Telefonnøgle Næstved 1965

Tappornøjc (765) - Toksværd (747)

°30

281

128 ZehngTaff V. E , fhv. Inspektør. 234 Østergaard Hansen P., entrepr., Amlerskilde.

262 221 153 120 - Gunnar, pelst, Ravnsbjerg. - Holger, pelst , Ravnstrup. - Villy, pelst. Dysted. Larsen Johs. V.,specialværksted Rep. af knallerter. Lauritsen A„ Toksværd. Lanritzen Carl, mekaniker# Tokav. Benzin, olie. reparation 241 Lauritsen Hans, husejer, Toksværd. 109 - Ingeborg, syerske. 200 Laursen Jytte, kobmand, “Nr. Tvorle prHBr------------- 38 Laursen Alf, »medem., Tokav. 102 I^ursen J. P. Rafael, »tnedecu, Nr. Tved« pr. Br. 22<* Levin Hansen Ib, mask ar, RavnsbJ 47x Ludvlgseu E, slagter luib, Boserup. 183 Lund Karl, hauearb. 197 Madsen Henning Blom, gdr. 23 - Carl, møller, ved Landevejen. HØy - H am . pelst. Toksværd. 143 Meloner Carl, Vnndpoid. Toksværd. Tb Mort* nscti \ k >bnirtf; i 134 Mølle- 1>1„ gdr Ruvnahjorgguard. 134 - ft *. fhv gdr , Ranwbjerggaard. 191 Néllemana G, salgschef, Tok væt«! 232 Nielsen F. Duelund, dvlilng, Cnd: r 27 Olut, forp., Rennemo*e. 88 NioUen KfttjL damtfrlr \r uh » 126 - Orla, »atrier h Oød-ttruo 256 F, fru. forp, Blrtluv . Burup. 78y * C. F, gdr, Toksv U1’ j \ i! 0» 22x - Ohr , gdr HorøhJ.ug ;i ( • 61V - Ejner, gdr, Ura*p 231 • Fise, g-’r.ske, Vv • hi vc i; Nr. Tvcd« pr F 18 - Gunnar, girdtæs* . s**gnof, 58y - J«n». gdr, Nr. Tv*M. 33x « Niels Kr- gdr. Nr, Tv*xlrjpr Br ? | - Johs, gdr, t'tou* jrM-sgaard. 161 - Karl Ebbe, |4r, GiHlwtrup. TolcHVærtt (747) •^rh" Vesti, lær-r Toksværd ,.ij r„ gdr, Ér’olt-akk-i Kvj*or Johs. fhv. gdr, P.^nækkit Komry tnekontoret eg folkc- irgtstrgt, Ko-1artid: mand, onnd. fred. 9 *<.. UMt. Fred. till 16-18 ■' tyfrerft ris-rirn! anden træffes bedet fredft; 14,35-15 3(». Kr jhs Aa, Konsulent, Gødstmp, Kristiansen T*’r, gd- Gødstrup. - Kr, fhv. rdr, Tokøvferd. Kuhrj J.t hagerm., Nr. Tvede. Bestillinger p k al slags brod. hVdgøwska J, gdr. Nr Tvede. Kunstakademiel* S« 'ramt:rkollegium, SJerup Kure Niemann. reuter, Oødstrup. Kuslak Krants, gdr. Nr, Tvede prJ8. Laisen Aks, atbtnd, T oksv , Landev. - Kn, fabrikant, Ravnstrup. - Aage, gdr, Dystsd. - A, gdr, Fredensgaard, Gødstrup - Ejner, gdr . V&ndløbagaard. - Johs, montor, SollesveJ, Toksv. - Emil, pelst, Ravnstrup. 50y - Alfr, gdr., Ooditmp. 73 - Børge, gdr , Toxv* d.

63

ERIK CHRISTIANSEN Toksværd Central By- og landejendomme 1 kommission. 64 Christoffersen Karen, brøduds 50v - Knstiane, frk, Gødstrup, 173 - Kjeld, gdr. Dysted pr. B. 167v - Aksel, vognm, Boserup. 10 Davidsen Allan, dyrlæge, Toksv Dlstrlktsjordemodøren for Toksv (Tlf. Everdrup 70). 147 Drostgaard Verner, gdr, Sørup, 260 Dysted P„ Borup pr. H. O. - Budki sel og havefræsning. 99 Dysted Brngsforenlng. < dddeléFTpTWøES^ 249 Ege Valborg, fru, Toksværd. 21 Egede Ib, forp. Ravnstrup. 94x Briksen 8chmld K, fru, Dyøted. 77 Eshersen Bdv, kobmd. Dysted. 223 Falkenberg Jorgen, overkirurg, dr med, Boserup pr. H. O. - efter aftale. Faxe Oldepot, tlf. Haslev 717. 206 Frahm PækwTjjfdr, Sørup »l?5 Fr*nd*en H p- Kdr-. Dystød pr. B 144x - Hans rentier, Dysted pr. B. 29y Friislund V, opsynarn, Poramcm 203 Fristed Bv. Aa, lærer, Toksværd skole. 243 flot fredsen H. J, gdr. Ravnsbjerg 80 Haandværk.-,Handels- og Ijind brugsbanken (Tokav. Bank) Daglig 10-12, fredag tilligs 16 18 33y Hansen K, ånde-, gAserugert, Dyøted pr. B. 193 - Hans Chr, forp, Sørup. lTy - Knud, forp, »Skovbrynøt«, Vøøter Kgode Overdrev pr. Ha. 168 » Rudolf, forp, Doblørkroen. 165 - Emilie, fru, Duelund pr. H. O. 61u - Margr, fru, Hytten, Sørup. 25 - Bernh, gdr, I.undebakkegaan) 18H - Agnes, fru, gdr, Raunatrup, 143 - Borge, gdr. Nr. Tvede. 139 - Erik, gdr, Kavnstrup pr. H.-O, 69 - Gutdld, gdr, fru, Toxv. Lv. 20y - H. Boe, gdr, Moaegaard. 156 - Hana, gdr, Nordgaard, Nr. Tved 60 - Helgø, gdr. Nr. Tvede pr. Br. 247 - Jørg, gdr, Toksværd. 187 - Karl H, gdr. Toksværd. 8x - Knud, gdr. Nr. Tvede. 166 - Oluf, gdr, Gødstrup 125v - Vllh, gdr. Nr. Tvede pr. Br. 303 - K, o-konstabel, Toksværd pr H. O 98 - Agner, kohm , Sørup. 124v - Arnold, købmd, Gødstrup. 90 - Johs, købmd, Rostrup. 210 - Erik, maskinstation.

arloe -i MSITVIO notio

l'oliMiipnl

64 Hartig Jenny, frk. 56 Haslev Bank A S, Toksværd kontor, tirsdag og frrdaglfM2 181 Hasø Rlch, Toksværd. HJcmmeslagtn., llolg. Andersen Kyse kogen, tell. Bregnebjerg 23f 55v HJorthoJ H, smedem. Dysted. 230 Hvlld Nielsen, lng. Tonedam pr. Ha 42 Ingemann T. Kruse, grosscrr-r, Fla­ skebakken, Nr. Tvede pr. Br. 16 Jacobsen Niels, forp, Toksværd l36u - Laur, gdr. Ravnsbjerg. 114 - Peter, pelst. Ravnsbjerg. 174 Jakobsen Marg, fru. Toksværd 14 Jensen Jonas P, aas, Dyated. 35 - B, dameakræderlnde, Tokrværd 275 - Poul, fabr, Ravnsbjerg pr. H.O 110 - Chr, forp. (Rønnebæksh.). 112 * Dagmar, fru, Kærbo, Dysted 34 - Marie, gdr, Ravnsbjerg, 94 - Jens M, gdr. 41 - Karl K, gdr, Bkovgaard 201 - Kn. A, gdr, Klldegrd, Toksværd 190 * Niels P, gdr, Ravnsbjerg. 227 - Ole, gdr, FruenshoJ, Dyøted 154x - Ole P, gdr, Ravnsbjerg. 248 - K. Efraln, gartner, Toksv. landev. 51 Jensen Carl Chr., karetmager. fræsalon udi. Biler reparere*. Toksværd Landevej. 97 - Knud, landpost, Toksværd 167- Olf, lærer, Toksv. Centrnlsk, 208 KJEI.I) JENSEN malermester 61 - Erh, pedel, Toksværd pr. H O. V, savsk . Hesode Skov pr. Braaby. 222 Al lastvognskorsel udføres Orla Jensen, Toksværd, tlf. 222 234 Johansen L., dekoratør, 233 - Georg, fabrikant, Dysted. 216 - - bolig. 26v - Alfr, gdr, Gødstrup. 283 Fred , fhv. gdr, Toksværd 244 - Chr. Jessen, pens. o.mek, Boserup 89x « Joh, pelst. 26x Juhl Mogens, forpag“er, Oodstrupgd 225 Jutlta Tapetfahriken 1/H, Kalby datermrrk. 207 Jørgensen Teter, fabr, Kalby. 158 - Gudrun, fru, Toksværd. 138 - N„ honsertejer, Toksværd. 86 Jørgensen Astrid# købmand, TøfurvæixT Johs, mælkehdl, Toksværd Carl, pelst, Klokkorgnai den. Johanne, pelst, Borup. Henning, pelst, Borup. Ulrik, pelst, Ravnstrup. Anker, pensionist, Toksværd. Viggo, Toksværd. Olaf, pelst. Skovdal.

l^ndsnumer (08) 747. pr. Br. betyder pr. Brandelev, pr. Ha. - pr. Haslev. Øvrige postadr.: pr. Holme-Olstr.

•i.

Aben: Hverdage 7-20. Helligdage 8-16. Centralbest.: fru Ellen Christiansen. 8 Amelung K, fabr, Ravnstrup. AMDELS VASK RENSNING nr. BS-PRÆSTØ 434 4Pu Andersen J., arbm., Nr. Tvode pr. Br. 103 - C. H, blomsterforr. 107 - Birthe, fru, Toksværd. 18) u - Algot, gdr., Serup. 29 - Borge, gdr., Lyahøjg., Dysted. 127 - EJn., gdr., »Skovly«, Nr. Tv. pr. Br. 211 - EJn, gdr, Dystedvang. 266 - O, gdr., Nyvang. Dysted pr H. O. 180 - H P, gdr , »Vestervang«, Toksv. 133 - Joh*, gdr, »Grødekær«, Dyated. 71 - Harry, gdr, Toksværd. 4 Andorson Niels, Toksværd Ma- skinværkated. - Chr, mrelkeforh, Rsvnsbj. - Rrh, arbejdsmand. Boserup. - Magnus, pelst. Ravnatrup. - Poul, pelst, Ondstrup. Andreasen Henry P, overlæror, øog- 58x r>9 39 nerAdsfmd, Toksværd skole. Bnltira Forsikring A 8, K:i...Jensen, ‘Toksværd. Benisen O , sognepræst, Toksværd. Bltseh Ole, læge konsult. 13-14, tIrs- ring kun 16 i7, lørdag Ingen. Tele­ fontid 8 9 alle hverdage. Bjerkholm F, pelst. Ravnsbjerg. Ilrodthai. en Agnes, Raunstr. pr. tt.-O. Brødagasrd M, hønsertejer, Toksv, III GUN>AR CHRISTENSEN ?jci nsyn - Radio - Ure og symaskiner 272 Christensen 8. A, fabrikant, Ravn- ■trup pr. H. O. 116 - Holger, gdr, Dalgaard, Boserup. 166 - Knud. gdr, Boserup, 141 - Peter, gdr, Dyated. 44v - Johs, paplrarb, Kalby. lx - Poul H, paplrarb, Itavnsbjerg 47y - K, pelst, Boserup. 111 - Gunnar, radiotekniker, Toksværd 94v - Ernst, smedem. Dysted. 87 - Emmy, sygeplejerske, Toksværd. 285 - Karen, sygeplejerske 52 Christiansen Aage, gdr. og ejendomshandler (D. B. H.), Nordvang, Dystød. 203 16£» 97 46 15 209 53 121 108 niti

290

nusm k ,» v.n ii.rwEs— murermester Toksværd Chr. B, pelst. Dysted. Louis, slagter og kroaturhdl A. Levin, smedesv, Raunstrup Kn, smedesv. Bollesvej, Toksværd H. Lovln, skovarb, Raunstrup

198 6 253 vat 253

NR. FORT.

96 36

Børge, vognm, Toksværd. Hans, vognm, Toksværd

Made with FlippingBook - Online magazine maker