Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AjS, tlf. 72 14 20

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 724304 Duerland Aksel, entrep., Rønnebæk 721212 Dunk og Petersen, autoværksted, Aadcrupvej 27.

721939 Diets Peer, tandlæge, Axeltorv 5, konsult. 10-16, lørdag eft. aftale. 722112 »Dlnaøol« depot (v. Sv. O. Nielsen), Østergade 28. 721295 Dinesen E. Nørgaard, Præstøv. 99 C 724359 - P„ fhv. gdr„ Elmevej 2. 720767 - Gust. Nørgaard, klrkegårdsgartn.. Skyttemarksvej 42 A. SIKHOli, l'lttkitdmatuvu. | 722160 Dam Louis, revisor, (kontor), Ringstedgade 2 A. 722216 ----Revisor, bolig: Præstev. 101 A. 720946 Damborg Agnes, fru, Jordemoder, Brogade 10. 724689 - K. G., pensionist, Præstovej 107C. 725610 - P., røgnsk.ehof, Erantisvej 27. 722410 - K. Madsen, fodpleje, Jernbane­ gade 27 *. 721079 Dambæk K., amtsfuldmægtig, Kilde- marksvej 50. 721657 Damgaard Sophie, fru, Købmager- gade 13. 7230311 Hamgaard Ejler, kohmnnd, 1 i "Dissing Utro, l y t AlfcftOi,«: vej 14. 721723 Dltlevsen Werner, aut. Flat-forhdl. Farlmagsvej 9. 724125 - - Bolig. 725156 - Oytte, Salon „Iris'*. Irisvej 11. 720404 DHIcvnon* Fiskehus, Bro gade 4, 721520 - M„ sknlehtj., Llndehjergskolen, 722166 Dlttmann M, kbm., Ingemannøv. 14 723624 Diset, Riddergade 4. Bpectalforr for B H. og hofteholdere. (Indehaver: M. Dlttmann). 724345 Dooring O. W., overt raflkkont roller. Karrehækvej 41. 721955 Dolmer J. C., major Lindeparken 5i. 720662 Dotnmerkontoret, Skomagerrækken 723379 Donnerborg E, o.ass., ftlftonvcj 12 721920 Prejgaard Sv., frugt m gros, fcrg>Bitt, 723206 Dreyer f* automobllforhdl., Ring­ st edgade 33. 722518 bolig, Tværvej 9. 722154 Duco-Lakererlet (E. Jørgensen), Amtmnndsgnde 6 720743 Duoo-Lakererlet Expert (Ov. Krl- stoffersen), SlageiseveJ 28 721405 Due Mogens, gr««?*., Grønlandsv 25 720990

720810 Daugaard Jens, læge, PræstøveJ 88. Konsultation: Mand., tlrød., onød. og fred. 11*13, tor§d. kun 16*18. lørd. kun efter aftale. 722536 - E.. reglm.musiker, Erantlsvel 19. 725362 Davidsen E. K. (fvh. købmd.), Kar- ri bækvej 41. 722601 - Aage, murerm., Aalestoksbakken 722877 De foren. Bonzinimportorer A S, Ny Havn. 723841 De unges Idræt, kass.: Erik Bodal. Primulavej 46. 721453| Bedenroth-Schou C., revinor,

722243 »Elektra« (v. H. Paulsen), Hvede­ vænget 54-56. 723064 Elektricitetsværket. 720115 „Elektroværkstedet", v. Tage Jen­ sen, Ringstedgade 36. 720387 Ellasen L., ostehdl., Hjultorvs Oste- hus, Hjultorv 6. 723171 Elin Bent, clvillng., K. Munksvej 19. 722910 »Elite« Daniefrlsorsalon, (Ingrid Schimmell) Skyttemarksv. 13 v. Rampen. 723047 Ellegaard Bent, gdr., ladby 720536 »Ellen«, smør- og kaffef., Ny Øster­ gade 3. 722959 Elleshøj Wentxel. fruglhdl., KJær- vej 2, bolig. 725653 EUIngson H, tomrer, HJarnøveJ 17. 721084 Bllm Iver. lærer. Rosonvej 29. 720105 - Jens M, træarb., Ørnevej 7. 721115 Elmqulst M., fru, Jernbanegade 23. 725420 Elmshøj B.. gdr., Stenagergd., Ladby 723540 Elmsted G., statsaut. revisor, Axel- torv 6, Gnyernes Gaard. 724442 - - bolig: Elvorhøjvej 6. 720180 Elstrøm M.. salgskons., Nellikev. 14 720960 Elting M. E., konsulent. Toftevej 10. 723468 Bivang Poul. ass., Karrebækvej 36. 721746 - 8. E., byrådssekr, Skyttemarks- vej 103. 722557 - Kristine, frie.. VordingborgveJ 52. 722079 - Karen, fru, Vinhusgade 10. 722194 Emillus K. A., pakhusmoster, Farl­ magsvej 71. 722948 Emme Erik. mok. v. D8B, Thorsv.2. 720399 Emmerich B.t Parkvej 30*. 725013 Endahl Tove, o.ass., Erantisvej 17. 723756 Enevoldøen Carlo, slagterlarb., Baldersvej 8. 723110 - Hans. vognmand, Sandholmsv. 11. 722122 Engberg Arne, fuldm., Marskvej 2. 724874 - Kirsten, lærerinde, frk., Erantis­ vej 11 D. 721823 Engdahl Manfred, vejmand. Rug­ vænget 19. 720334 Engelsk Beklædningsmagasin (E, Fogemann), Jernbanegade 2. Omstilling til bolig. 723016 Engelsk-belgisk Vareimport A/S. KalhyrlsveJ 46. 723177 Engg/IM Kn E., skoleinspektør, Ny Holsted ftkole, 723406 Bngshro Hans, konsulent, Enggrd., Vredsløse 721907 Engwkov A„ koronkolo, Ring« stedgttdp 149 (og Skølby 124) 724933 - O., masklnfabr., KcngsnæsveJ S. (Fabrik: Skølby (750) 124. 725576 Engvang Anders, arkt. A ingn., GrønlandsveJ 5. 720589 Erbs-Hansen E., købmd., Ringsted­ gade 44. 721122 Erhverv*- ft turlatkonteret 0 1 i To. 9 1 3, Kirkosti 3 7220621 Erhvervftvejtedningskont., 724062| Riddergade 1.

724282 Dunk Johs., mekn., Melstersvej 36 725548 Dyhre’s Marketingsbureau, Karre- bækvej 39. 720572 Dyrfcldt Rigmor, afd.sygeplejerske, fru, Fabriksvej 14. 726750 Dysted Henn., Insp., Banetoften 30. 121865 DUring B., eksam. assurand., bolig, Ferskenvej 14. 722206 Dyring F., ps. o pakm , Slettevej 12 720753 Dyrenes Beskyttelse, kredsformand bogholder J. C. Jepsen. 720962 Dyrlund L. C., politimester, Skytte­ marksvej 121. 722752 Dyrting J., lng., FJordvronget. 721358 Døssing L. K., provisor, Fabrlksv. 2 Linoleum Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 724145 Eberhardt A., førstcl., Jægervej 18. 724554 Ebert B., sognepræst, Rønnebæk, 722244 »ECA« A/ft. manufaktur og trlcotage, Jernbanegade 2. 722344 - - forretningsf P Knudsen, bolig: Lindchjerggaardsv. 9. 724105 Edvardsen E., repr„ 0. Rlngv. ISA. 720420 Egeborg Outson. broderimagasin. Ramsherred 81. (Omst. til bolig). 722045 - Vald., fhv. bagerm., P. Bodlløv. 27 725323 Egcde Johs., gdr.. Gallem.veJ 17. 721778 Egede Hansen H.( revisor. Odtns- vej 12 . , 722751 Egøgnard Knud, bankbud, Hjult. 8. 7257*7 Kgok|ær Jørgen, innrørm., Mot. Jorgon* Park M »C 720506 Egry - A/8 Dansk Formulartryk, Karrebækvej 44. 721490 Ehk*r» Kolonial, Brotorv é. 723785 Kllcrtsen Honja, fru, Klldem.v 79 F 723665 Ellgnnrd Sigfr., lærer, cami theol., Kalhvrisvej 5. 725645 Eising Poul, faktor, Riigvrrng. 12E 721852 - (tilstå, fru. Præstøvej 107 A. 721300 EKKO RADIO ■ Set. Mortensgade 6. 7210931 Eksportmarkedets restaurant, 7209631 Farlmagsvej 8. 720645 ----kokkenet. 720749 Eksprestrykkeriet, Kebmagergade 10 - 12 . 721992 Elbo Otto, redaktør, Agade 10. 720418 - ’s eftf. (Hans Jørgensen), skrædermester, Kirkestræde 8. 720792 Elbrønd A. J., Set. Peders Klrkepl 6 720893 Elegance, damefrisørsalon. (Musse og Sv.Aa. Hansen),Kindhesteg. 8.

72436

724017 ^2737' lin, Knrrohækvej 23, 724024 (Hjørnet af Søvej). „......... 724100 jåå

(Amts-arts*Jdsanvlsnlngshontoret) Erhvervsvejlederen træffes hver torsdag 16-18 og efter aftale. I.kl. HERRE FORSÅLING m. Super Soft

___ Hjultorvet 18. 722690 - - - Bolig: Bøgebakkevej 8 . p T P.T.V0ULUND-„Greyhound"-NÆSTVED, TLF. 721019 * • Jt

Made with FlippingBook - Online magazine maker