Telefonnøgle Næstved 1965

Landbrugsmaskiner - UKki^trina^asiiior 720702

Ligkistemagasiner - Linoleum

★ Legetøj 722525

720814 720874

725001 MINI TAXI 5 nyo radiodi rigerede vogn«* 72 56 Ot

K. BLUM HANSEN Østergade 20 Tlf. 722525 Forhandler af marklin

og Faller byggesæt 720175 llrane« Boghandel (Poul Frits), Rlngstedgade 0, 711177 ('lt)-Bmrpii Set. Mnrtensgado 5 7.0HI5I Dansk-Svensk Ntaal A/N, Kirke­ stræde 6. 7I lunsen N. linder, Jernbanegade 2 770001 Tro-handelen, Vinhusgade (O, Lur sen I. ★ Ligbrænding 720fiS Liglincndingsforetiingen (Svdsill i ........ dgi. 11*1.7, Sdu desuden 17-10.

TRAKTORKR MK.IKT KRSKI Ri;

BEGRAVELSER LIGBRÆNDINGER PERSONLIG OO KYNDIG A8SI8TANCE EMILIE CHRISTOFFERSEN BE( JRAVELSESFORRETNINO Hingstedgade 25 - Nicstved Tlf. 720914 - 720914

IANDBR1 GSMASKINIR Niels Petersen Rlngstedgade 100, tlf. 720702

724647

Ny Holsted Lillebil 8 pers. minibus til MINI-malc priser H. 1*. Ilanden, Ny HolstedveJ 20 Tlf. 7240*7

t .’ smoo AK Svri*jn>llnnd« Jernforretning Staalffaarden A Hreitnphlcrn (745) 4 114 ^odby tmede* og maskinforratning II. CffltlMTENftEN Alf I landbrugsmaskiner. w lebjtrg (75.7) 74 Hnns«»n Alexander, Fuglebjerg ti ti n (I h y (707) ÅDIAM tMMR UMINII ASCII, MMRISMSSSS Rønnede ( 711 ) mmi NnmnNt>n A., rejselnspektur (P. Nordsten A/R, Hillerød). Toksværd (747) 4 Andersen NM«, Toksværd Maskin- værksted pr. Ho. ★ Landbrugs-teknisk service 771777 Landbrug« Teknisk Service v. agro- nom B. Buhne Kruse, Osterg. 2fl. ★ Landinspektører 720149 Iti-iI Nielsen H. (Barfneds eftf ) hjultorvet tg, .Sparekassens Indg Dræning i* og vandløbsprojekter 150

i u« n ny rustvogn

I

De er godt

★ Ligkistemagasiner 7231121—----------------------------

V

*Tr.

KØRENDE

M

Dag og nat Ud og hjem

Lillebiler

★ 721003

Bernhards lille­ biler 5 pors. og 7-8 pors. Kleinbus

NO

*,.-723136

P

Lud »s hJHpr li, ,,, med alle spnrgsmal i forbindet«* mré Begravelser og ligbrænding Kl der lever«*« overall. C 2 moderne rustvogne O iii nn«ke« kan alle »Haler træffe« | hjemmet. Vidtvrtl Ligkistemagasin v. E. F. .lensen Ostergadc 11 , Næstved rif. 72.7112 eller tlf. 720170

I i 72527 72082

R (

Svend Aaget LILLEBIL Gallemarksvej 2. 3 vogne med radiotelefon - I»l. a. 8 pers. klelnhu«

Li

S

T

MB

in. tidefon-mdlo svarer dug og nat rarlmags\ej ttt

U

72 72!

V Æ.Ø i!

★ Linoleum 720621

Gunnars MINI-BIL drej 72 01 96

720«

Lårt - tilskud - projekt - tilsyn Aut. nf landbrugsministeriet G. MALMSKOV liindins|M kfnr Akeltorv I (loymios (laard. Næstved, tlf.72069.1 Bol.: Nygårdsvej 17. tlf. 72.18oo Husle\ : Mtegentvedvoj 1. tlf 2!»M

7211 7202 ?2M 7224 7201

(Portarrttra vtiratr autr)

J

72562

Bo kan trygt regne med, ni en velplaeeret annonce | Telefon­ nøglen giver pengene hjem Igen mod renter og rentes rente!

7202 !

720223

AXELTDRVS FARVEHANDEL TorvsUrædr 3 t TH. 7206II 72020? Il,itinIl*:i I. tapet - farve, To**V#atr. 10 (Fortsættes meste side).

HAKMY NffiNANN liindlns|N>ktar Kontor og tegnestue; Norgesvej 41

7tlf 7216

P.

En annonce I Telefonnøglen t Irker hver dag rtret rundt.

ir*

Made with FlippingBook - Online magazine maker