Telefonnøgle Næstved 1965

Murermestre 722335 EIGIL LARSENS EFTF. (Viggo Kristensen) murermester Skraveruphuse . Tlf. 722890

Miipørmpstro - Musikundervisning 1 1 rag det BEDSTE: Pa«l Itemmlngaen# ørkeøtar. Næstved Tlf. Slagels* 728074 528085 12 3890 Knud Larsens orkester* TELEFON 728690

722349 Stanley Pedersen Murermester . Brombærvej 16. ti «. 72 23 45 Hrdr. G« & K. Poulsen £ murerairstre. Tlf. 721MS O. Poulsen, 8t. BUcheravef « Tlf. 72334« K. Poulsen, Bt. Bile* irsvej jr ALT MUHBRARBBJD8) UDFØRER Tilbud og overslag give« 724601 Poulsen Verner, KarrebsakveJ 86. 7”83 rKurt Reinholt Rasmussen MURERMESTER £ 721001 STOR«AARD & SON 721913 Murermestre - Entreprenører Egevej IS * Næstved l.oo 17,00. 722495 InK« Robert Rtorgaard - Bolig 725085 In*. Stanley Petersen - Bolig 725398 log. Kaj Stender - Bolig 724454 18 BRD. SØRENSEN BaanæaveJ 14 • Nsilvid Tslsfon 734454 A Tilbud givs«. Ovsralag tidfers# 721369 723346 Fensmarkvej 1 , Tlf. 722882 Tilbud og overslag gives

Nyland (700) BENT HENRIKSEN Murermester

7

Engvej 24 Tlf. Nyland 7 Træffes bedst før 7 og efter 17 A

725272

Murer-reparatlonsflrmaet K. €. Carsen

Rislev (739) FALRBØLL murermester

84

KlrarbærveJ 13 - Næatted - Tlf, 725373 Murerarbejde af cnhvert art udf. Filerarbejder - PeJ* - Omforandringer. Skorstenspiber m. m. CHR. LAURIDSEN 4 murermester og entreprenor Kontor: VordlngborgveJ 19. tlf. 735531. Bollf: Bu* Hakkerne 31, tlf. 72194«. Byggepladsen: 8ct. Jørgrnapark. 723109 Alt murerarbejde udfore* Tilbud og oveni*« give* Terrazsoarbejde udføre«, - Afdeling for snndapnrtllng. LOV BETON M 1*0- 899 (•8) 781 DERES LEVERANDØR

Specialitet: Fliseopsætning. Oulv-, væg. og mosaikarbejde

Muunliglit Kvartetten MtTSIK TIL ALLE FESTER Tlf. V«**terbnrg (740) 41 Tlf. Ulstrup (748) 234 RORCJE OLSEN Orkester Morgenserenade til sølvbryllup

06 Petersen Chr. ft Ben, Ganges Bro pr. Næ Svi nøl and (708) 18 Chfiatensen Harry, Svtnø. _ Tok sværd (747) HENRY KJ ER HANSEN Murermester Tnksværd

721946

723627

290

og lignende. Præstovej 26

ffl

724083 722981 720726 PlgtrArfvorkeatret The Devon«, Rlngstedgade 142 A Mvennlnger Valli., Set. J. Park 45*. Møndergaard-Anderaen, musikdir. • Danmarks Radio valgte » Erik Søsted's kvartet ved udsendelsen fra Næstved-Hallen 7. april 1962. Orkestret engageres gennem Impresario, kapelm. Poul Blrkum Tlf. Næstved 72 02 86 Ri s 1 ev (730) 119 Nl**ls«*n II. P. (Excelsior Trioen). • ★ Musikhandel 724618 Musikhuset (E. Svendsen), Hjultor­ vet 18 (eft. kl. 18 privat 720481). 722187

Tybjerg (642) E. 4. FREDERIKSEN Murermester Tybjerglille pr. Herlufmagl«

I i 1

EJ

★ Mur-reparaforer

Miir-rrpa rationer Understrygning og ontforandringet udf. P. E. ANDERMEN Tranevej 8 Næstved . Tlf. 770198, efter kl. 17 ★ Musikdirektører og musik De med • anførte er medlem af Dansk Mu­ sikerforbund (Næstved Orkesterforening). 728148 Alexa, musikdir. og troldmand, SolhakkeveJ 80. 721644 Andersen V„ Ny HolstedveJ 2, har­ monika m. sang, evt. Janltchar. Orkestre ug solister I alle prislag POUL HIKKI M PETKRSF.N Orkester- og Mnl|stlnir**ati Tlf. 720780 Modi af Foreningen af kunatnerbureauer 1 Danmark 720774 Bltim Kitty, Hovmannsvej 4 723810 llul« ker Harry, P*-æ«tøveJ 103 B. 720407 Rrudlvkke Thorkild, JyllandsveJ 0. EXC EESIOR TRIOEN * Tlf. RIMLEV 08 (789) 119 Vtidrrholdntnii*' o

af fsrdigblandet beton L‘ven>s | moderne tromlevogne EFTER Kl, 17,00: 720872

i 72027 72082-

Bindebjerg (780) Kuri Christiansen bygmester Orumtose pr. Lundby Brognebjerg (740) WILHELM NIELSEN Murermester Vallensved pr. Næst veti

17

WL

KKANK MAI1SKN

A

Mt RKItMKKTKR

7

HavevoJ 00 Tlf, 722124, kl. 10-12 PrlmtilaveJ 48 Tlf. 722I20, efter kl, IR

151

72 72

72134*

C. Iliirlrnscii Murerfirma FILIP WANNINO Gal l< marlt«vej 23 , Tlf. 721848 FRITS NIELSEN * MIltERMFSTER ØfnllrgajirdNvej 9 . Tlf. 720461 72A380 - - Driftsleder Knud Ring, nrlmstrupvej 73. 722R37 - - Ing, Ib Nielsen, Kilde- marksvej 08 (Terrar.ro. værksted),

Tlf. Rrognehjerg 101 8 prrlalltrl: llUntrhrj< 1 r>

720*

if Musikundervisning 728608 Bagger Kathrine, fOt„ organist, Herlufaholmsvej 1. 722251 Karl Gustav Christensen

Fensmark (740) 188 Andersen 4'arlo, Fensniark ir. H.C 86 • Hans, Fensmark pr. Holme-Olstr 01 u m s o (040) MurcrniPHti'r John Johansen Rlngstislvej 28, fUtints** Træffes bedtit 7-8 og efter 18 Herluf magi e (701) 84 Andersen Chr., Herlufmagia. 100 Nielsen Aa^ Firma, Herlufmagle. Lov (701) 120 Nielsen Poul, Lov.

721J 7202 72S0 7224 720J

720451

376

Brogade 4, Næstved.

72562

KLAVERSKOLE \ Moderne, effektiv o« ' individuel undervis- ir.tng - sile stadier - ^Speciale: tlndervlan. / I afspænding. Ref : Klof Nielsen. Kobenhavn.

72021

7212 7216

P.T

X

722107 Olsen Karl kihan, Hnoghojen 3. 720740 Pedersen Aksel, MllltærveJ i. & 722728 Peders«'** P«*der, VordtngborgveJ 18.

Trio, Egon Frandsen, •

724216

NR. FORT

Præstøvej »9 B 720020 Hansen H. Sejr, Præstøvej 0 A. •

(Fortsætte« næste sid«).

ii

1 ««

Made with FlippingBook - Online magazine maker