Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Neden Önemlidir?

Mentorluk hem mentor hem de menti için;

Kuşaklar arası iletişimi artıran, Etkili iletişim ve liderlik becerilerini destekleyen, Karşılıklı paylaşımlar sayesinde kişisel farkındalıklarını güçlendiren, Kişisel değerlerden hareket ederek anlam yaratmaya ve 1:1 mentorluk ilişkisi aracılığıyla daha büyük ekosisteme – bütüne hizmet etmeye imkan sağlayan bir gelişim yolculuğudur.

Mentor Kimdir?

Mentor, sahip olduğu bilgi birikimini, mesleki ve hayata dair deneyimini belirli bir uzmanlık ile kendisinden daha az deneyimli kişilere aktaran, rehberlik eden kişidir.

1:1 Mentorluk Programı kapsamındaki mentorlar:

İş hayatında toplamda en az 5 yıl deneyim sahibi, Çalıştıkları kurumun sektöründen bağımsız olarak, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarından mezun ve bulundukları şirkette yine STEM alanlarında görevlerde çalışan kişilerdir.

Programa erkek mentorların katılımını destekliyor ve bekliyoruz.

Menti Kimdir?

Mentorluk hizmetinden yararlanarak, kendini geliştirmek isteyen kişiler mentilerdir.

1:1 Mentorluk Programı kapsamında mentiler, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında üniversite okuyan, mezun; bu alanlardan mezun olup yine STEM alanlarında çalışan veya çalışmak isteyen 18-25 yaş arası genç kadınlardır.

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document