Telefonnøgle Næstved 1965

Hyllinge (744) 187 Husum Bodil, sygeplejerske. frk„ (Traffetld 7-«). 14 Hyllinge Andelsmejeri (Mejeribest Arne Petersen). 16 Hyllinge Antovartatad, H. J, Peder en. HYLLINGE Itrucsforcning (Uddeler: B. Lynge Rasmussen). Hyllinge Brødudsalg Egon Nielsen 141 Hyllinge Damcfrlsørsnlon. O. Raad- mand Jensen, 129 Hyllinge Kro Edith Jensen 79 - Samlingshus A/8. 64 Hyllinge Savværk A/S. 153 - - Direktør Dan Søgaard (privat). 171 Hyllinge Træindustri v. Svend Hansen. “ - Vierkfører F. C. Damm. Il7 Jacobsen Emil, gdr, »Østerg&ard«. 54 - Gunnar, gdr., Ågerup pr. H 147 - Karen, gdr , Havnskov pr H. 43 Jakobsen Carl M„ pelst., Havnskov JEÉP CENTRALEN Telf. Skælskør 493 * 70 168x J Jpnsen H K, dyrlage, Hyllinge. -------Dyrliegoasslstenten - Arne. forsikr.Insekt - Ingeborg, fru, Hyllinge. - ***- Hyllinge. * Aksel, gdr., Hyllinge. gdr., Jenstrup pr. H. E., gdr., Ellcstcnteg., Kvislem. pr.S ^nK*'^*kgrd., Tåstrup. Enk, gdr., Jcnstruplund pr. H. “ Hans, gdr., Hyllinge. “ Taastrup pr. H. * *,0‘|., gdr., Ågerup pr. H. - Thorv., gdr., Kvlslemark pr. H - JES*? £■*, Tvti,. bjerggaard, Kvlslemark pr. 8. MARTIN JENSEN aut. Installatør Hyllinge - Tlf. 88 LV8.KRAFT .VARME 12 19 178 151 141 172 94 81 46 100 164 187 53 139 86 v K’H 150

245

Hyllinge (744) - Karrebæksminde (742)

183 Jørgensen Har fhv. gdr. Hyliinr, 175 - Henry, gdr., Hyllinge Enghav 71 - Jens, gdr.. Basdamsg. pr. H 177 - Børge, gdr., Kvlslemark pr 8 87 - Bjn., pelst., Ågerup pr. H 187 Knudsen Henry, cykleemed, Hy: mm 6 - Jobs., dir. (Luxol), Langetor gaard, Ågerup pr. H. 99 KONTANT-forr«»tningi‘i) INGRID HANSEN 92 Kristensen J., arbmd, Hyllinge 22 Krogh Henry, gdr., Havnskov. 18 Købmandsgårde! Ove Nielsen 57 Langholm E., gdr., Ågerup pr H 106 Larsen, fru, dranlngsm, Ager pr H !44 v - Arnold, foderm., Saltø Hovedgr - 48 - Poul Anker, forp., Bredholtgaard. 1 - Karl, gdr., Hyllinge Mark pr. li. 11* - Mikael, gdr., Vejgaard pr H. I0i - Josef, pelst., Tofteskov pr. H. 16 Larnen Holger, »nudkømifntar, Hyllinge. ~ 78 Ix>renxen M., Skovrider, Pierslev pr. F. 78 L^nager Orla H, bagerm, Hyllinge 111 Madsen Alfr, gdr., Hylllafe. 40 - C. Aa, gdr., Hyllinge. 118u - Jobs , pelst., Jenstnip pr. H. 185 Markvardsen R R. triflksksp. 9 Mortensen Johs. pelst, Hyllinge. 203 Moller Emst, gitr, Kyse Overdr pr H. Bogføring og regnskab Telf, Karrebæksminde 222 90 de Neergaard W., godsejer, kammer* ... Ferelev pr. P. 178 Nielsen Egon, Hyllinge Brodudaalv 47 - Carl, fhv. gdr., Hylllngø. *2? “ 2*r R<1r • Ågerup pr. H. 28 - Viggo, gdr., Kvlalemark pr. 8 61 - Henning, graver, Hyllinge. 6 * "• 4 M, håndkøbsuds., Hylllng 163 NloUen Holger, handøUmnnn - Knh og salg af pattøgrUe. 110 - Th„ fhv. uddeler, Hyllinge ^ 18 - Ove, Hyllinge købmandsgård. * 2 Jul • murerm - Hyllinge 159 - Ernhard. pelst., Jenstrup pr. H 83 - Arne, smedem., Taastrup pr H 24u - N. P, takkemand, Hyllinge Ms t, *fygaard KJnar, gdr., Ågerup pr i. * ■ Ntestved Diskontobank Akts. „J® °!<"en ****** fru, Ågerup. 2ll 0tS2* °- * Laledsgrd, Jenstr ». ,2 * Prodø, købmd, Hyllinge ' Ågerup pr. H 13 - Edv., smed., masklnv., Hyllinge 59 - Karen, telefonistinde, Hyllinge IJ " ° • tømrermester, Hyllinge. !!*nton p* malermester, HvIMnge 218 Pedersen Holger, rhauff., Kyse M. J0v ** Henry, gdr, Sønder Have. 88 - 8v. Aa., gdr., Hyllinge. 18 - n. J, Hyllinge Autoværksted

t lir. IVilprRpii HYLLINGE LILLE-BIL TLP. 5 5 To 6-8 pers. lillebiler udlejes.

l4arreli«ikl4Miiiin«le Landsnumer (08) 748. pr. N. betyder pr. Nssstved. De øvrige postadr. er pr. Karrebasksmlnde. Hvor Intet er anført er adreseen Karre­ bæksminde. Aben: Hverdage 7-20. Helligdage 8-18. Centralbestyrer: Chr. Thomsen. KTAS deleg.: gdr. Karl Hansen, Karrebrck 121 Almlund A, tralskole. førstel. Karreb. ANDELS VASK RENSNING nr. 5b PHA .,10 4.1/1 32x Andersen Nancy, fru, fabr, Eno. 200 - Verner, gdr. Karrebakstorp. 81 - V, gdr. Kam bak mark. 53 - Orla, købmd, Karrebak. 88 - Axel, pelst., Vesterhavs. 114 ~ Hans, ringer og graver, Karretask 15 - Thv, smedemester. 238 - Max, tandlage. 151 Andrønaøn S„ kolonial, Kar.bm. 61 Andreasen Chr, købmd, Enø. ArbejdHg. fjlykkeaf., Inapøkto- mtrt; fx)V nr. 3, Inap, P, Nirlxen 212 Bablas Bonde, fru, Karrebaksminde. 24 Bang Poul, rutebilejer. 209 Bendtsen V, fisker. Karrebak. 56 - Irene, slagter, 89 Borth Jens, guldsmed, Vesterhavs. 29 Bjarnes Konditori. 30 Blcgvad Jensen Kirstine, afdellngs- sygeplejerske, frk. 3 Brugsen. Knrrebak. 10 Bruun Petra, fru. 8 Byskov-Ottosen K. Irs, Blinket, Enø. 48 Bornchjen met „Friheden", Enø. 87 Calum k., skibsprv.hdl. Vesterhavs, 211 Campingpladsen 18 Ontrl Vank, KarrebakamliidA. 122y dKrifltcnsen K, fabrikant, Éaø. 128 - Herluf, gdr, »EnggaArd«. 175 - Holger, pelst, Fsurholt, Katreb. 39v - Niels, pelst. Karrebak Mark. 233 - Viggo, pastor, Karreb. prastegrd. 113 - Niels, aggehandler. 207 Christoffersen Poul, fh gdr, Knrreb TI Clausen Henrik, best.. Karrebak. 38u - J, gdr, Amsterdamg, Kar.bakst. 82y - Jørgen, gdr, Egemosegaard, Enø. 182u - Johs, købmand. 190 Clemmesen V, overlage, Eno Drag. 225 SALON JF.ANNK Damefrisør I. Søgren Nielsen. 147 Danholt A, pens. materielmestsr. 188 Dansk Arbejdsmamlsforb. - Kasserer

143 - H., maskinsnedker, Hyllinge. 2M - H. O. Poul, o lierer, Hum?sted Mk. 161 - Arae, pelst., Ågerup pr. H. 23u - Karl Erik, pelst, Kvlslemark pr 8 21« Petersen Jørgen, chauffør, Kyse Mk 204 - Peter, gdr, Mølagergård pr. H. BENT PRTERNEN Malermester Riddergade 8 * Nastved • 725873 78 - Johs, malermester, Hyllinge. 168x - Johs, pelst, Havnskov pi. H. 4 - Viggo, pelst, Kvlslemark pr. S. 68y - J, smedem , Psrslev pr. P. 7 Ppf11 J1**; 138 Wtsslng Niels Erik, forp . Saltø Pr* 6y - - Avlsgården, Saltø pr H. 197 Wobbe Ra. pelst, Ågerup,

M

N

O-R

88

T-V

‘jfj “ 5"** R‘iah*u*P. pelst, Sal tøby 213 - Hans, pelst., Harr. sted Mk pr H. **2 * Lienty' pr,Bt ' ItBftMkov pr H 80 - Emil, sadelm. og tapets, Hyllinge » Jernbanestationen (Statens). 173 Juni Olsen J., gdr., Tåstrup pr. H. 80 Jørgensen Adolf, barber, Hvr ng< in? ~ ^ Af*rup pr.^ 102 - Kn, gdr., Høvsgaard pr. H.

Leo Hansen. Kontortid: sommer 9-10, vinter 10*11. Fred. aft. 19-20. Dansk Folkeferie (Se Nastved Strandhuse).

*

170 Dltlevsen Børge, fisker, rå - Harald, fisker. 153 - Harry, fisker. 2 - Herluf, fisker. Karrøbtak.

NR. FORT

Made with FlippingBook - Online magazine maker