Telefonnøgle Næstved 1965

Snodkermeatro - Sportsartikler

725270 ERANTINVWKNS

725842

Karrebæksminde (742)

Vesterborg (740) 80 Vordlngborgvejena grus. og støn­ leje

HNEDKERVÆRKSTED v/ O. Hermann, Krnntlavøj 43 ?y.'7'ln?,,n**ntRri ilu»b«. d«re, vinduer, kokkonlnventar. forsatsvinduer og isolering

KRIK RASMI ISSEN Snedkermester

FixveJ 6

Tlf. 725v

★ Strikkegarn

720780

!!!**

Mohrtfahrlk, Aadcrui, '

^)L* t -ott tit pd oancLet!

PINGOUIN det franske kvalitetagam ... forhandles 1 Næstved af LA ROBE Jernbanegade 18 Telefon 72 26 10

<21310---- bolig: HclgenæsvcJ 14

O. Magnumen Tlf. (03 - 742i Karret .ekrmlnde 250 ir Sprogundervisning 722451 Bonøen A. C„ lektor (Tysk-fransk), Vordingborgsej 2 CL mm ENGELSK Undervisning - oversettslas #C. HfMCA atstanut. translatør . Vlnhusgsd* 10 telefon rznao ir Stålindustri 723280 A/H Holsted Htoullndustrl, GI. Holsted. ★ Stålmobler 723082 Erling Pedersen, Thurøvej 10. Fabri­ kation af stilmøbler og autosæt.. ★ Stempler 720781 Svend Holnt t Høn, Axeltorv 6, Oøyornes Gaard. - Alt I stempler. ★ Sten- og billedhuggere 720827 Handberg Vald., Farlmagsvej 82 A 721809 llenimingaen E., Vørdlngb vej 4. A ★ Sten- og gruslejer H e r 1 ii f m a gi e (751) _11. .111.1. OLSEN Herlufmngte . Tlf. 27 og 37 IIO'fllOl.M GNt’HGKAV Tlf Horn (035) 1054 v Hl slev (730) 07 Bislev Grusgrav, Ganges Bro, Ris­ lov. B a a r s e (790) 48 Hastrup Mørtel- og Hingelsværk. 89 - Fabrik og lager. pr. P. 8pec. Flltergrus. Lou (7011 IIENEIKHEN -f. IIENRIRHEN Mogenstrup Htenlndustrl 27 •i 37 89

Våbner Frederiksen MØBLER - INVENTAR - BimKSMONTERINO Vævemtræde 2 . Telefon 720780

728001 Ungen Kjeld, Gramsvej 2 723027

HAMS E. IIANSKN A Alt tomrer* o* bygningssnedker- nihejrie udfores. Tilbud gives gerne l-Hdhy pr Næstved Tlf, 72.7027

ir Strømper 722020 Kontantforretningen, I. P. Niel­ sen A/8. Torvestræde 10. 720987 Petersen Egon, Strømpemagaainøt. Torvestræde 1.

722088 Kr rtrt wlllmattler. er det

kk oAvntf/

Fa. Ludvig Hansen t’rie^tavej IRS

122SC0

U W may

722508 'fennen'* Chr. .Hanner. Præsto- vej 50 A 721314 Jensen II. C hr., Vinkelvej 16. 723004

★ Sportfrttkler lunt

A A E. Johansens Møbelsnedkeri MARSKVFJ J Bolig: Moievej 6 Tlf. 724603 Butiksmontering og møbler SVEND MOLLER laurkevej 2 Te|f. 722896

720239

Nl

oiympui

i gd

72527) 720824

ir Stobegodsforretnlnger 720014 IK9S VARME

722396i

N D E R S E N

722395"

Ringstedgade 18 725847 - - Hervlce eft. lukketid. H. I^arsen. Sydsjællands storste stobogodsla* ger. Alt I moderne KOKS- og OUEOVNE. Specialister I VARM- MTFTANLÆO. 720090 Hansen Niels ft Co.'ø Eftf. (Oerh Kjærdorf), Brotorv. A 721856 Odense Støbegods, hj. af Ramsher- red og Set. Mortensgade. 728300 A/8 Sydsjælland* Jernforretnlng, Staalgaarden A + Støvsugere 122085 rTTlERt r INSTALLATIONS- FORRETNING HANK FJORDSIDE Aaderupvej 71 Tlf. 722085 Aut. Nllfiskforhandlor 720014 [II VAftf N D F R S E ! t'orturt'tu* næste *4de)

721283 720021 Nielsen Henrik. EarlmarsveJ 67 A Værksted: Farlmagsvej 17 ^ 720574 Næetved Maskinsnedkeri (Chr. Hel. vej 26* * 8ønK Ndr> Far,™ft»* <21075 Næstved Møhelfnbrlk A'H, Præstø marken 1«. T A Kjeld £ OLSEN Fnedkertiirster Privat; KarrrtiiekirJ unik Vff rk.Hteil Sludtet |, ||f, 724S|R

to (i W 1/ tvtt)

ftlngtfedgsdø 19

T.

Før»f og tførtf

75 72 72

• SydijAllønd

72154!

WHEEL BECH. Sydsjællands største udvalg. Axeltorv J HOltu KtH, AT OKItKS OP TA g EI. se I »TltaroKltgo ».FN« AI.TIIl Mt I ORDEN...

72 »KL'

724816 72188-

Frøderlkskllde Htenlndustrl Tlf. Kongskllde (649) 150

7212? 7218*

P.

N æ s t e I s o (749) 165 Rasmussen C arl .lohnn. Maglebjorg^ gArds grusgrav, Nr. Tvede.

8ardfcfføieater . MsaVtnanrdlierl \ "HHnghorivVj M . uf, tmun

IMS

Made with FlippingBook - Online magazine maker