Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20

Næstved KUL & KOKSKomp. A|S, tlf. 7214 20 721013 Gerts Ralf, insp. (Statsanst. 722163 Qroth E. fabrikant, DanaveJ 2.

721646 Frederiksen T., læge, HerlufveJ 6. 724292 - Teestrup J. P., maler, Tværvej 8. 724627 - Bent, maJerm., N Juelsvej 9 (bolig). Værksted: Klndh.gade 6. 723863 - J., mekaniker, Præstøvej 199. 720410 - Axel, oetehdl., EJlcrsveJ 34. 721234 -------Bolig: Præstøvej 174. 722840 - Aage Randrup, redaktionschef, Kaj Munksvej 14. 720780 * V., snedkermester, Noblee. 725413 - Fl., urmager, Ostcrgade 10. Frednlngsptanudvalget f. Soro-, Præstø, og Maribo amter. . Sekretær C. F. Ingvorsen. Basnæs pr. Lov. Tlf. Nyland 180. 724302 Frejvald Tb., inspekt., Ret. Jørgens Park 51. 721440 Frem Radio (O. O. Olsen), lUnnMedKado 8. 721637 „Fremtiden" Forsikringsselskabet (Ejler Andersen, Fjordvænget). 723915 Frlberg Chr., revisor, OyvelveJ 10. 723472 Frledrichsen Rose, fru Karreb.v. 20. 725262 Frigast E., oberst, Skovbrynet 28. 723030 Friis Å JurgeiøMn s Eft«., Arkitekt- A Ingenlsrfirma se under Jørgensen Se Karstensen. 720592 Friis G.,bibliotekar, Karrcbækv. 28A 720175 - Poul, boghdl., Rlngstedg. 6 721578 - - - Bolig: Ringstedgade 0, 72431R - Anna. fru, Ostergade 10. 723258 - Else, fru, kjoleforr, Østergade 30. - - Bolig: Østergade 84. 723622 - Flem. P., fhv. gdr., K. Munkev. 4. 7S5337 - Aage. malorm., flartnervej 10. 7200821 A. FltFIR Flytte- og vognmandsforretning Aagade 11 . Tlf. 720082 7*2495 Friis-Chiistensøn O , skovfoged?” Saltø skovfogødbollg, 728407 Frisehauf E M.. Ing.. Slagclsev. 67 7235(8 Fritidshjem, Næstved kommunes, Skyttenmrksvej 13. 725586 - FariinagtjVej 16. 723181 Fritte Henn., tandlæge, Hvedev. 70. 7247S I Frivill. Drenge Forb . kredsf. T. Ourø Jensen, La OourvcJ 1, 724991 Fromberg Gerda, frk., dan eakræ- derlnde, Farinmgsvej 62. 723819 Frost Preb., direktør for Næstved Handelsskole, Poppelvej 17. 722974 - Christen, pspirarb. KleverveJ 14. 720490 Frugtbøi'sen (Johs. Poulsen), Ramsh' rred 9 721123 Fnigtknldørøn (H. Nichen), Ny Østergade 3. 721821 »Frugtmessent (V. Kristensen), Brotorv 6. 7217291 Fryst*- og Kolelin* 7226401 (Agricold A H), Ny Havn. 722649 - - r"(Forvalterkontor) 723890 Frænde A., arbejdsmd., Oartnerv. 7. 721441 Frølund’s eftf, O Christiansen, ur­ mager, Rlngstedgnde 22. 721641 Frølund R., fru, Gallemarksvej 63.

724082 Ftihrmann W., montør, Hvedev. 135. 720833 Fuhrmann Enrko, svejseinstruktor, BogøveJ 18. 723648 - Carl, værkforer, Enlghcdsvej 11. 721393 Funkla (Fru E. Larsen), blomster- forretningen, Rlngstedgnde 23. 724732 Fyhr Volmer, murer, Stenbæksholm. 722373 Fyldepenne-Magasinet Klngstcdgadc 10. 725373 - - Forr.fører Flemming Jensen, Skovbrynet 38. 720900 Fylklng G., danselærer. Amtmands, gade 12. 725591 Fynsk K., sklbsfø., Rlngstedg. 1 B. 720634 Fællesbageriet A/8, Aag. 2. 720629 Fælleseje. Næstved. 720719 Firrch Knud, Indretn.arkltekt, Her- lufshoj. 720631 Føntx-Caféen (Jenny Larsen), Bro­ torvet 10. 722924 Fønix-Teatret (hverdag fra 18,00, søndage fra 10,00). 720246 - - Fru I. Ewald Petersen (bolig). 722923 — Børge Ewaid-Petcmen (bolig). G Linoleum Claudi Hansens eftf . TH. 72 00 60 723438 Gabrtelsen Margot, fhv. afd.eygept., KarrebækveJ 30. 724261 - Camilla, fru, Skraverup. 721534 Gade Harry, beslagsm., Toftevej 8 721281 Gahm A., radloforhdl., Østerg 14. 723787 Gammelgaard Aa., dyrlæge, D&na- vej 31 724430 Oamsbøl, smedem., Rønnebæk. 721530 Gardehusarkasernen. (Se under Næstved garnison), 722063 Oarne Kr., paptrarb., Tværvej 8. 721530 Garnlsonskommandanten I Næstved 723100 Gartnerne* Salgsform!ng, Skellet 25. 724132 - - Forretningsfarer: 8v. Frydens- lærg IArsen, (bolig). 720118 Gasværket. 720183 - (Bestyrerboligen). 721853 - Driftslederen 725180 Gav lsiden, G. Winslg, Set. Mortensgado 13. Gavne slot (se under Nyland central). Gavnø-Llndersvold skovdistrikt, H Muus. (se under Orup central). 724731 Oeert-Jørgensen O., hestehandler, HerlufsveJ 0. 722700 Oeflon Tryk, Jernbanegade 18. 723520 Genckcl Kil, damofrisor,

Forcromnlngsanstalten. (Omst. til bolig, DanaveJ 32). 724585 - John, radlotek., AnemonevøJ 36. 724660 Groth-Pedersen Sv., overlærer, Kil- devænget 8. 722533 - Ingeborg, fru, Vordingb.vei 2 B. 722952 Orundagcr P., gartnermedhj, Tvær­ vej 2. 720823 Orundforbedrmgsvlrksomhed, Det danske Hedeselskabs, Rlngstcd- gade 56. 720356 Grundskolen på Kirkepladsen. 723070 Orøn H. Oamborg, salgsleder, Fens­ markvej 44, Oktav-Kontrola malkemask. 725660 - H., skovf., Rønnobæksh. pr. Næ 723662 Grøn AWltske, v. insp. Karlo Dahl, Kobmagerg. 4 (prlv. Vestorp. 8). 725828 Gronborg Kn., ejendhdl., Pilegaards. vej 4. 724559 - A., fuldm., Rugvænget 4. 721197 Grønholt Poul. Præstøvej 35. 720131 - R., konsul, Jernbanegade 3. 723172 Gronkjær Jensen T„ o.sergent, Ved Kilden 5. 724572 Grønland Landsforeningen, Rams- herred 19 A. 723892 Grønlund L., pens apoteker, Fa- briksvej 4. 724704 - Sv., masklnsn., Skyttemarkav. 105 721060 Gronnegftrdens frugtforret nlng, Vordinghorgvef & Orønnegades Kaserne: Ho ranser troppernes befalingsmandsskolet 724329 Oronnow V'., lærer Norgesvej 60 723500 Grøntved P., konsulent, Kvægtorvet. FarimagsveJ hi , 723318 Gudmansen Preben, assurandør. Forsikrings A'S Absalon, Vester­ port 10. 724506 - Poul H., murerm., EJlersveJ TO 722441 Gul« Oil S — salgslnsp. C. Lorentaen, P. Bo­ diIrvej 25. 725656 Gulf screlco, West Thomsen, rt|. Adorupv.~lordtngb.voJ 721330 Gulf 8ervlce (Borge Jensen), ffarlmagsvej 13 ÆT" Gummi-Centralen A/s Industrleentret, ThurøveJ t.

landdistr, f. Sydvrstsjæll. Otiiimv. 2, bedst 8-9 og eft. 18,30. 721041 Qervln C. (Samson« eft), viktualie­ forretning, Torvestræde 9. 722478 - - Bolig: Steen BllchersveJ 14. 723040 Gilsaa Erik, stataaut. revisor, Axel- torv 6, Gøyernes Oaard 721112 — Bolig: Lindeparken 22. 724927 Glsllnge Karl Aa., guldsmed, 8øn- dervang 3. (Værksted: Ramaher- red 6 over gården). 725645 „Gitte" Trikotage (Fru Kirsten Sø­ rensen), KarrebækveJ 30, 721011 GJede E. rektor, NygaardsveJ 40. 722808 Gjelstrup Arne, frisorm., Aaderup- vel 38. 723926 * Johs., lærer KarrebækveJ 100 E. 720472 - Johanne, læ inde, ErantlsveJ 25. 720098 GJermandsen H., telefonformand. KarrebækveJ 100 F. 723643 alasdam Jensen K., forpi.ass., Kai- byrtsvej 93. 723504 Glasmagnslnet, Kamsh. 29 Glan *» porcelæn « Éhty? ■ koleskntM* * støvsugere 720577 Olistrup Poul, tandl., Vinhusgade 4, 721048 - - Bolig: Vinhusgade 4. 724500 Godsekspeditionen. 723049 Godt fredsen Frltr, fodboldtræner, Gron landsvej 28 721051 Godthåb Mejeriforr., Inger Nielsen. Ramsherred 20. 724963 Gondrup J. E. kontorass Erantls­ veJ 11 B 724644 Gordon-Rasmussen J., fenrlk, FarlmagsvcJ 33 724322 Gottlieb Paul, rcklamechef, Karre- bækvej 102 F. 722868 Gottschalrk (Næstved Lyskopi), Rag Bakkerne 47. 722868 - Aage, trafikInspektør, Bag Bak­ kerne 47. 720787 Gram H., gartner, Skovbrynet 50. 721451 - H„ skovfoged. Kalbyris Tr tirs- dAg eft. i middag. (Salgsdag). 720555 Grand ti. A.. købmd.. Kindhesteg. 11 720988 - fiv., repr., GrønlnndsveJ 9. 725036 Grandnbl Math., fru. Rampen 8. 720467 Gregersen R Halskov, bankass.. RollghedsveJ 79. 723233 Gregersen Kaj, revisor. M.D.K., Bkldergade 3. 723741 - - bolig. 722328 Grelt Jørgen, salgslnsp., Kornbak­ ken 25 724811 Greve N. J., værkf. Karrcbækv. 54. 721019 Greyhound ekotøjsreparatlon, Fari­ magsveJ 49. 724161 Grlmstrup Autoophugger!, Ortm- strupvej 63. 722830 - bageri, GrimatrupveJ 24. 720665 - Brugsforening (Uddeler Johs Larsen), GrimstrupveJ 65.

721801

723363 723233 721900

724721

721009 720056 721209 722305 721192 721182 72230t

TaSSW Dir. Harry A. Nielsen. Uoll* fflfelfl Værkfører H. Evers. Bolig • Asde- rupvej 127.

72012 *

721129 Oumml-8peclal (F. Kann Jensen), UlngFtrdgnde 23. 7257D . lundesen Thomas, drlftslngn., Has- sclvej 5. 722789 Oundersen Haakon, repr., Orenæs- vej 16. 722236 Oundorf V., keramiker, Ndr. Fari­ magsveJ 16. 723028 Gyldendorfs Byggrforrotning. ji.jorf«vpJ lftV l.kl. BØRNE FORSÅLING m. Super Soft

720190 724181 724812 7226SS 725637 722862 723661 725805

»Malaon Kil«, Osterg. 29. 722280 Oertaen Vivi, sygepl., Hvedev. 19. 7Wr/o»»iø,?frfts nmtonerr Hrårr hrltf Arrtf P.T. ’ P.T. V0ULUND -„Greyhound "- NÆSTVED, TLF. 721019 11

Made with FlippingBook - Online magazine maker