Telefonnøgle Næstved 1965

Monat rup ( 743 ) - Nyland ( 7 fl 0 ) 48 06 47 104

268

Nyland (760) 20 Hansen Villy Bahne, Tøffelfabr.,Vejlø Hansen K. Ejnar, tømrerm., Abbednæs. (Værksted: Tlf. Næstved 721718). Haupt. Borge, cyklerep., Abbednæs. 145 Henriksen H. L., gartner, Abbodnæs 7 Bont, muronnoater, Engvej 24, ’ Åbbednæs - ¥ræf?5« bodst for 7 og efter 17. Ilonrikaen Nlelø P,t tomrerm., værksteii": (lavnøvej il bolig: Éktgw vej 8. Tlf. Næstved 726000, 75 Hovore Jac.. pens. lærer, Svendatrup. 1 Tngvorten C. F., akovr., Baanæa prX. 160 Iversen Jobs, handelsg., \bb**dnæs. l^x Jacobsen Jac., fhv gdr., Borup. 146 - Arne, smed, Abbednæs Mark 69y - Th, snedk., Retteatrup. 112 Jakobsen Sofus, graver, Vejlø. 182 Jcfo Fabrikken, fabr. Jens Rasmus­ sen, Vejlo. h 6 Damefriøørsalonon »Kl«« Moderne hårpleje KIRSTEN JENSEN 143 Jensen Fr., arbmd., Rettestrup. 78v - Ejnar, musiker, Abbednæ«. 20x - E., forp., MoaegaArdon, Vejlø. 184 - Jena, fhv. forp. Vejlø. 70 - Verner, forp., Retteatrup. 71 - Leif, gdr., Kropanrdcn. Borup. 17 - Otto, gdr., Svendatrup. 27x - Peder, gdr., Abbednæa. 23y - 8v., gdr., Abbednæs 02 - Bent, overaaa., GavnøveJ 59. 152 - Vald., pena. postpakm., Abbednæa 83y - Otto, vejmand, Abbednæa. 101 Jespersen H, fuldm., bolig. 6ly * Ansgar, f:dr„ Stenstrup. 6øv Johansen Thyra, fru. 38 - H., pelsdyravler, Abbednæs. 43 Jæger Jørgen, pclat., Borup 88x Jørgensen H., flaker, Abbednæe. 34x - H., forp., RAdcg., Rettestrup. 08 - H. Aage, gdr., Sipperup Østergård. 80 - Klinke J., pelsdyravler, Retteetr Karctfnngerrns Huø R»«taurant JiMm ,emm«rhil«lr*t h**f d»# - Vint*rhil**r*t MA. og HolllgdtgO oq IllOr ifltl* S>l«l»»b>f »r »tUuimn« Kaspersen A. J., skovf., Vejle. Kunkel G., sekret., fru, OavnoveJ 84. lAmbrecht W.. pelsdyravler, Abbedn Ursen N. H.. fabrikant. Abbednæs. - Ev* chauffør, Abbednæs. - Jena, forp, Vøjlø Skov. - Teter, forp., A>>bednæs Mark. 158 - M. E., plejerske, Svendstrup. 11 Kaalund O., godsforv., (bolig). 123 5 166 100 108 09u 20v - Laura, fru. Stenstrup. - Kristine, frk., Rettestrup. - E gdr.. Ptenetrup - K. . .ner, Abbednæshoved. - Aa. at., Abbodnæs. - Bent.

Petersen Wlllemoea, gdr., Monstrup pr. H. - Akaet, pclat., Marved« pr. H. - Carl, pclat „ kommunekaaa., Meaølr. pr. H. Planteskolen „EgemonoKftrdu. Poulaen Knud, forp., Marvede pra»> ategaard pr. H. - Bent, gdr., Brorup pr. 8 . - Borge, gdr., Klint oby pr. H. - Poul Chr., gdr, Tornemark pr. 8 - Poul O., gdr., Brorup pr. 8. - Poul, Brorup pr. 8 . Rosmusen K., forp., 8 pjcllcrup pr. H. Rasmussen J., hoelsm., Brorup pr. 8 . - Oeraer, forp., Marvede pr. H. - Bærnlne, frk., Menetrup pr. H. - Hr* I ffa, gdr., Lerbjerggaard pr. H - Anna. fru, Monat nip pr. H. - Hana, gdr., Klinteby pr. H. - .Ten« Chr , pclat., Brorup pr 8 . R. P., pclat., Klintcby Frihed pr. K. Spjellerup Autoværksted F. Folkernen

ANDELS VASK RFNSNING nt bbPRÆSTB 434

200 (lavnø Hodakontor 200 A/8 Reethotf i 200 Dir. Baron Axeel H*,

14 Alderdom* hjammet, Vejle. 80x Ambæk Oeorg, flaker, Baanæa pr 163 - Holger, flaker, Basnæs 41 Anderaen Aa., forp., Retteatrup, 15 - H 8 ., forp., Basnæs. 175 - Vagn, lierer, Abbednæa gi. ekote 116x - Hana, pclat , Stenstrup. 114 - Boph., vognmd., Abbednæa. 144 Andreaeen P.. pelet., Btenatrup M 10 Appenies Planteskole. S« FenUen Ax„ gdr„ Baaræagrd pr L a gjj'i Udrider Holger Chrlatenaen 109 btenatrup 7'øtnror* ig I snodkorvierkntod nrnt nronhr Sylamt t 0 »» * r«H*en f\, bager A meller, Rettcatr •T - Rfch, forn, Basnæs pr. L. “ £*• frk ** Kærst rup)i Svenatr “ V., akoldeder, ftvenatrup. 27v Chrlatenaen Otto, fru røgeriejer. ttv - El nar, buaejer, Abbednæa 55u - Juul, gdr., Skalleg, Rlpperup 100 ~ Arne, mek , Rønnebækanueenø. lv Christiansen Elner, gartner. Borup 60 Danak ArbojfUmmnds Forbund, Vejle "f«l, kaaa. Carl Petersen, ftvenatr. 110 I>nnak Herregaardsvlldt A B, Næstved. 110 Da nak Skovkontor, Næstved. • H^nugnard Vald.t smedetn,, Abbednæ* Mark, 8 IMD** »u Folmer* Bagert, Bettest nip, S?S1T Wm • »••wUWiØ. Abbednæs 128 EaklMsi'n Ib, bnnkaaa Stenstrup Fi»xf Oldepot, Uf. N*. 721 MT Fbidsnn Kntnntunok., Mom-n- »trup pr. tov, tlf. Uv ( 76 t) tM Fladsau Sygekasse: to« toMKontnrt,‘F «c onder Lov (781) 202 101 Fleman Gregor, tømrerm., Retteatr pr. Na*. F™'** Poul* *n«** * Abbednæa. 1 «o Ørrdningaplanudv. f. s„ro og Præst e nmt. r, sekretær: akovrlder C. F ingvomen. 106 Freae B , lien r, Svenstrup il ---------------------- Hft^H GAVNO GARTNERI Pnilrt. kran«., Rrmino or blom- Rtremle planter. - Åbent 7 * 10 H, søndag 8-12 Sommerhalvåret he- lo aondagt*n.

80y 68 v iT6 88 y 142x 148 60

124 - l.nrernentel.fabriken 200 - Vejlø Maakinhandel 83 — Oartneriet 157 - Frugtplantaeen

4flv 127 126 14 16* 178 08u 196

128 — Karetnmi*. ren*, |fiini lte*t»(iratit, ^ Indenfor kontortid (8,30 18.80, lørdag 8,80-18,00) t Bollflrr 40 - Baron og ttarnntw Keedtr-Thntt 00 - PflvathnaholdnlnRen 108 - Portneren, navno Blot 11 - nodaforvalter O. Kaalnnd 101 — l'llldmirgtlg ft. Jeaperaen 167 - Underdirektør E. Otaen 157 - (Iurt ner K. I.araen A vfoijArdr: 12 (lavnø Avlagård - tatp. Knud llanaen h n for\ alter Bonde *8« - Foderm. Mlkkelaen 44 M » - Bimilien 38 Vejloxanrd - at. Iladabjerg 107 Tlngliojgannl - Peter 4en»en 124 Bofu«nilnde - O. Peteræn Jrtijf. oø HkordMriktrr: 28y - T. l4»M*.it r Tlintf, nkytti*. AMnilnrea- hoved. 142 - Vejlo dngltieaen, ft, ftaatmiaaen navno l.lnderavnid Mkovdlatrlkf, »kovrider II. Meoa, tlf. timp I li 5 - Vejlo Bkmpart. akoifo|f«Hl A. 4. Ka»per**en 27y - Bkovf.aap. IV*nt Laraen, Abl*edme» PlafitAge 35 Hadabjerg Slgv., forv, Vejløgkrd. 131 Hanacti Art., billedskærer, Vejle Bro 20 - V. Bahne, fabrikant, Vejlø pr. Næ. 82v - O., flaker. Baanæa. 60 - Chr, forp « Vejlø præstegård, ti - Klara, frk., Aobodnæs 138 - Karl. forp., Retteatrup. 120 - Motfi na. forp., Vejlø. 148 - Poul. forp. Nylandagrd., Vejle. 88% - Ingeborg, fru, Stenstrup. Itl - Johanne, fru, Abbednæs. 18y - Chr., gdr, Sobygrd.. Bonip 2 - P. E.. gdr. landbrugakand Stæaatr 180 - Vald., fhv gdu 9lpperup •8 - Raam., handda>nd., Abt»er. Gavtiovej H h . Abbetintf ;£T 118 - Oluf, malenu Retteetnip 113% - Bnk, pclat . Borupa Minde 23x - Harry, pclat., Abbednæa 10 - Poul B.. planteskole, AbbedniM. 48 - P. V- akvtte, Oavno. 16 - Alb., aognef., KHdetf’ård. Slppemp. 26 - Lars Kr., aotfnef., VeJ’ø. in _ e«ti (amtft Uki r Baanæa.

28

30 SpJHtertip Brugsforening pr. S. 107 - Samllnfahua (S. O’-aveaen), pr. 8 65 SpJHterqp Vognnmndxforret. nlng;. Knud Nielsen. 96 f <|s jielhmls ||ymjHndiistri Poiil Andoracn Menatmp pr. Hyllinge JJ1 Sorenaen C., frugtav., Kllnteb. pr. K. 138 - 8 ., dr., Bpjellerup pr H - 8 . A., pena lærer, Klinteby pr. K. » 08 ******** A„ vognm. og pHii, ^Ma7ve4!^7^rJ^P^Illli*,,,,,,l,l"l,," 123 i homeen Ejn. 8 ., forp., Menaftr. pr. H 123 ■ Oerlt maskinstation. Menatrup pr. H. ------------- 78 Tobi asen A.. lærer, Marvede pr. H.

H 72527«

N

O-R

Y% itiml

Undsniimcr (08) 780 pr. L betyder pr. Lou. Øvrltfe poatadreaaer: pr Næstved. Aben Hverdaffe 7-20. Helligdage 8 - 1 « Cent ralbeatyrer: Fru tnffa Holm K.T.A. 8 . delegeret: Fuldm. H. Jeaperaen. Abbrdnæshovcd.

T-V

i w 1 27v Abbednæa Forsamlingshus.

72567 !

ABREDNÆ 8 ROQERI og KOLEHUS

Slu 170 56u 01 32x 05

128 Abbednæs Potteri

▼ti«? 72181 —*

ftar/ve

NR. FORV

NAITVta nitii

KURT OL 8 EN

Made with FlippingBook - Online magazine maker