Telefonnøgle Næstved 1965

V

Brøndhorere - Bybude

Bygmestre - Camping 722288 Herlufsholm Børnehave, Leder: G"rda Hansen, Præstestrssde 5. Fmd.: Sognepræst V. Krarup- Hansen, telf. 720878. 728485 »Klldevang« Bsmehave (Forstan­ derinde Alice Christensen), Lyng- stien. 725095 Ny Holsted Menighedsbernehave „Lillevang". it Børnekonfektlon 722821 »Bolettes, Orønnegade 1, hj. af Ramsherred.

S and ved (706)

722239

7 7

Sir Bygmestre 72562:

tU Hansen H. L.

Omstilling til værksted og opbevaring DER SKAL VÆRE ET GODT NAVN bag en god Pels derfor handler det halve Sydsjælland hoe SØSTED 1 Sklndheetegade

ir Budcenfraler 722721

Ønakehuee, typehuse og landbrugs- bygninger Tegnestue og bolig: Hjortevej 15. Gyldendorfs Byggeforretning Menetrup (743) 96 Sydsjælland* Byggeindustri. Bpee.: Buru og haller til pelsdyr. ★ Bygningsartikler 781600 Birkstød H. O. A/B, Brogade 8. A 7221121

!•

Bndcentralen

w

CHH. HANSEN KUdenuu-kavt'J 05 . Tftf. 788781. Al budkørsel besørges til billige priser in ni %\sroid i % CARL E. MØLLER Farimagsvej 60 , Telf. 721828 Al kørsel og flytnli^f udføres (Lukkede vogne) LFJF’g BYTRANSPORT Trekanten 51, Næstved Telefon 723826

Tt«»lvr KINQHf STI GAflf II TIF Nfcsmo 722239

Stort udvalg I BØRNETØJ Landet* bedste betingelser

723C80

ROYAL PASTA tætner alt bygningsma­ teriale PA lager hos Svend O, Nielsen Østergade M, tlf. 722112

Forhen 11 Ar hoe kgl. hof-buntmager Birger Christensen. Østerg.. Rebenhavn.

•et. Mcrtanigad* A

Tilkendt selvmedalje for avendeetykke lftt

Børneudstyr Damellngerl

724449

Rlngstedgade 19,

721478 Medlng’e T. A. Tømmerhandel A/B, Femøvej. £ 720225 Ravn Brødrene, Fartmagsvej 2, A

★ Butiksmontering 722301

U W mCUfCLAVtuJ/

724490 Nielsen Niels, Militærvej 6 722146 _ Transport-Ontralcn

Everdrup (763)

219

Karlshøj Blokatensfabrik og Tømivrværkttrd v/ V. Jørgensen é N. Larsen

Ungstedgada, 722872 Mmith IVBnrnetoJ, Ramsherred 20. ★ Borstenbindere 721876 Knudsen Hana, Ellebækvej 83. ★ Børslevarer 722240 Bllnds« Arbejde A/B, Rlngstedg. 89 ★ Bøssemagere 720876 Bttlow Robert, Læsøvej 16

Vi tilbyder korte sAvel som lange ture. AllKRtTrVE4 181 Tlf. 722146

Fuglebjetg (753) 815 Arvtsl Mathiesen, Korsorvej 9. Leen blokke - Siloer TØMMER BRÆDDER

★ Busteholdere 723624

DIZET Indehaver M. Dlttmann Riddergade « . Telf._____ V| forhandler alle Dutalne llanaene kvalitetsvarer

HANS AN? r;KSKN ^abrlksvcj 6«

LÆGTER til billigste dagspriser F M SAVVÆRK Bestyrer A. HaugAfd. Tlf. Fuglebjerg !• Aften: tlf. Slagelse 524828

Linoleum

i.

3f Buntmagere 720301

T«ll. ti 00 «0

722396

Butiksmontering og Møbler SVEND MØLLER

★ Camping 720051 Danak Svensk Stiuil A/B, Klrkestr. 6

•KINONANDLER1 Ringstedgnclr> 22 Telf. 720301 Alt I pdlsvarnr Reparation »g opbevaring

Campingudstyr

Lærkeve) 2

Tlf. 7223 94

★ Bødkere 720750 duiatenaen Th., Brofade 1 7*2964 Næstv»*d Bodkerfnrretnlng V. H. L Jensen, Morelv. 23. Værksted: V. Kanalvej. Kalkbaljer af træ og Jern. ★ Børnehaver 981871 Børnehaven f. Næstved og Herlufs­

Everdrup (763)

SutiEim

_ w. OROSH N|a« pr. Rrandelev Inventar og fa» ader I alle materialer KtåJ - Metal - alle træsorter Tlf. Everdrup 66

Specialitet: Persianer

holm, Orønnegade 14. Leder: V. Kiehn. Fmd,l komm.lærer Børgo .Tensen, Katholmv. 11, tlf 722072. Kasserer: Kæmner A. Thomsen, tlf 721843.

Bybude 7*1888 Moller Carl, bybud- og flytteforret­ ning, Farimagavej 80. 111

Tfirfonnøvim* annoncer virker kele Aret /

Made with FlippingBook - Online magazine maker