Telefonnøgle Næstved 1965

Kanæhæknminde (742) - Konti-æde (769) 141 Bcheel-Bech C., Kanalhusct 11 Schiller Wllh., Købmandsgården pA Havnen. 205 Schiøti Palle, Ira., Karrebækøtorp. 57 Severlnsen Kai, gdr., Kokgaard. 101 Slmmelhag R., gdr., Kllntegd., En«. 186 Sivertsen P. Lehmann, sklbsmæglar, Ot rensen 17, En«. 186 Stenbjøm K. A., dyri. Karrcbækøt. 94 Stenstrup I., fru, Fjordvej. 125 Stephensen Eva, fru, Ene. 100 Svangren Tage Ln aadelm. 138 Sørensen Lorent«, arkitekt, villa »Pax«. 120 Sørensen Hans Chr.f tømrer* mester, Karrebæksminde. 106 Terkelsen Kaj, murerm., Ena 182 Thomsen Chr., skytte, Karrobæk *Jøm, snedkerm., Karrebækstorp. 227 Thorkenholdt Erik, Ing., Fjordvej. 130 Thorsen Kirstine, broduds., Karråb. 1' * V:*. forP ' Spejlagerg., Karrcbrek. 4 Toldkontrollen.

240

(Koatræde (769)

102 Christensen H. P„ parel. Svine øst 145 - Alb, pens. postbud, Kostræde 110 - 8v, vognm . Kang. 235 - Edv, Bølgely, Stranden. 153 Christian J, fru, Ring Flrgåfda. 200 Christiansen N. P, fisker, Hvin* 42 - Johenne, frk, Køng. 108 - A, gdr., Sandviggård. 44x - Chr, gdr. Kostriede. 226 - Hans, gdr. Nøddevang, Svino * 2IU#’ Rdr- VftnK"ffArd, Hvino 190 - Han*, maskinstation. 188 - Chr. F, prist, Svinø 134x - Knud, pelst., Køng Banker. 227 Christoffersen Gunnar, lærer. Svi* 53x Damkjær Per, forp, Køng. 8 Damnager R. P. H, gdr, Damgaard. 78 Dansk Arbm. Forb Køng afd (Ko: - torbestyrer Kaj Hansen) Køng 26 Diskontolmnken (Næstved Dia* kontohnnk). RonlortlJ: Mandag, tlrød, onsd torsd. og fredag 14-16. 92 Drejfald B, dir, Jægerhuset, Svin«. 80 Dyr Ing Frite, gdr, sognefoged, »Moøegaarden«, Køng 28 Ellehøj Andelsmejeri (Beat. O. H. Ju- atøøen). Faxp Oldepot, tli.TnppøniwJa41 81 TTnSI nerie* Okjørggaards AIW Frugt - Grant - Kranse og blomster 230 201 36 21 Gentø Th B, flsk. hdl, Svinø. Hnlling Aage, købmand, Svinø Hansen Laur. P, amtsvejmand, Ko stræde Banker Hansen Brynlld, auto*, motor og maakinværkatetl, Kag, Oscar, Køng CcrncntstøbørE^Hag. - Gtinn, bcnslnforh. - Chr, børstenblndor Svinø. -Aage. entrepr. Kørif. Ilnnsen N. I>. & finner, i onTreprtmørfiTTnaTT1"1-1™ - Poul, forp, Egemoøeg, Koøtr - Anna, fm. Lundbyvej, Kønf. “ ® A* farstel . Køng skole - Angp, gdr., Munkehøjgård. Svine m?r ’ ^»fhrekgArd, Svina. Kfna. gdr .ske, Llndegaard Christine, gdr ske, fru, Svinø. Henry, gdr, Fladagergård. Herluf, gdr, EgebJerggArd. I pffLJP'Z HoJbro*aard, Kønf.j ♦ Hjorth. Koøtræde Køhmandøhd linri Textllhuset Alt til damer, herrer og barn PrnPr , OstergArd, Svinø. Svinø. M)' Hiinseti P, A., salgskonsulent, Kegnemasin!5fP!Tffnvemaskiner Kontormobler 2 T • Te<'' m °K ®yhelhdl, Svinø. 11 * fhr' udd • Kstræde Banker ,H ‘ ® ®-. vognm, Ol. Kro, Køng 60 6 127 47 10 108 138 10 172 131 41x 236 155 210 114 *6 102 - Osv, murerm, Køng, , Kirkely, Køng “ ™°rk., pelst. Kostræde. JE “

48 Kong Sygekasses kontor, < larl Petersen, kasserer. 72x Larsen C. barberrnester, Kang. 117 - Helmer, forp., Køng, 118 - Hansigne, fru, Kostræda Bankør. 234 - Gunnar, gdr., Svino, 115 - Evald, handelsmand, Kostrædo. 105 Lise Herluf, fhv, gdr., Kong. 2:52 Ludvigsen Mogens, forp., Svinø. 196 - Lorln, gdr.. Svino. 106 Madsen Peter, vognmd., Kang. 177 Mehlsen F., materielforv., Svinø. 67 Mortensen Wlll., gdr., Koøtrædø. 88 - H. P., pclst., Kostræde Banker. 77 Nielsen Poul, depotindehaver, Knf. 108 - H. P.t enkefru, Køng. 231 - O., forp., Skovstedgård, Svinø. 41y - Hans, forp., Lavemarksgaard. 240 - Niels Gunnar, forp. Svinø. 87 - Sogaard J , forp., Kostrædø. 38 - H^ gdr., Kirkebjerggaard, Kang. 120 - Jens Aage, gdr., KostraMle. 191 - Helmer, gdr.t Svinø, 225 - Jørgen, gdr., Svinø. 233 - Lars P., gdr., Skovvang, Svina. 187x - Sigurd, gdr., StrandbJ grd., Svin«. 30 - Vagn, malerm.. Ivarshøj, Koatr. 130 - N. P., pclst., Kang Bankør. 16 - Johs. Møller, propr., Nordstrandøg. 49 - P. C., slagter, Højbro, Keng. 183 - Oluf, tandlæge, Svinø Strand. 126 - Kurt, tømrersvend, Møllevej, Kang. 91 Norvang, Kong Overdr. (8v. Kristen, sen). 26 Næstved Diskontobank, kontor Køng 219 Norgaard E., dir., Solsiden, Svina. 52 Olsen Alfr* gdr., Noergaard. 85 Olaan Ellen, K ohk ihimrfrianr- salon. 70x - Poul, gdr., Kang Overdrev. 15 - Ounn, fhv. hotelejer, Koøtræd«. 207 Olsgaard A.( g

ftarlwe uø. • MIKS m 61 Heuuumgsen Anna. fru. Køng. 214 - Ejnar, gdr Bvlnø. 164 - Orla, gdr„ Kolbjerggård, Svino. 216 Henriksen Georg, gdr, Svinø. 186 - Kuri, gdr., Nørremarksgrd, Svino. 40 Hermanson John F., skorst .bygger. Fjordvej 1. 14 Højbro Gartneriet, Chr, Pedctaen, Kong. 123 Jacobsen Saren, gdr., Aldershvile. 124x Jakobsen Børge, pclst, Keng Mark. 28 Jensen Jens, brødudsalg, Køng. 188 - Kurtt fabr, Svino strand. 45 - Inge fru, Kong. 167u ~ Maren, (ru, Svino. 8 - Marie, fru, Kong. 20 - Frede, gdr., Holmeledsgrd., Keng. ihx - Jens Kr., gdr Ring Flrgaarde. 67u - L. Chr., gdr. Ring Flrgaa.de. 60 - Vilh., gdr., Myghavegaard 81 - Ouldbjerg 8v., gartner, Øhjerg• gaards Allé. I lansen Erik, købmand, slugter 1011 Of viktualieforretning, Køng. 224 - Frede, kobmand, Svinø. 39 Jonsrn Cnrl A.t malcmi., Kostrrede Banker. 140 - Aksel, pclst.. Ring Vejlebro, 24 - Henry, pclst., Kostræde. 238 - Thorvald, pensionist, Svino Vest. 4 - Kirstine, fru, Køng. 1S1 - Høns, tækkemand. Koatræde. 111 John J viimvh Tømrermester, Kostræde Banker. Tømrer- og snedkerarbejde, såvel nyt øorti reparationer udføres. Johnsen Vald, husejer, Svino Ost. Juhl Theodor, sognepræst, Kong. Jørgensen Alfr., arbnid., Svinø Vest. Kloster Rita og Hans. Dybso FJordv. Knuth Willy, pclst . Stormly. Kong.« XO's ANT. Vs Præstø depot Telf Præst« 480 86 Kostræde Kobmandshandel. 217 Kærsgaard E., driftsleder. Svinø, 11 Køng Bageri og Brødfabrik. 9 Køng Bryggeri og Moetari, Poul Pedersen 32 Kong kommunekontor, * llml,!mU* ik-11. r.'.TTTtia. ««- 1 * - - ■oemrådatn. h . p . II m —. Nød«iekær 0. ______« li O M« li IIO Karen Henriksen. vno trtiner Soirns Sparekasse. Kontortid: - Gerner, g«1r., Kong. - Jens, graver, Kong - Esther, kogerske, Hvlno Vest. -PH, rentier. Kong

166 Tuxen Th., pelst., Salta Mark. > TtJch,w‘ Anton, gdr, Vesterhave. 09 Vestcrhavc-Kloøken. 179u Wlttrup M.. chauffør, Kørrebæk. „ OR vand og THORDAL OL Tlf. Olstrup (748) 117, .....

litihtriHle

løndsnumir (08) 760. Alle postadresser pr Lundby. Alren Hverdage 7-20. Helligdage 8-10. ^nir^"tyrpr: Carl ***** Kostræde KTAS deleg.: Bogtr. Carl Pedersen. 85 Alderdomshjemmet I Kong,

M

N

tf

VASK RINSNl nr SB PRÆST (l

54 Anderf*P Emil, Rutebilen Aunø Keng Næstved Køng. I m ® ** Xa d‘* *dr • E,,®h«Jgaard. 162 - Hugo, teenkr., bolig, Køng. li1 * 5r.i ,B rer‘ KonF Vejlebro. 66x - Oskar, rentier, Køng. a P r<,nt,er- ^olgWmu, Køng. 165 Andreasen Joh*., gdr., Ring. ml 2ApKpr Andreas, gdr. Svine. n° BnrtJP Niels, gdr, Køng, SGEJGJUJriro) 202 Horner A, blogmfdlr. Svino ' ( < nrlsberg dopot og Kongens Rryghua (Poul Nielsen) Kgng JJ2 ^arstensen Finn, lojtn, Kong gi. Kro }]• Ch%rt*tpn*pn ®. husejer, Kønf. 14ø - V. Baad, lærerinde, frk. 213 Christensen Harry, murerm. All murer-, beton-, ferrar.ro- og lso|erlngsitrlH*J«lr udfores 60 - Bernhard, pelat, Kost rinde *dr’ Nørremosogaard, Køng,

O-R

12

T-V

72562!

cv?9 ii*Chr‘*

ima 7tiei

NR. F0R1.

Made with FlippingBook - Online magazine maker