamında mentiler üniversite okuyan, mezun veya çalışma hayatında olan 18-25 yaş arası genç kızlardır.

Milyon Kadına Mentor

MENTORLUK REHBERİ - 2023

Made with FlippingBook Online document