Telefonnøgle Næstved 1965

. * t . k * 4 . f**,i * t, \ • * •* ’ V:

' » l

-• \»J! j * 1 - V

I dlcjmiiK - rniiuiicrt

tJrnMj;erp - Vand- »g gasmestre

722146

Walsted Buch Kravlegårde - legeborde - felt­ senge udlejes. Aaderupvej 1*1, 721*2« Ilt transporten (Carl Moller), Far- ImngsveJ 60. Borde og stole, 1. kl. service. 722146 Campingudstyr Alt I telte. Kasantefr. luftmadrasær t m.PMMNOSt entrai . kn ___ Aaderupvej 181 . Tit. 7 » 1 «S 723925 Dama kittelservice Udlejning af kitler og håndklæder Næstved Dampvaskm, Ringstcdg., v. »Danln«-parkcringen Telefon 723925. 72‘,U4fl Flag udlejes, Aaderupvej 181 720390'“-----------— - . I 724390 Elegante Herre Vjolesaet og smokings skjorte.-, veste m. v. udlejes K. H A \ (i F N s F N Rlhgstedgade 2 A. ENTItKI’ltENOILMATEltlALE vor annonce under rubrik Kntrei.re- norer side 128. 1 4 lir. 4l*llst*fls .Nonner J l ir. 7 !!.VIK mm

72*146 Rullentiger udleje«, Aaderupvej l*i 7217M| Sydsjællands kravlegårds 7 f / 7 / / /V/V, Farimagsvej 06. j Qteste- og barnesenge m. madnu

CARL CHRISTIANSEN A tut. r«t-. vand- o« eanltetaraesttr centralvarme . oliefyr . vand , sanitet Metaterevej 84 . Tlf. Tfttll

Karl Jur^tnsiMis Eftf, UØKltK I il,HK.N Tettiptm iirnutfrrr Torveairs'4« 5 tumler uret i I*. ,.n* 732327

Reparatio­ ner udføres Christensen & Rasselnberg Faftmagavej 27 29. Tlf. 722866 tt ar filltlN #•>#*»tir A aut. mi.« , vand- nu nmtltelameeter. Illtkk endnu« r. Out ml varme. Oliefyr. \ :i rk«t.j II«« detiengid tiM», n». mm. l’rtvat Kild« •mal ksvej 12 * - tir. rxm«. Frederiksen Ove, Nygaardtv. 33 A Hansen Fmll, Jernbanegade 4 A Jensen Aksel A Søn, Itamsh. 19. A Jensen II. V., SlagelseveJ 84. A Jensen l'rebcn K., Osterg. 23 25, A Jurgensen V., Nygade 4-6 A Nielsen Chr. A Søn. Melstersv. 7. A

NV* s a i. o s r it tu enhver festlighed - fra 48 300 personer, Stole, horde, service og dækketøj Udlejningscentralen VuliTi.py.j ml til „„„ 7221177 I dlejningsgården, Skyttemarks- vej 70. (Se under A I nwrv. rubrik) To k s v æ r d (717) 51 Udlåning nf nye Tra>«iilon<»r mod lys og varme, samt borde, stole og service Kommer overalt. Toksværd 61.

722282

LEIF HILSEN Ure - Optik Tlsltlrs»faarden, Axeltorv 6 MARCUS MARCUSSEN Hingst odgade 3 - Tlf. 720920

l

729920

723450

720648 Nielsen Arridt (V. Ktiser). Jern­ banegade 2. 723403 Ure og briller K. A. OLSEN Urmager og exam. optiker Ct&b i

7*8185 7*17*8 72094* 721450 7**114 720317 720801 722620

★ Undervisning

(Se også Sprogundervisning). Sonja, fru, sPIftme« Mode«. Næstved pHvate syskole Jægervel 12 KlkRIJN Maskinskrivning • stenografi R. BRAUN, statsaut, translatør. Vlnhusgade 10 - Tlf. 722120.

CERTINAEB Kaiiinhcrrcd 18 - Tlf. 723408

M,,M

Stora og mind t f* Mlntirr otf*nrvleæ™_ vi ordner det hele' T9m ~ . rhr- * Røn. •sohr pr. telf. 7t4RSS

f/\\ ' L j ■ .7 jr \ 1 k .W illy /N ielsen Aut. g«"-, vand- og sanitetsmester Hugvænget 8 . Tlf. Næstved 722020 Ornat, til privat

722120

722800 Crstnd E.. Hingst edgade 10. Nyland |7rtU) 1»2 Villy Nielsen, Vejlo (gi. skole). V Gulvtæpper Clawii Hansen* eftf. Tlf. 72 00 60 ★ Våbenhandlere 720117 .lessien Chr. I/S. Torve-stræde 6 7*0187 Petersen P. A.. Ostergade 22 7*0146 stønsluiHl llenrtk. IA Larsens efU). Hjultorv 9. ★ Vand- 09 9 «ime»lre 7*0090 Christensen H. P. å Køn, Kabmager- gad« 18. A

V

i

Udlejning af dus« • av håndklæder'

f, >

'

ANDERS PETERSEN BLIKKENSLAGERMESTER ' aul, toml Gn n, C«>Hnlv»™ 0 M»i RINGSTEOGADE 65 TIE 725635 . Kuri KrkelbeT* eftf. A Blikkenslager ♦ v«nd - o*« Hanttet - Ontralvarme Oliefyr OSTfROÅI) E 9-11 I/K Trloian A vand • ianllet • centralvarme • oliefyr Indehavere: II. P. Chrletenaefi * 8sn Erik Vergmann Kebmafergade 18 Rlntatedg. 56 720871 725101 720251 ERIK NVLVEST

A, r\ I “"9-1 J‘* ,\ h.tler £/\ /JJ frlsørtøj mm. / .. I A

Æ-0

★ Urmagere (Tempus) 720210

0. Buurgaard Jensen Urmager og brille-optiker

li,

Kirkestræde 1 Tlf. 720*10 721441 G. CHRISTIANSEN Frølunds eftf. Wing sterilt ude ff Tlf. 721441

I i

775625

THOR-VASK NAESTVKD 72 25 50 Nordeuropas største vaskerikoncern

721*8 7*16*

)

Fu annonre | Telefonnøglen 'lrk**r hver dag året rundt.

?sa

Made with FlippingBook - Online magazine maker