somnus nr 3_2018

KLS-KONFERANSE KLS-pasienter Høy forekomst av et spesielt gen hos D en tredje internasjonale KLS konferansen ble avholdt i sommer i San Fransisco. Fra Norge deltok tre ansatte ved Nevsompå Ullevål sykehus. Vi ble lovet kopier av lysbilder og foredrag,men dessverre er dette forsinket på grunn av langvarig KLS episode.Men det kommer.

og publisering av funn gjøres og hvorfor det må være slik. Dermed kunne en følge med på forskernes foredrag og se nyansene. Farber gikk gjennom oversiktsartikler som gir en god innsikt i KLS og viste til en artikkel som kommer. I artikkelen viser en at det er en høy- ere forekomst av et spesielt gen hos en del pasienter med KLS og dette genet er også hyppigere hos pasien-

Knut Bronder tekst

En av initiativtakerne til Kleine Levin Foundation forsker innen medisin samtidig med at han er far til to tidligere KLS pasienter. Han la grunnlaget for at alle fikk et godt utbytte av forelesningene, ved å for- klare hvorledes medisinsk forskning

Emmanuell Mignot er kjent for sitt arbeid med narkolepsi.

Davis Rye for- sker på hyper- somnier, inklu- dert idiopatisk hypersomni.

Én søvnløs natt – og

En søvnløs natt er nok til at musklene starter en nedbygging og fett- vev bygges opp. Stresshormonet stiger også.

av studier de siste årene som viser at vi ikke bare sover for å spare energi. Søvnen har stor betydning for hvordan kroppen funge- rer, skriver forskning.no Mindre muskler, mer fett På studien i Uppsala del- tok 15 friske, unge menn. Forskerne sammenliknet dem etter en natt med nor- mal nattesøvn, det vil si over åtte timer og etter en natt hvor de har vært våken hele tiden. Studien fore- gikk i et søvnlaboratorium.

Siw Ellen Jakobsen, forskning.no

Etter én eneste natt uten søvn begynner kroppen å lagre fett, viser en ny stu- die, som blant andre for- skere fra Uppsala univer- sitet står bak. Funnene føyer seg pent inn i rekken

18

SOMNUS NR 3– 2018

Made with FlippingBook HTML5