Telefonnøgle Næstved 1965

Skotøj - Skrædemieatre or skrædorter

Skrædermeatre og skræderier - Slagtere

720343 FARIT Al, Østergade 11

5

720615

KAJ E. JENSENs Herre, og damoskrr, deri Nygade 17

7S0S4S 72 40 12

« ROBtRI CHRISTENSEN

Dlatrlktachef O. BJerregaard Llndeperken 6

Ramsherred 18 Telf. 722621 en go' forretning for Dem ★ Skotojsfabriker 722201 EWI SKO ( m k . s.) ManoveJ 1 Tlf. 722201 Fsbr. Kaj Ar. *fi an. bol.: Rude (7M) 240 Fabr. Finn Andersen, boltf: 72SMI V«i kf. Gorm Anrien, bolig: 722303 Rwi | SKO . J Skotojsreparfiflon 721019 Greyhound reparerer alt fodtøj - også gummifodtøj Tetf. 721010 FarlnuigsviJ 40 ★ Skrivemaskiner 7247S7 Andersen I*. II. R., Korr« birkvej 34 723636 BANZHAF KONTORMASKINER 722«Jfl Itluni Huns«'u KnJ. Østergade 20. 720110 Horrors lloghnmlrl, K. J. trange. Torve.stræde 13 722024 Christensen Georg, Axeltorv 10. 7211321----- Skriv« • og retjntmaskintr Salg . Udlejning Reparation KONTORFORSYNINGEN Rlngwtedgade 25 , Telf. 721182 RINOSTEDOADE 20 t aal Service- og speolalvarksted

Adolph Petersen A/s Lundagers eftf. Torve s træde 11 NÆSTVED Tlf 721717 770452 Trttgårdh A , Vinhusgade 14. Nyland (760) 1 u I .araen Holger V., Slpperup pr. Næ. ★ Skurvogne fiikio : kvi im ;> Værksted: EllebrrkveJ 31, tV. 721876 Privat - 720534 Salg og udlejning af skur-vogne V Slagtere 721087 Aderupvejena Slagt« r- og Vik­ tualieforretning, v. Mandat Ntel sen, Ader ipvej 50. 724358 Andersen I/«*lf, Rønnebæk, 721339 ---------------------------------------- Brogadts Kudmlsalg m . T »lrf«»n 721880 721620 B.V. Marked Tlf. 721620 721650 Christensen Elly, fru. Vordlngborg- vejs Kødudsalg M. Kragh Christensen JMerkelsveJ 18 Tlf. 72055« KOD - FUAT.SK - PAIJEO 444 Mandrup Christensen Riagter- og viktualieforretning Rlngstodgade 50 Bolig: MllltarveJ 1 . Telf. 723370 Specialitet: Hjemmelavet pRIag Nygaardsvej 66

Kai Robert Christensen Slagter, og viktualieforretning Telf. 720141: Rlngstedgade 10 Telf. 722705: Kai Robert Christensen (Bolig) 720909 Robert Christensen Slagtermester og kreaturh,nuller RI NGSTEDGADE 49

Moderne nervicevasrksted for alle kontormrvikiner

722373

Opkøb af slagte- og eksportkrea- turcr, heste, søer, grise og kælvo- kveg samt salg af kalvekvæg, heste, amAgrise og gylt«. Nødslagtninger foretages

1

Sydsjælland* største udvalg Priser fra kr. 350,00, Køb Salg - Udlejning Inventar- og Fyldepen tiø- magasinet Kingatedgade 10. 722373 Privat 725373

Er Statskontrol 265 CORRELL Kød - Flæsk - Pålæg DANIA 720725 RAMSHERRED 720507 720928 Hemmlngsen Poul, Charcuteriet, Axeltorv, 711526 Jensen lians, KalbyrlsvoJ 62. 722247 Klldeparken* Nødforsyning 8v. H Nielsen Hvedevanget 80 VI fører kun 1. kl. varer,

mm mm

725865

KI MINtiTON |{.\Mi A S (Irm.negade 4 Tlf. 725805

72

Servirevarksted for skrive- og regne maakbur al alle fabrikater Hvlnoland (768) P. A. HANSEN HkrlvenmKklner - ADI.ER Kvlnoland 5

72 72. 72!

»Vårtindens bedste natmad« Ruqvænqets Kodudøalq Borge Erlchsen Telf. 723167 KOD » 1 1 K. JENSEN Vtktualle - Kod Flæsk I l.l BM>1ELAVET l*ALAAl

72' 79. 72562!

720

D i r. I itiii

| ★ Skrædermestre og skrnderie 720418 Elho’a Chr. Eftf. (Hana Jørgensen) Kirkeat nede 3. IW

Dens hedat* annonce finde« I Telefonnøglen.

(SYirt ■*>•••>■ nn-ntn sldnt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker