Telefonnøgle Næstved 1965

Næstved KUL & KOKS Koinp. A S, tlf. 72 14 20 721361 »Qyldenlakken«, Orontforretningen, EJlersvcJ 32. 720678 Gymnasiet, Nygårdsvej 43. (Rektor* kontor. Træffetid 12-13 undt. lør- d*K). ; 721696 Ilnfnla Forwikrlng. - - Inspektør Bent Bentsen, Elver* højsvej 15, tlf. 721696. — Inspektør Jørgen Olsen, Alle­ gade 65, Haslev. Tlf. 525.

Næstved KUL & KOKS Komp. AIS, tlf. 7214 20 725518 Hansen Børge D , ass.. Forårsvej 1. 725693 - Frank, ass., Set J.s Park 47. 724180 - E. Juel, assurand., Hvedev. 93. 724807 - Rodln, assurand., Melstersvej 35. 722874 - Evald, autoforhdl., Nygaardsv 48. 723310 - BUlow H., autoværksted, Ring- stedgade 207. 721005 Hansen Kurt, autoværksted, Ontergnde 14. 723912 ----bolig: G Ringvej 15 A. 720658 Hansen Sitren, aut. Auntin- forhandler, Fa rimagsvej 18 721580 Hannen Vald., cykle & rariio- forhdl., Sterkelsvej 9. , 725278 - Else, damefrisør, Granparken 0. 720893 Hannen Sv« Aa. og Musse, damofrisorer (Elegance), Kindhestegade 5. 723848 - - Bolig: Toftevej 2. 723276 - Rigmor, damefrlsørinde, fru, Aadcrupvej 157. 722622 - Vita, damefrisørsalon »Marcel«, KarrebækveJ 98 C.

723958 Gyrstlng Fr., kontorass., Skellet 7. 724765 - Holger, læssefmd., Nygårdsvej 36. 721516 Gørgcns Hans. agenturf.. Farimags- vej 55. 720350 - C V., direktør, PræatøveJ 45. 721536 Qorgens Hans (v. P. Lehmann 31« v< risen), ptatsaut. skibsmægler, H rvnen. 721538 - Befragteren. 722245 - - Skibsmægler P. Lehmann Si­ vertsen (bol), v. Stadion 2. 720449 Getise Th., direktør, KarrebækveJ 7. 720293 Gøt se A Nielsen A/S. sæbefabrik. KarrebækveJ 7. H Gulvtæpper Claudi Hansens eftf. Tlf. 72 00 60 72577e Haagen Niels, tamil.. Ferskenvej IH. 720390 - - Omst. til bolig 721601 - V. B., polltlass, Jægervej 4. *22510 lliiand I Hannd, Forsikr. A/S, Torvontr. 13 (9-17, lo. 9-13) HAANDVÆRKER 720390 724390 HAAGENSEN E., Iterreekv1ræri ng.

- - Inspektør Aksel Akselsen, Bakkekammen 11„ tlf. 723464. 721495 Hage Kjeld, læge, Kindhestegade 3. (Konsul, nm., ti., onsd. og fr. 9- 10 og 13 -14, to. 9-10 og 17-18, lo. kun cft. aftale). Tlf tid: 8-9 720153 - Harriet, fru. Kindhest eg. 3 B. 723001 Hagen Kjeld, snedkerm., Oramsv. 2 720359 D., frk., Farimagavej 24, v 721289 Halben Else, mensend lærerl., Her- lufsholmhallen. 720175 Hald P., mejerist, Jernbanegade 19. 725219 Anton, repr., Kornbakken 31. 723604 Hnlkov A., dommer, Kobmagorg. 13 725138 Hallas Kay. ing., Hybenvej 28. 724904 Mailing Rigmor, fru. Præstøv. 57 A 725521 Halskov Hansen H., ing., Slettev. 2. 720268 Hami, kolonial og vino, Rlng- ntodgnde 2. 725893 Hammen Poul, sorialrådg., Lyøvej 22 724972 Hammer Rlch. G., maskinmester, Præstøvej 80. 722907 - Carl, snedkermester, Skellet 2. 720327 Handhorg Vald. A/8, nton- liugKorfor & stenbrud, FarimagsveJ 32. 720855 - Holger, sten« og billedhugger, (bolig) Kærvej 17. *78511 Handel*- „g Køntnrfunktionierfor- tnmdets Næstvisl afdeling! - Kontor: Dchnsvoj 6. Kontortid: Mandag, onsdag, fre­ dag ki. 11,30 13 samt torsdag kl 17,30 20 723611 - - - Fmd.: Hv. Aa. Rasmussen, Dehnsvej 6. 723495 - - - nfd.sekr. John Andersen. Kar* relm'kvej 40. 724900 Handelsstandsforeningen (Næstved Handelsstandsforening), - Fmd.: Købmd. E. Hoff-Clausen. 720700 ----Kasserer: Konsul Sven E. Smlth. 720202 Hannibal. f;i| m -| • larve, TorvrstniNle 10. 721945 - A H Henriksen bol. Odlnsv. 14 724425 Hannibal Augusta, fru, Nyvej 14. 720221 Hansa (Næstv. Kaffebod). Axelt 9 721505 Hansen Kn., afd leder, Østergade 30 . 724679 - Lilli, afd.sygep|„ Digevej 10. 721357 - Ernst, nmtsrevlsor, Præstøvej 84 724751 - Holger, amtsvejm , Oartnervcj 16 7SNI1421 •• 7208201 H*’ ftn,æK"K- EftMmagsvej 55. 724423 - Frits, arbmd., Nyvej 14. m * Ejnar, arbmd, Præstnvej 221 ^22751 - Kn., arbmd., Oodthåhsnll« 22 725326 - Martin, arbmd., Enghavevej l 723271 Ole, arkitekt tegnestue og bolig: HelmdalsveJ 29.

725328 - Bertha, dameskr.inde. Gartnerv. 5 723512 - Agnes, direktrice, KilhlersveJ 9. 721853 - Aksel, driftsleder, Slagklldevej 10. 725040 - Poul, driftsleder, J. Jensensv. 9. 721053 - Aage. dyrlæge, FensmarkveJ 12. i 724917 - Poul E., ejendomshdlr., Galle­ marksvej 65. 722564 - Ejn., ejend komm., Sterkelsvej 44. 723951 - Georg, ekspedient, Rollghedsv. 74. 724840 - Børge, ekstraarb., Vredsløse Huse 7222151 X Xlelnen, v. II. Mel- j 7222191 statnant. olektrolnstall., ErantisveJ 53, 723605 - E. Yt te. elektr,, Østergade 30. 721556 - Palle, elcktromok. Sjællandsv. 1A. 723128 - Carl, entreprenør, Skovbrynet 20. 7211*66 - Edv., entreprenør, Jagtvej 2. 722248 - E. Bnun, entrp., Sterkelsvej 40. 723988 - Filip, entrepren., Rlngstedg. 207A 721250 - Har., entreprenør, FrlggasveJ 8 725048 - Ib, entrepn., Kildemarksvej 121. 724443 - Poal, fabrikant, Rlngstedg. 221. 722974 Sv., fnhrlkrilrøkt . Fjordtoften 6 720809 - Harry, faglæ., Vordingborgs 300. 729060) Hunnen Claudi’n eftf., Jern- 7228601 hårtog. 3. Fane or tapet. 724092 - - Forretningsbestyrer H. 11. Jen- sen, Grønlandsvej 14. 720260 Hannen 11. C., Fnryerg.Hir­ den, farve- & tapethandel Kindhestegade 3 724488 - - Farvchdl. H. C. Hansen privat 722772 - E. Rosnirus, o.fetirtk, Knrrebæk- vej 102 A. 720671 Hannen Folmer, Hjultorvets Vildt- & Fiskehun. 721731 — Bolig: Præstøvej 90. 720156 ltan*>n Axel K.*n eftf., flytte­ forretning, Skytteni.ve,} HA. 721291 - M, fru fodpleje, Farvergade 9. 722863 - Dagny, fru, fmd. for Kvindeligt Arbejderforbund, NylAndsvej 3. 721826 - L., fmd. v. K.T.A S , Sterkelsv. 8 . 724546 - E., forp., Rønnebæk. 723145 - Poul, forp., BornakKegaard

724813 - B. Groth, bådebygger, Jægervej 8 720374 - Frede, bagerm., VordingborgveJ 5 722018 - Erik, bager, Kærmlndevej 6. 723853 - Jørg. C., bngersv., OdlnsvoJ 14. 723289 - Kaj, bankfuldm., Fyrreparken 12. 720477 - .1., bost., Galgebakkegrd., Holsted 723508 - Harald, benBlnforhdl., MoseveJ 10. 722845 - Ema, bibliotekar, Grønvej 8 . 721723 flanen Ktnil, blikkenslager- monter, aut. vand- & garnn. Jernbanegade 4. 721895 -------Emil Hansen (bolig) Præstø- vej 63. 724239 - Poul, bllkkensl m., (8olo), Læse­ vej 18 (værksted og bolig), 720128 - Ove, blomstrrforretn. »Import«, Axeltorv 1, Omatlll. til bolig. 720820 - 1., blomsterforretningen »Akasla«. Ringstedgade 16. 721522 llannon V. M., bogforing og 723222 - » (Privat) Ahornvej 3. 7*M.Y!5 Hannen Kaj llliim, Boghandel & Kontorforsyning, Qntcrg.20 721127 ----Bolig: Østergade 20 722527 - Prokurist William Knotr, Elme. parken 18, 725511 Disponent Frank Andersen, Gramsvoj 14, 721690 Disponent Claus Jensen, Skov­ brynet 46. 723942 - Harriet, boghandlermdhj., frk., FarimagsveJ 24. 724449 - J. Sparwath. boghdl mhj., Karre­ bækveJ 28 B. 722513 - Axel H., bogh., Kindhesteg 3 C. 721922 - Carl. bogholder, MoseveJ 8. 720730 - H. C., bogholder, GramsveJ 16. 722027 - Knud J., boghold.. Rlngstedg 25 722389 - Kristine, bogh.ske. Præstov. 105 A 721204 - Sv. An., borgmester, Vordingborg­ veJ 2 A. 720425 - H. J., branddir., SlagelseveJ 81. 720234 • Robert, brøndborer, Lyøvej 11. 723826 - Leif, bytransport, Trekanten 5t 725.118 - Alb., rhauffor. Rlngstedgade 91. 724604 - Hans. chauff., Toldbodgade 18. 724057 - Holger, chauffør. Orimstrupv. 10 722081 - Kn Tvede, OF-leder. MoseveJ 2. 724245 - C. O., ctvlllng., AaderupveJ 41 »knttefwypr, Ahornvej fr. (Haandvæi kerraadets regn- skabskonsulent).

i

721801

I

723363 723233

72010

Handels- og Landbrugs* BANKEN % 724555

72472*

7216011 720058 721260 722305 721192 721182 T?230(

6 I* & ♦ km '

l’iirkiiMrllng 726600 ’fi'rnhnnegade 9

I

Hverdage kl. 10—12.30 o« I I !«, fredag till. 18.30 19.30. lørfing 10 12. 725381 Hi,rkf><.tm tl«.k InsHtol. Bevar lieres Il6r ftindt Og grolirnftlgt, Axclt, ft ”3742 Hnaræ Eva. tegn . fru. Fjordvænget. 723354 - Inga, frit., Prrcstøvej 107 B. 724170 Hndsbjerg EJn., fhv. gdr.. Kalhyrts- vej 115, En annonce I Telefonnøglen er lieres hedste annonre!

72012

720190 724181 724812 722638 725637 722862 723661 725805 P.T.

723013 - Poul, forp., EgebJ gaard, øverup 721345 - C. E, forr.f, Orønnegade 1 A. 721169 - Levin, forretntngsf. MoseveJ 4. 722553 - Alvin, forstander,, Klldem.veJ 121, 723365 - K., forstander, Køgevej 21. 1. kl. HERRE FORSÅLING m. oliebestandig Air force

Innail “ 2tto’ *rl*9*kt, KirsebærveJ 2. 726616 - Bent, assistent, Rugvænget 12 F P.T. V0ULUND -„Greyhound"- NÆSTVED, TLF. 721019

Made with FlippingBook - Online magazine maker