Telefonnøgle Næstved 1965

V r Dair 72236

Hot, Iler - Instrumentmagere 721347 Missionshotellet BJOIL J. OLSEN Telefon 721347 mm rråtes:- Jcr"b,,no",aiionen 2 I 1440 r r 0,fert privat. 720807 Vinhuset. Set. Peders Kirkeplads 4. Lov (701) 1*0 (ft. ledn.) Mogenstrup Kro og Hotel. K on nede (711) SS Hotel Klostergaarden (Joha. Han­ nen), Kønnede. . Sandvod (756) 13 Sandvod Hotel (Slgfred Jørgensen). ★ Huder og skind 7208«! I nindahl Aitgr, Rlngrtedirad« JJ. ★ Hunde N n* s t o I s o ( 74 p > KL>>FI. miMSlMii.; v Nl(;, Ni . I1;;1;;;;' !r'k" °* •■"»-•'»ko h«.i. ro^rsar^.7 ;r mi.*iv«ie I Danmark, Norge og gverlge • kl. hanhund til avlstjeneste. Penston MM.« Mta.sf N Svttoryftnlen t>r flrandolov. Tlf Næstel«, fli ^Karrebæksminde (742) 50jKarn-lwliMMlade Kro og llotel. ... u Konnede <711» II« Kennel Retina«« v/ SynnøVe R,-| «mnn. Ru.hA. hønsehundegrav hunde. Bøgelund. Aantrup! ^ 4o v«J'lpL!,rno-lP <™**> 40 Nielsen Itlrle «tovring fnj Kor, nol Stovring-, Nr. Kml,l,h„pK nu.......... fajm (« 12 | ISS Mollrnip.rh,,,,,,,.,, Konnol •I?*?"^artlllln pr. II., Alredale-Terrlera. Vestorborg (740) Fru S. BJØRN SIMONSEN Kvnn't wS,,s*r, Bkormoi/e pr, H)M*rlnlo|Ntrs'( nf Pudlrr: »otv . sorte . blå - Imine. Sehrtfere, fingere, ItnltVvtlere og 1 1 |,li i, n.|«> Die Infil »Kh'V Hf fru titdilh ItffflwMrd) rredskøvsiMi-o. KtømcNHI v*. Ht'NI»HKI,ll‘N|\*(| VAsiv . i . H-'l INKHIN-1

IscTMl - Isolering

68

Skovmulle Humit»bud KLIPNING * BAD - I’KNHION llente« og bringen mi«,M IK muk * 8. It-IOMM IIMOttHia rti'. vt:MTi:nnom, (f|§> r>M

★ Iscrem 720465

722233

r/ersen

Iskonditoriet H. C. Jensen , Kamsherred 27 (åbent hele Aret til kl. 22) IS-FLØI»KSKUM

€U

Erantlsvej 40.

★ Højfjeldssole 7.'« lAff Kt.-III'NKT, Kiuiisherred 27 721541)-------

★ Ismejerier 72S767 Christensen Chr., Fyensvej 4. 723433 - 8v. Aa.. Rugvænget 9. 72487« Christiansen G., Ismejeri, Hvede­ vænget 80. 721051 Godthaab Mejerlforretnlng (lukket ml. 13-14), Ramshcrrcdgade 20. 4 11397 Ismejeriet, Skellet 1. 721907 .lense n Gerda, Ismejeriet, Vordlng- borgvej 45. 721070 Ralbvrlsvejens Ismejeri, Helga Ja­ cobsen, Kalbyrlsvej 104, 721119 Knudsen Thora, frk., Ringsted*. BO. 722957 Larsen Erik, Ismejeri, Klldemarks- vej 79. 721700 Nielsen J.f Hvedevænget 8. 722622 ottesen Vagner, KarrebækveJ 98 B. 721070 Trollehusenes Ismejeri (Poul Jen­ sen), KarrebækveJ 50. Isolering 721793 Aksel Christiansen ISOLERING

L ■—-

SCHEELBECH. Sydsjællands største udvalg

Vi ferur den lækre Boft-le g. Dessert-Is til ølle formål. Bestillinger modtages.

* Hønsefoder 721.330 Lundsgnards Fabrik Næstved An „,unt Hnoghøjgård. Rønnebæk. ’ ’ *■•••• erlrrwn ('hr., lllngrtwtgade 1 « “ 720700 HMITII Wll.lt A/B. Hanae- «g ky,. Hngublandlnger. ^ 722 M 2 nl°VIl!!> A"****1*** tor Indkøb 741826) foderstoffer, Havnen. ★ Hønserier 722602 Hun« n Knud. hønøertet EUevang Tybjærg (042) 147 II« nikiakn JtefÆ kyHU"*r\ "’fts'ening og ._l«tlftin^,. .. JLLUL-iO-Jlge^ 1 ■■■ • - , . ★ Horeapparnfer I ihju " M"r,‘1’1' R'"»»'«»1eart. S » mti « motoNtitMrinw

720770

DESSERT

LIU! NÆSTVED MEJERI Vordlngborqvei fr NÆSTVED TLF 720770

Trekanten 04 . Tlf. 721793 Træffes bedst efter kl. 13

720740 722424

Næstved Mejeri i »stenfckltsvcj 3

723091

A

Poul A. Iieobsin Isoleringsfirma Ottumvej 13, Næstved. Tlf. 723001

'ltll.it

O \s\ KUNKBaTTTT« . IIOItKArr \ ItATKK •«»t. eneforhandler URSTAO, Wloptikor Itlngafeilgaile 10 T)f •

Alt isoleringsarbejde udføres Centralvarme Damp Koldtvandt anlæg Kølerør Kølehuse Loftiliolerlng m. m. Tilbud u. forbindende

BettilUnp modt. pd al slags dassarf- la Telf. 720240 - 722424

I Linoleum

Jf Isenkræmmere 720061 Dansk-Rvensk Ktaal A/S, Kirke­ stræde 6 723.7«I Glnsmagnslmt, Raittshorred 20, 720117 Jessien C hr., I/S. Torveøtræde 6. SCHEEL BECH. 720145 fMrnslund Henrik. A Larsens eftf., Hjultm vet 9 Glumsø (645) 7* Glumsø Isenkram. if Isenkram en gros 722S81 Rarlbo'e A S, FarimagsveJ 4*. - - Direktør C. Mikkelsen. (Omstilling til bolig). A

C!c H Hansens eftf. Tlf. 72 00 60

7211 7205 7236

★ Indretningtarkifekfer 7.07111 I H'frh Ilse, frti, HeriufshøJ 2. ★ Ingeniørfirmaer

725625

rm

)

721232 , 721021

Alle bruger Telefonnøgle«.

Tlf. 72 2f !• (Portaættaa naata alda).

ø«tre Ringvej 41

144

145

Made with FlippingBook - Online magazine maker