Telefonnøgle Næstved 1965

Lov (761) 98 Jepsen Inger, damefrisør, Blangtlev. 11 Jernbanestationen. 72 Johanneeen D.,gdr., Hammør Risølod 156 - Rlch., Metalarb., Faarup. 210 Johansen P. B., tekn. tegner, Myrup. lx Juxtesen Johs., pelst., Faarup. 203 Jørgensen flv., gravér, Mogenstrup. 172 - P., Hønseriet, Myrup. 183 - Ancher, kontorchef, Pederstrup. 192 - B. I., overtraflkass., Myrup. KOSANGAS Præstø depot Telf. Præstø 480 43y Kristensen Karl Roed, gdr., Faarup. 120 lioiiKKiioi,*: BU og motoreykle. Mogens Mchjelde 144 Landhoorgnnisationernea firise- snlR. II. P. Nielsen, Mogenstrup I^uaSTTJS'ølReTiBuTTSSh?^^ - H., gdr., Lov Bonderskovgrd. - Jens, gdr., Fårup. - Poul, gdr., sogneråd sformd. 31 17v lu 62 106 u Freddie Larsen malermester Pcdetittlip pr. Lov 41 - K. P., tnaakinforhdl., Lov st. - Frita, pelst., »LIlle-EJe«, Myrup - L. P., pelst., Faarup. - Sv. P., restaurat., Mogenstrup Kro - N. J., statlonsm., Lov station, * Peter, tømrer og pclat. Lauritsen Henry, gartner, Psdemtr. i «* 5 og 8 pers. vogne udleles B ørge wilhelm Llndegaard Ovesen A., realskolelæ- rør, Faarup. 208 - E., pelst., Pederstrup. 62y - Eskild, pelst., Lov. 186 - Ax., Blangslev Mark. 117 42v 130 178 62u 127 10

2U2

253 6x Pedersen B.( fru, Vådt brohuset Blangslev pr Lov, 110 - Hans. gdr., Frydkær, Blangslev. 196 - Helge, gdr., Blangstøv. 69 - Johs., gdr., Rlsegaard. 108 - J. P., salgsleder (DLAM) Bakkel y. 3H • P., husejer, Lo/ Østerskov. 142 Pedersen Hans WM keb og salg af fjerkræ, Fårup pr. Lov, ly - Emil, plantageejer, Faarup. 170 - Walther, traflkekspd. 111 Pøtersen Sophus, gdr., Llndegaard. 161 - Willum, gdr., Dalgaard. 180 - Jørgen, Inspektør, Mogenstrup Krogaard (lokal 4). 194 - Chr.t fhv. mejeribest., Solbakken. 64v - Alfr, pelat., Lov Sønderskov. 159 - Magn., pelat., Mose lyst, Blangslev. 180 - Kaj, vognmd., Mogenstrup. 218 Poulsen O., autolak., Blangslev. 35 - Poul, gdr Hammer. 205 Rasmussen M., gartner, Fårup. 153 - J., graven 28 - Arne K., købmand, Pederstrup. 178 - Henry, „Bakkedal”, Myrup. 5 Rtndal Lars, møbelhdl , Lov. 91 Rotting Hat ry, petit., Blangslev. 174 Bandberg Carl, parcl., Fårup. 90 Sass Fr., smedem 120 Schjelde H., gdr., Tvedegaard 48 Schmidt Georg, entrepr., Blangslev 49 - John, civilingeniør. 49 SCHMIDT A SØN Entreprenør-firma. J*®} Seta Plastic tndustri, I*>v gi. skole. 181 8!oth Olaf, chauffør 98 SONJA’* SALON BLANGSLEV Stonalund 182v StAUsholm Georg. forp. gaaid, Pederstrup. 100 Btenbech Villy. rdr.. GI Lov. 96 Borensen Inger, fru. korsettere 75 Thomsen Aa., gdr.. Enghave pr. Lov, Ing. John Behmldt: Lov 49. Værksted og garager: Lov 4. Regnskabs- og revisionskontoret Honning Karlsen A Erik Knudsen, Telf. Lundby 148.

Lov (761) - Lundby (767)

36 Lov Temrer- og bypU igwn, |. kervsrlutod (Holg. Jonv 122 } ^uxo1 A/8. Mogenstrup. 80 Madsen Aage Neerup, gdr., Faarut, 193 Marquard .lensen M., gdr., Blangsl' 206 Mongel J. F., GI. Lov. Mogenstrup Kro og Hotel Hf. 130 (fl. ledn.) pr, L q V. 77 Mogenstrup Kobmandshandc (II. Hansen). 81 Mosegaard Henn., musiker, Peders pr. Lov. 212 Mourltsen J., gdr., Bjarup, Blangsl. ® Myrup Kobmandahandel pr. \ a JJJ w(i.r!ter L - tmest er, Pederstrup i!0,,cr Sigurd, gdr., Blangaløv/ 171 Nielsen A. B. anlægsgartner, Lov 128 - Fr., arbmd., Mogenstrup. 14 - Peter, arbmd. Brynet 164 - P Valentin, skrædor, Pederatrup 45 - Johs., forp., Lov. JJ! " J?argrethe, fru, GI. Lov. JJJ “ JJ1*** Rdr.. Blangslev, ” J5L*jrdr- ^Rftkkegaarden«, Myrur JJ • Kristian, gdr., »Nyvange. I1?! ‘ ? ® t\5dr • Kcpr"***"l pr. Lov ' E?UJ "WWMt Kdr., Biangaløv. 22 - Rlch . gdr., StenlMgegd^ ftiMi 26 - Hana, handelsmand * * Inspekt., GI. Lov. 27 - J P. kroejer (!x>v Kro), 1261 FTrrTI' WTETTrnr MURERMESTER LOV ,12 ‘ EJ"- pnkhuaaft*!' Pederstrup 112 - fflels. portør. "•,F»'pder (D.LK), Jn “ vml ‘ "a,5",ad*r' Mogenstrup. W * Vllh., vaakorlejer. 104 Nielsen Erik, vognmd., Blangi I pv (3-18 tons lastvogn). !22 Nordgaard, Blangsl. (Loeh.KaøUni 7« Næstved I'lskontohank A/8. *1? fdr., Spanager. Blangs 90 - H. Frede, gdr., Blangslevgnard. 7f7 Olsen 8. A„ knhmnnd. 83 HANS * WAGN OI.MF.N malermestre 182 - Helge, mekaniker, Lov. 42u - Egon, Ok-nerentralen, Faarup. 10«t - C., pelat., Blangslev. 21 - Gudrun, eognef, frk, Blangslev 82 - Carl. tjener li? R* fraflkekspd., Lov. 42u Omeeentralen, Faarup. 166 l^Hrwen Else, Salon »Chic«. Hprre- og damefrlsorwalon. I jov Østerakov. —— 20 Palner Vagn, vlktuallehandler, Lov. 109 IVdersen II. Khlers, Blåligste* pf. liOV.

LundRtV Landsnumer (03) 767. Postadressen er for samtlige abonnenter pr. Lundby. Aben: Hverdage 7-20. Helligdage 8-16. Centralbestyrer: Frk. Ruth Hansen. KTAS deleg.: Gdr. H. Stolesbjerg, Lundby. ANDELS VASK nr. SS-H IJ Arro Plastic A/8. 83 - Carl P., vaskeri. 111 - Juul, vognmand. 193 Andreasen Ounn., gdr., Lundbytorp. 122 Arler Osvald, Lundby Kølehua. 861 186 [ 112 Bahn Astr., lærerinde, fru, Lundby. 172u Bengtsson Carl Otto, frisørmester. 207 Boisen Kai, prm.ljt., Lundby Torp. 100 Bondestandens Sparekasse TSreNCTfSHoTO fjørdag kun PV4-11H. 35 Boserup N., gdr., Tomkærgård. 125 Brlnth T. Boyc. boghandler. 203 Bruun, vlcclnspektor. 103 Børsting J., forst.. Sydsjæll. Land­ brugsskole 170 Christensen Gunnar, gdr., Sværdborg. 178 Christensen Carl, gravér, blomster og kranse. Cl. Lundby. 84 - Helm, fhv. købmd., Gi. Lundby. 196 - Ragnhild, sygeplejerske, (tr. 7-7,86 og 13-14). 40 - Jacob, fragt- og vognmandsforr. 115 Christiansen Finn, Makinfabr. Toraco 63 Chr. F. Christoffersen Afd. Sjælland - Byd Tir. Lundby 63 Hegn - Flag og flagstænger Coltstrup tryklmp. materialer Cementvarer til havebrug 63 Christoffersen Gudrun, fru, Lundby. 2 Chrlstophersen Meta. damefrisør 1 Collet Har., kammerherre, Lundbyg. 28 Corde« E., alagterm., Lundby. 150 &DLAM | UMMMI »»«'«»«« I. P. Pedersen, Lov 108. Knud Pedersen, Nyland 181. 177 Andersen Ib, gdr., Lundby Torp. 66 - Hugo, isenkr., priv.: Kostrade 152. 180 - Kurt, malerm., Ol. Lundby. 118 - Marie og Margr., trikotageforr. 96 - Johs., urmager, guldsmed. Al, ting i FL-ting Aut, Install.

M

1 Ttttii

^ 148 185 200

N

LJungkvlst Hv. Aa., fabrikt., Lov. LOV BETON tt

O-R

60 131

l^V og Omegns Foderstofforening

Bf l^r.% vi'lius Åbent alle hverdage 8-11.

36 27

(H«»ln»r Jensen),

Lov Kro og Blograj L##r

T-V

57 50

15 Vlbholm, gdr., Blangslevgård. 0 VlktuftHeforretn., Vagn Palnef. 17 Wilhelm Thorvald! pelat. LO - Børge, vognmd. VORT ANNONCEBLAD Telf. Kostrwilo *«

7256?!

Poul Baadagaard

LOV MØBELUGER MØBLER - GULVTÆPPER BOLIOMONTERINO 26 store udstillingsvinduer Ombetrækning af møbler

* i nm I niti

NR. F0R1.

Telefonnøglen« annoncer virker hele Aret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker