Telefonnøgle Næstved 1965

Malermestre 7211861

Malermestre - Ma**agekliniker 727367 ) ETT E, bøkledningsmagasinøt A/S

HELGE LARSEN £ MALERMESTER poppelvej u

VERNER PETERSEN MALERMESTER farvergade n MALERARBEJDE er en tllltdssagt Tal med Retenen & GEORG WALMAR* KarrebækveJ 1 A . Telf. 722078 Traiffoa bedat mallem lt-18 Karrebæksminde (742) 102 Jael Ole, Karrebæksminde 119 Hansen Henning, Karrebæk. Kostriede (760) 80 Nielsen Vagn, Kostriede pr. Lu. A Nyland (TBO) 42 Hansen Elmn, Gavnov 58. pr. Nie.A Tokavierd (747) 208 Kjeld Jensen, Toksværd pr. H. O. ★ Malerfirmaer 724477 Hansen EJn., KtldemarksveJ 87. Al sprøjtelakering udfares. m" Ring til 724962 Den kooperat. Malerforretning A/B Erantisvej II D 8. A. C. øervlce effekt Ir - Kalvo og Senior Alt I raaamrtol« o* reparationer samt nye malkemnaklner og anbag Monter H. AN IIBUNKN Henn,'parken 18 728070 (mm II. Damborg, saigsleder. Oe- lav Kontroln malkemaskiner, Fensmarkvej 44. ir Manufakturhandlere Andersen S. Alb., Hjultorv 0 (Det rigtige Hjome). Bolette. Orønnegade 1, hj. af Rams- herred. Due Cl., Hjultorv IS. »ECA« A /S. Jernbanegade 2. Hansen Ejnar, Axeltorv 1 tluffmann, Axeltorv. Kontantforretningen, I. P. Niel­ sen A/8. Torvest riede 10. 720808 722821 720000 722244 720010 720010 7/2020 ★ Malkemaskiner 727325

1 P. E. Jensen

S I M« '•rmiiiot Værksted og kontor; Oramavej 12 Afdeling for sandspartelfarve. I •prejlnlng Stålstlllads udleje« Privat: Fuglevænget T Konduktor G. Luttermann, Primulavej llt tff. 724801

Ramsherred 21 . Tlf. 722802 Alt t dame-, herre- oy b#me- konfektlon aamt aengeudatyr. PA KONTO Sydajæl landa bedste betalings- vilkår. En påklcdnlngskonto til kontante priser hos JETTE er god økonomi. Telefon 722362. Ramsherred 21 - den med pilen ,..

724475

722042

TIIOKKII.I) F. IAR8EN malermeater R ønnebæk Tlf. Næstved 724475 AU TAPETARBtloiTuDFØRES malermester ebbe NIELSEN ORØNNIOAD. 17 Bnlte,'r- »kyttemarka. NWaen Helge, Kærvej lf. A m **‘ m Kjeld, Fensmarkvej ir,

721080

722978

721597

POUL

722140 721004 72271 m 721301

JENSEN

malermester

ftrnnlnndsvej 8. VI SACTTER KtTLMl p* DERES HJEM

722600

Emil r etersen

autoovnlakerina "•* - é

Ringstedfade

725062

7241;«

4éC*i»

Vagn Nielsen Jensen malermester Flxvej 12 Telf. 724144

* f OnmiK 7 } L****f<^ AfwUf eC & "•'PlAsR*

Å j

★Margarine 724365 Margarine Conipagnlet, MC

M-t wpocUile or kvalitetsarbejde

72027 72082*

721918

TORREN I’KnBRØBN Bakkekammen 18 OMA - nager! • margarine og marmelader

725(73

AKSEL JOHANSEN malarmestef - Maage**j t n Trlrfon Tf/»,* • - yyr,in>r^•^ off snitsaren««

BKVT l,l;i i;i{s,;\ Malermeater Hlddergmln ø - Tlf. 715071

★ Markiser 721070 Perssnn P., Teatergado 3. ★ Marskandisere T,,TT61 FA1A O Klamkov Jenaen

petcrsen Malermester Telefon 72 50 26

/■/nn

JOHN E. | JØRGENSEN nuS«

Rygning*-, •»kilte-, mnbeliirhejdr Kløgant ttpel ■|iM laifln,

hj. af Orannegade og Nygade KøB - BALG * BYTTK Varer modtagea I kommlsalon

«otlw.r%,.j || . !Srt.,lv,„ ALT malerarbejde udfore« • kommer OVERALT

★ Massagekliniker 725772

72562

7W2I

Mftlllll I Malermeater . Telefon 720032 Værkat ed: LangelandaveJ 0

—zr E. fiøchman Larsen malermeater

71MI 7810

PT

I XIPr*r,,P4 og nrlvnt I Vordlngliorgvej ao - Telf Ti2Vn

skønhed, velvære, slnnkhed. Gratis flgttrannlyso og prøvetime

^ln

MelateraveJ 42.

Tefejnnnoiih ns fin»tourer virker hele Året.

hu

Made with FlippingBook - Online magazine maker