Telefonnøgle Næstved 1965

Sagfarrr I Mvgtad, kalif. 0 arrgral 6. J. Slrlira l’apirarb. Hana Hamra. Pht. gdr. P#d#r PrderaN. Plaar Itrram'a Plll. Paplrarb. Aager Ntolaea. KonlpklBrrbdl. C. Rad. J#aan Prlal. K. M Haatra. Sadrlmagrr R. P#dt#Pil. Fntrrpr. Prrd# Raimaaira. Diilriklalortl. Ckr. Andrnra. Haadrlamd K Stlrkleta. liwrg Jarnbara Vir.aknlrlnap Fri. Raamuiar# Konditor |ra.|h. Katrrpr. Ckr Plraakarg. Mrlrrlbrat. R. J. Prdrnra. Caltei-Smle«. ftklrh. Ov# Nlrlirn, Bolig. Blomaterbdl Poal R. Jraaaa. bal. T«mrrrm Knud Uraw. Hral. h G lir# t-Jargram. Murrrm. Volnr ■ P*kf. Il aaaial Poal A. Jruira. Plakrr Rjnar Pr.Vrarn, Paplrarb. HramuagtM. Rrpr. Poal H S An Kurrlarrr Rr ni d.ii Knntrol. St Aa ..l#aik#|. 5 T klo%k. r. iojild 1. Skotagaard Krlalraira. Romm Imter H*n«. E. Jratra. Rrlaholdl Hanara. Pn Sigrid Dlarara. Arkitekt Gail Prtenra. Handrlagarlnrr Rr. Ottergaard. Rubin kagn Hanara. Rolig. KP I’MS ‘ - Ovrra*« Saejdrrnr* Suaå Mnnrna Hamra » * Amlatrjmd. H..|g Haaara. Uknou'litf. Kaj Rlrk Jraara. Tnair»r Egon Raimuatra. Kraaaillnii*Saa. Tnldvagtm, Rrlgr P#4#rtra Ra.llnmrk R. Jahi Raiaaiara Pli. Mimi (litra 0 tatlil |. R Mngraira Fru lagrb Rnnar Pru Ingrb ! Lag« r Murrrai. Rand Prterara. \**ur Rodlu Na tiara. Munter Poal Trurlara. Maaklotrb 0 H Hanart fllap Olr R m . Jtnlira Ran#, Maaklat A farltra RAdrbtgwt |. Gr«lb Hamra rbtetelff. R Jargratra. Pr« l.ltr fbrlalraara, tellWte. lité I bhm . 1 jradbl. P F. Hanara Rrl.m Airt Mantra bolig. Pb* p.-rlnn Phr Jratra Ditpunral R Vnrgttrd Hattra Aatarani A Narlmaat J m H m rttnlf. Atri Andrnra Fru Ol.iti Hamra. Gdr Rr Praadtra

72482« 724627 724828 724829 724830 724831 724633 714834 724835 724Al 7 714840 724841 724843 724844 724843 724*4*. 724647 724646 724850 734831 724832 724853 7*4854 724855 724658 7248.57 72(856 »2165# 724*8«

714590 Rrpr. H. Holdt Jaeobtaa. 724501 Marens. Vm. Poolaea. 7kommunrhnd Poul NirUea. 724593 Pra Olga Jriin. 724594 Fra lag« A. Sebreder. 724595 Dlipoaeal J. A. Claaara. 724597 Ing Finn Llrht Jnhanaea. 724598 O.eergeal Aktel Kriileatea. 724599 Skurn.iqrrm Brage l’edertea. »*t6"o H. rr- magaafnrt. 724iM)j Tekniker 01# Jragenien, 724602 Matkiam Rejnhard Kaimuiaet 724603 Snedkertn. K. Johamen. 724601 (haufter Han* Hanaen 724605 Rangerfad. Ka. Rmmmtea. 724606 Kapt. I fly«. A. Rrlparl M>dWi. 7 "l«"7 Puravareta Higningatjcnetle. 724608 Fritur«. Helge Nlelaen. 721609 Fru (varia J- n 724610 Prn Marie l'ederaen. 724811 Virrkfurer Sijelt J. Greve. 724612 Garto nal Urin 724613 Tjmer S Olaen. 724614 Fri aram Rjnar Laura. 724615 Skiltemaler J Trier Nlriaen 724616 Arn-atmedh. Fra*t Jnhanaea. 721617 R-nlter Han« Prdraira. 724618 Frti S. Krager Nlelaea. 724619 0.lierer O*# Rolbek Jraira. 724620 Fru Margr Maller. 724621 Paplftlh VaM Rabiat. 724623 Tiener Akarl Haa*ra. 724624 P«lat Anker Tolv »taln Haatra. e*46*,'» lir Knud PilriMB 724626 Handelamd f. Egger* Rantra 724627 Milirm Rfa» PrederlktM. 7246:!« Sperlalarh. Rerimana Pedertrt. 724830 Ingn Jragen fhrlileaien. 724611 Fru Klrat. rhrt*tlame* 721632 Fru Fmma Nlrlaw«. 724634 FjrnrlomaMl, F E Frederik*#*. 724635 Vognmd. R Aadertea. 724636 Ham.akra-der Gunh S»radtra, 724637 K«r«e|irae Anna Htaiep. 72463a H.ndelamd Aagn ('hr.ileatee, 714619 M*>rui H. lue l.arwt. 724640 I rrat. Integral R>*l Anderie*. 724641 hapekter Le« Sereaaea. 724642 O monter Leo Nlelaea. 724643 Munter Akarl Jrnara 721' M Pi« fik 1. G- M..»!.Ri«mtt’«ra. .2tor. invrua*. Mi. I tianvn. 72*646 |#1n 0 R Jente« IIrav« K |. r Ran«*«. 724649 InfllnrtH fru 0 Jarnbara 714650 Ruden Rnigta Mnbtar A/8. I J um I Nan«.a 724655 Mutejer Alfred Urara 724657 Penilonlat i P. Peder**«. 724658 Afbud Pja IVtaraen 724659 rhant Svend Madarn 7.'I680 «».flrrtf S«. Gteth-P. derae«. 721661 Frmagrf rhr Urae« 724662 Snedker«« Rrlm* R. l-rtertra ,?iw,3 M>H|tdan.'dk«-r J >l>< knr 7246* i I*. k»rater Hana O “.-rrlld 724665 f»«pi.nrn4 Rnrm Oge tra 724667 tkp >tbra4 Aka*l I. .'rate#. 724668 Ranklaldm Reg*. |. Q«te4 7 '4*i*i9 Pi F k>iraiin*i

714707 714766 724709 724710 724711 764711 724713 724714 724715 724716 724718 724719 724720 724721 72*722 724723 724724 72472« 724727 724728 724730 724731 724722 724734 724735 7217.0 714737 724738 7247.19 72171" 7P4741 724742 724748 724743 724746 724747 724746 724719 724730

Maaklmmlter Gert Seerap Pn Mathilde Nleleea. Rkiprd In Ragnh Bertha . , Pelet Jette, lehnder. Glaaarb. Peter Nlrolaleea. Postbud Rang Urers Cfklat. Ctr. Cbriiiratra RI Ira ns Chr. L. Nlrlees Odr. All. Jtkobrrp. Paplrarb. Tagr Srrrarra. Rkilraarb Krryr Han tra 9mrdam. Jrat Taanlrd Tamrrrm Arlk. Madira. Trt-tkrrrr H Andrratra UbetettMef. Jarg. Ourr Jrairn 0 bo r Akarl Andrnra. 1 hatll. Hurra Tjanrlatd. Rrraturkdl Ctt. Jokaaara Fu4.gr. J. 6. Ilrlbrrg. prt. Inkami. Ganal Prdrnrn. Vlfriknlrlmp S Aa Srrsdart Adjaakt Jarg Rrartkars Trauma. Altel Ranen, ritlllng. R. Pottlng. Trlrlnamnai. Jnhi. Haatn. Plaeteerairr Pr. Raimataea Intp J Rrarihtra. Laura K* l»l \i.'larn Rraii u Alir rbmtratra K ndiiktur l.rarg l.utl.rnwnt • Undibgra«! kekbra. Putl'oid K Mnrlraare. Pru Eilrr Urtrn. Fru Anna iatmutara. Pn Valb luhamea. Malrrm. R. Poaim. ' jaard Itatn rtMfter Prrdr Jratra. Laura J. Rerbmsaa G i'hritiiattra, lamrjrrt. Tap Carl Pr. Iteapw. Virr»a>rt H Dldrlkara l.rrrr Read Hamra Lmrralnde K Ira tra Ragberg Setted. bolig Rantinag.u Frlk Fmd lagt Prtertre Pabrfr« Johiaar Fru Karet brgaard Prk. Marte Raatra Pt Undpuiipttd Fmll Unra Hutejiu Airf Aadrne«, L«rrr Kjeld Olten Rmejer 0. Ch ritiestra Prltl Oli« Aadrnra. Gdr. Ranrl Jetan. Teka am R Hrarkrndarll. Usa I 9 "tern ft l'rl Ilt ledra H Rjrar« Aadertra Fri \ S.. Uea Amlatejmd lllln Jenten. Plllalbral R Hu-h Petertn. Ptepr. II Ivuutra Glattrb Harra Jraara. Prk Kina S l'brlateaaefl. Pand ph P H. jnbu.lt Jurgraara Hkulbrli Tb Krldmana Haatra H'pr, 1 hr riautn. Marie ng Farl Nlelara Trl>i'la.i>h.|| Juh* riamra. Reqlmralaaiualb H J låne« Pru Rlqm Malling Runtulenl J Mar.uaara Kunlurial GMhr Hanara Prmi Urara. J»ba V Lartra Reat.ui. jer J, Nrarup J.utra Pru Kmmr b'l'-lnra Paplrarb Rulgra < hrittemra Inap Brrgf bibar. Tugfrrer Akarl Manara Ogarhdl V Knippel, bolig. G.lr Ur* Jergeatra, P»rp Karl H Jeryraara Kel mand J H Uran. bellg. Sadelmager Jergra Aadrnra Guldam..I R Aa. OlillMM. Ing P Hulvej. Maakltarb Pmll Jraara Pru Pette Pr terarn. Gdr. R Tultrgaard Jraara. Gdr. flrntkr Jukanaen Rnrrrtp Reten Pngakoa Jratra. G«lr N’lrl* Andrnn. Ph», gdr Adrtaa Tbnge Huarjer Uur Raamnatra. Gdr 9 pedrrtra. Gdr 114». Ma.Nra. Gdr Harald Jraara.

724943 Obmlljtm. Lad.uaard Mikkrlarn. 724945 Knrdeg« A- E. Primen. 72494« Pn A. Jernet. 724*48 Mal. Helge P-deftm. 724949 G*M. Haaa Urten. 7*4950 Forr.lnrrr H. P Madam 724951 Gdr. Ra. Peder.ea. 724952 Sygepl.akr Birgitte Stamp. 724953 Pn M. Tratten. 724954 Vierkfurer S. Tftldl. *24955 Kjend.hdl Mariua Prdenen. 7249.V. Lierer Arne Jenten. 724957 Arbknna. Hlldehnadt Olaer. 721958 Hmndgr. Seler Nielarn. 7*4959 Frk. K. Vrslmnark. 724960 P« tnllkkon'r L. H Pedenen 724961 Repr. R Pelerara 7*4962 K> .peraII« Materterrelning. 724963 Rratenaa. J. K. Gondrup. 724984 Driflaaai. Hulner Thyp«*ra 724966 Gdr. Aa. eg Jergra Jrnara. 724987 Gdr J R Vidkjier 7249*>8 Ski.magerm Jen* V. pedmrr. 7*4970 Mak.ar1 Hejmenn Hanaan 724971 Gdr P. Rrjnhult pederaea 724972 Maaklnm Rich. G. Ilamm.r. 7*4971 rbaulter Peter Urten 7*4974 Skolen pA Jernbanegade 7*49*5 Fh*. gdr. II I’ Hanaen 724978 Adjunkt Ing. Flmabnfg. 721979 Sadel* Arne fllara, 7249«" G>lf. Thr. Jr*genara 724981 Forat Inde Marie pederaea. 724966 0 pnaibud R V Jurgraara. 724989 Autefi.rli.ll R Paklberg I ra. 714990 Reatarur R»ald Lange 724991 Gameakr. Irk Ge»d* Fremberg 724(8*3 Trmr« f Juh*. Jraara 7*24994 Pfugthdl. Harry Staben 771993 ingn. P. J. Hovmand Laraet. 724994. Pha fragtmand R. Madæa. 724997 Kul A tukiknmp :2((8*8 U pr Rent Wtngatad .2’««M Minibil, rairulra 725003 Prrveai* U»ln Raarntaen 725004 Maakinarb E Ril* Manara 7*5005 Til arb 01I-. S.r. rvra 7 7*8«7 I* »trakterer Pg»n Nielara *25008 |Vn*itemja| R G, Urten T7 .on*» Caatkara. r HmGit Aadefae* 72:5010 8ygi.pl sira Jmair Pralara. 725017 Fru Grel# Rille l.tad 725013 Overma. Tnar pndahl 7«'!l Fl.. g-lr J P, K Jraara 7*3015 Salgaehaufter P Tlune« 72364« Prk 4«n» «‘hrl*ten*

Phr t, AlfliBI: ... ffij' »«“•» >2 “SS. 7*507.' Huf«! *lr jyw .250,4 7„nrr■ •esn. TAwrU B;l flM-M * * v - 7250*8 Kryt|11 111678 !u | g.t- I (y.., 7*76- I. y , , . 7*508 I-,-,.. , 7*Mla.' I 7*5081 Fh*. » • . , .i 1 7*8084 rr jj -i .. ' 1 j; I 7?!W4 (i U rer i, *7‘ v ■ ■ "y* ■ t '.m.r er)|. 71Wtei-iJ>W ’ i a i irn 72W*' »Ml '-i 7 .,ri s '**’ \ ; is ,v 7?.'» um Rj.iti .„i-,, prif 7?' i ,.’ b '.(„■■ .... Vi »13163 M-k ,>.« Mantra 1 UtW * . 1 I*".• 1 *• | mtifafi 7*5168 |i.l ter * H..d»r4 Prlrrim 7*5110 Takauter Frd Tbaeva ‘23ll'1 teg. •: b • • friati'ti»Må •20114 tevdari«]■•»(Hue i RraHiaard 725117* (• ke.ln f.-f Jnfg R. m-nuig-oi 725-17 lVra.il.tr, M u Su*.»«ra *.'<•113 H.ra.t.md. '. S ••• irv-n 7:?3! Hr f 1 *|fl#§| K f?,gKieingv«r 72.51J" Ikter'.' Iw llk|b,«4i »25121 Overlege NV la Raid, p.M?4 Retlaur |t Rmad' Anderttep, 7*51?’, Ijviliri Relge O*ara. r n| 7 U f nihu., j; Afcernkildr. 7?■•»•*; Vrrkl me Tuntenp l""n>'ena.!t »25119 Afl >" I 1 • ,|«r« Hnlmlrara. 7*5430 te.gr KaH Ibaen 726l.1l Trmr*i* l‘, Metter Jrmra. 72r.M: S."talrSfu 1 Tb -b iarenira 720134 VraVfrr»r R I <•:•■• fc- r 723134 n-.rt m k .1 Jraara 6- rm. rip l«»’f 1 kril ir" aej 723131 teinter I* Mdeten Serea*.'«, TJ.M.Ik Ing.! h.* llilte' 7.'V!49 i.'i'.:i.(iir Ifgnhinm i R ** 7261.3* fai.5kl.ls1k. Kdil ru * .den. ?35f,f:!' -ri(3m, :*3!U1 t!•’; ,u 724154 jtenlxte- - S - ,.: i Te*31J6 Re», 723157 Ga; 3 72317*8 ta kl r ^ \ .4 7251-'• l.a ' 738466 Vi- ■

3191 Rugtodder fik. driida'1 ■ W? "di r,p(r*rb RfH. 9ji,ii ■' VI ’i -r-ierm i| - •‘*196 tab. 89.. , , ' •' : Ai f pil . k I * "■ V ' * J„ ,J ’j | > ;j • .f)fb i . ■ < *ln,t*n*h.1 >' 71 - f,;r id g,.lr g,, n ■ fip ra, V > ■ lrfit ig 1 Fr, r-j 1 , h - '.'.7! !• c P rtla ;,.r*«<:;'ij, • ’ - ‘ » »Il ’ K. r .' Mru>u. y! vi" -ir. \ .ii'f r i n » ,,n ,-n-;» te i • y‘ ‘ I n O'.

J . ' J. Uafafl

.

e*• r Ib ‘ * ,nv s..1 1 »

.'TG: rir« -MuKn-H i*" brugii..b|uivi ind

1 rai g ring il(fjwi|fpl)|j|iji ’■ ■ •' » H> lir g Jrao'a i; *r. v triitapiura, i W«1 I inrn g • et »r r 9. • i-naten- n *- u N. Vergmrd4,»rkep. ,TH .V IU i. ■ ir« . o Nirlam ) pli i-r rt, Mn-a. Fri! .l|dig Uiph.Nrt Tutwrt-r Jrths., Jenkell. .''•rå I jte " - rj« P Urm-a. Arb mand L f, Irttaen. Fru Marie Friviulf.-raen RifJ«*'f'4 V hut IG (n'lteaTi f H \jrla.i Fru Ilarie Jakubnei .Ar1 ai Frlk V Midten. I M irarb h 11 Aeden.#. verur Hanraberg Urarn. K : ‘i V>u|h(Hiind Rj Hanten, Ildpr 'I Al'ir,>(iU,-n. *1 dep*vkrleg Ihla Jenten, Feiegm tete' Hanaen, Ttttikekap l'uul R Pelmra Rrpr. Rubrrt Chrialraa* a Ri.pl Frilt 8rhrud,f l.rreriede L, Jtaaen Salgii'bef Tjl Vtelyen Ob>r«l I Krim»i Kl. ia.evd TS ‘1 .leltaen lAiitt m- kanlker Rent 9tel*rn hirette<*»« "ir V»r"nht Vlrlarn frferr'teuW'T Ha*a. L*rara n. m " H• rgun vrrtntrd i M-irrrm A I Laea-n j fy te pgi „im FaldmialHt 8 Jnbunnaen pg« .-te Jthiii.... ,j | |l»t)i. g G- I M *>wl

721*'. I 724682 724883 724884 7*4885 7*4666 7248«; 72188« 724669 724870 724871 724672 724873 724874 724873 72487« 7*4677 *24678 72467« T21660 724661 721882 724863 724864 7*488.3 724886 724667 724968 Tim M-Mt 7*4*96 724891 7*4892 721891 724«9I 7*4895 724898 7*489. 721898 721900 724902 724901 724903 7*4006 724907 724(818 721909 721910 724912 72491 . 7249)4 724918 724917 724918 7*4919 724921 .21**21

Jitviiai

715*4(1 725 fil »»lit 7JS24I 71WII8 . ■ |.| 724 ‘40 » 7252/8 :?S@7 ■ 736256 **5*66 7J528I 725*6* 7*5*83 »2.636*

724731 724732 724758 724755 724758

■7217571 721« ‘* h 724759 721766 7*4761 »24782 724763 721784 724785 72476« 724767 72117"

724771 714772 724773 7*4774 724775 724777 724778 724780 72175| 724782 724783 724784 724786 724787 724789 7*4796 724792 724791 714794 724:95 724796 724797 7*4799 721800 724801 764861 724803 «2l8".i 724808 72I90J 72480* 724*09 724810 714611 7*4812 724813

724670 724671 724673 724674 724675 724676 724677 724679 724681 7246*2 724643 724684 724685 714686 724687 724689 7210'«' 724891 721692 724693 724694 mm 724«'84 721698 724699

Vngnmd Vagn Jrnara Arhmd Pmll Cb ritterne*, sk- m«r,*rm f. Jaknbira. pH«. ftwtbui Aagr Hlndbnlm

i i '•

Pra G R' nrnait. R pr, Prik Plbeeker Ing T VHlomtra. Larrr Rant Nlelae#. Ia*4allater Araid Rehn

1 iirtb tt

R'-pr R P I.*r«ra. Pra Agar« Ste l ae« Stg. pl ike |. Iilarara l'anira Pra S. fliara. Odr. Hana Madara Fru M Herhen. Prlal VaM PaarUfh, l'i'p-mnt ITuu« Jrtia. a Paplrarb Ntelp R Nteitet. Purta|(. r Rjurgr Urten. Fru Mari# Ifanarn Pru Thora Mad*## Pra Pia# Hanara. Rentier P#d#r Andrnra Vlrrv.trl Kurt Olarn J'urnallil J«rg Jargratra R#bm Vaga Haaara Tan.rrr«, Oakar l’rirrara Papirart Knud Mogmtra. Paplrarb. Ran« Jarnbara. Maaklaa# St#t Graalaad Ma*n drp-lrl Mnater Rt. MM.

724923 721928 721927 724923 724929 7*11691 7*4931 724932 724931 721*14 72193.3 72493« 724917 724938 724939 724*46 7*1942

7JV ' s fa - f *,v-V' r 1 *; ' 726181 PH* Fv*"("r < f!" *Sftl)t,4. '«,#;* T:*1* •* • 1 7*51 “i - . '* 73318.' Sygrr'( R B r ■■

724814 7*481.3 724846 724*17 724816 72481« 7248*6 724621 724823 724623

724700 724701 724702 724703 724vn« 724705 721708

,‘i |8 'f"| ! I'l! 3 ' Jte ! I 2 »jj *!( 7* uajsrke«' »fgp*t »i'Tiiii < iinfiaf Jlb Mit .•■rria i*** f* tbiwR' 4*1

Murer Job*. Prdrnra. Pelit. R Oir. Jnhnhtm. Mnaklnnrb. Vald Ranara Rebmand P Pralare. Rrnarka>kibnln Slramlnrr

73518*5 Gu«. - > ' 723187 illrMIftt- -'.>189 «.*r Mage** Rielarp, 723190 V. #1 A RahdgmgJ 8*rra»ra.

Made with FlippingBook - Online magazine maker