Telefonnøgle Næstved 1965

Skolb.v (750) - Tappernøje (765) 217 Madsen A., gdr., Skovbakkeg. i'yse pr H. 108 - Carl, murorm., Skelby pr. H. 27 Martlnsen H. Chr., gdr, Tnøll. pr. H. 112 Morternen P., gdr., Ladby overd, 70 Mnlgaard Georg, anlægsgartner Kranse og planter. Skelby pr. H. 158 Mellgaard Marie, fru. 75 Nøergaard Marie de, fru, Gunderslev- holm pr. H. 1 - R. V. de, godsejer. 83 Neerup Jenaen J., gdr., Træli. pr. H. 20 Nielsen Peter, forp., Kalvebjergg., Udby pr. N. 19rj - B. Lund, gdr., TræHose pr. H. 172 - Gunnar, gdr., Hollose pr. N. 28 - Harald, gdiv Hollose pr. N. 106 - Joh*., går., Bnghaveg., Uløtr. pr. H. 165 - Ove. gdr pr. H 11 - H., købmd. og skomager pr. H. 126 - Axel, malerm., Skelby pr. H 5v - Alh.. tomrørm., Hollose pr. N !?? “ . Regenip pr. O. 141 - Alfr., vejm., Ladby Overdr. pr. N. 10 Nielsen Krik, Trælløse pr, H. og kreaturkørsel. 31 Nørregaard L, radloforhdl., Skelby. *1 Z.L«n«*lkerm., Skelby pr H. 173 Olesen Chr., træarb., H(»llose pr N. JJ Olsen H. A. tilsø, gdr.. Hollose pr. N. ni “ vmV‘^pf,r, Pr. G. Jjf ~ X ,,y* *dr1 Højgaard, Skelby pr. H *2? ** 2,*’*dr- Ka8*truP pr. H. 85 - P., fhv. gdr., pr H. 26u - Charles, pclst. Trællø*. pr H P; chauff«’r. Naahy pr. H. 138 - Kristine fru, Ladby Overdr. pr. N. 77 I “ v « £?*- Ulstrup pr. H Jr ' S?r;;Na,lhy Pr- H- -i - Karl, gdr., Hollose pr. N, »6 - Villy, graver, pr H 100 - Jens, moller, Hollose Molle pr. N. £***• Prl>t • Hollose pr. N « y * Land,y»t. Skelby pr. H. }?•1 *■"■*»*« bHrb*,r'ske,by p** h ■ Gtto chauffør, Hollose pr. N Kn. Tange, forp., Naahy pr. H. 201 Marte, fru, dameskr., Stubbcrup pr. Hy. v åiw “ KhJ" Træll. pr. H. 2ow ~ 5*1 • *#ktk,,de* I*«”* pr N “ ifwjr. p-lStl Ky,H* (>verdr. pr. Hy. 37x - Marie, fru. Holløse pr. N. .r»x - Rrdr,, gdr., Hollose pr. N. M ,J™k- »Helby pr. H. 13 Oxholm T., stagterm. pr. H

Tappernøje (765)

37u Runeklint Sv., pelst., Holløse pr tf 50 Skelby Autoværksted. 138 Skelby Forsamlingshus pr. H Skelby Frysehus, se »DANA« lufmagle (781) Tlf. 20. 13 Bkalby Blayterforrøtiiln T. OXHOLM Ked . flæsk . hjemmelavet Bile, Kreaturer • kalve os svin modi*. I kommission 82 Skelby Brugsforea. (Best Tage Qreve), pr. H. 182---------Bolig. 8 Sparekassen for Næstv Hl og Or n (Skelby afd.) pr. H (Onød * fred 18-17). % 168 Susaa-Skolen pr. H. 77x Svcnaon Carl. gdr., Naaby pr. H 30 Seas (Forgreningsstation Ulstruy 143 Søgaard Søren, vognmand, (lastvogn) Skelby pr. H. - Dn* d for Nordisk Oulf Oas *1! 8#,p'n**n p'r - landm.. Timltøse pr H. Johs., j»r|»t., Regerup pr. O. 26v Thomasen Bvald. gdr.. T tsb II pr. || 47 Thomsen Johs., gdr., Skelby 214 Thygesen Jens. pelst., Kagstr. pr. H. 7 Trælløae Købmandabandel (T. Larsen) pr. H. 144 Vagn-Hansen C. B. Th , gdr . Holle*« Mnllegrd. pr. H. (Bestyreren Lille Holløscgaard pr. N. Tlf, 118), 122 Winther Kristine, fru, Holløse pr.Nm. 183 - Jørg., gdr,, Hollose pr. N. SVINØLAND Centralen nedlagt. •• Abonnenterne er alle overført til KostNøde Central

4y Andersen J. E., tømrtrm., •» r,. M. pr. L. 105 Andreasen C., hønsertejer, Var- m. 203 - N. P., pelst.. SJolte. ------- TKTIRtt \ VTcITl V Keb og Mig nf god«, bruv;ui tin? OKØRCI Ci! NTMEf, ilf. I M.. . Aøkov Brødfabrik. 8e Everdrop Tlf. 180, 32 Bang J., gdr , Skovlyg Sdescre pr. . 202 Bcck N. B.. dyringe, »Slut«en« 187 Bendtsen Brh, gdr, hr. StnltMni; 268 Bjork Kaj, postbud. Brøder p. Atk. tl/vngløsiiuliilu C nø 0<å!rQAt t n 83 Brødenip Alderdomshjem. Brødenip Auto« og Tmktorser- vice, tlf. Everdnip 61. Jens Otto Sørensen. 92 Brodcnip BrodudHalg. - Ungdomsskole (Se Everdr. centr.) 293 Btthr Aa., fhv. gdr. Broderup pr. T. 98 Carl P., vognmand. Bilcentralen. 263 Cartslund Sv. og M , In., Korsk. sk, Broderup pr. T. 69x Christensen Boris, elektremontør. 28 - Rlch., entrepr., Snesere 161 * Alfr.. gdr., »Soivstensgård« pr. S 79 - Ane, gdr., Kongsk.gd, pr. S. 122 - Jens Th., kass f. Snesere Sogns Sygekasse, St Røttlnge Mark. 12 - P Bang, købmd., pr. 8. 283 - Erl., lærer, KorsH.skolon. Broderup 281 - Finn. lærer. Nr. Smidstr. skole. 88u - Frede, murerm.. Tappemøje. 213 - EJn., pelst.. »Chrtstlansm'ude«. 273 Christie Verna. frk . Avide pr. S. 46 Christiansen A., Cykløbørscli. 41 - B., Faxe Oldepot. 93 ChHattunørn Poul, gartneriet. TapperneJe. 188 - Aage. mekanik., Nr tfmidstrup. 144u - Peter, pclst . B«kk. ikov »træde. 188 Chrletofforeen A., landrostlt., g ^ ataunmf- Bækkeskov strand. 117* Esbensen P., pclst, Snesere O. Den sjBll. (dgl. 10-12, fred LUI. 16-17). Brugsforeningen Kartahoj Tlf. Bverdnip 23. 237 - H., murerm., Tappernøjø. 3® - L. P., murerm . Vanghøj.

41

’V\‘ i \ I WH FAX« OI.IIH'OT Tappernøje - B. Clirmtiansen

I

375

Wf ^’ørsftmlinfshusøt 1 Tappernøje. • Vjdfrlksøn Wm, pelst, Sjoltø. i lis 14 *' »r mn ■' ul g .r. sognef., Snesere. Ag*ir, Ba?nkebji*rgg. pr. S. - Mv. ens, gdr,, Snesere pr. S. Gran ITelm„ pelst., 2‘ pkkeskovøtr. luptlie! Georg. Antikgaarden, Tap- nernøje. ;

S«;g»*

I .andintimer (08) 788. pr. S. betyder pr. 8nesert. pr. tf. L. -

Hneøere pr Lundb Bnesere pr. TapJiø|e

pr. 8. T. -

Intet pr. Tappernø)«. „ ^!wn.L Hverdage 7-20 Helligdage A-16 Centralbest.: Fru Rise 1 lemmingsen, pr. S KTAS deleg.: gdr. Poul Jensen. N Smldsir, -

r> Aaaldø AndølamøJøH,

I

taJi * 25S25*pcl,,t' *ki,by pr. h 1 af * Erh,1Ml' P

VASK RINSNING m 55 PR4 S IH 434

217 Andersen Ansgar, gdr^ Nr. Smidstr 188 - Johs, gdr., Damhækg , Aaslde pr. B 278 - Axel. gdr., Dyssegård pr. 8. 182 - Jens, konstruktør, Snesere O. *21 ** R>v købmd., Tappernøjø. IH - K., tererlnde, frk, Nr.^n i i * ; 276 - A. H., ORA service * f!fred- P clgiNr* »mIdstrup. nol " Einar» ■laftørm.. Tappernøje. *** - Bdm., tømrer, 8Jolte Str.

ii » h - Rasm., peløt., Snesere. 277 Felmer H., SJolte »Uand.

Made with FlippingBook - Online magazine maker