IPIM-IMAN-ReprocessingGuide-A4-HF-RO-17664-2307-web

HF-RO-17664, Rev. D | Page 1 / 8 Status: 07/2023 HF-RO-17664, Rev. D | Page 1 / 8 Status: 07/2023

Reprocesarea Hu-Friedy Instrumentelor și Accesoriilor Dentare de Mână

1.0 Principii fundamentale Toate instrumentele nesterile trebuie curățate, dezinfectate și sterilizate înainte de fiecare utilizare și, de asemenea, înainte de prima utilizare. Persoana răspunzătoare de reprocesare (adică operatorul) răspunde de reprocesarea adecvată a instrumentelor cu ajutorul echi- pamentului prezent și a procedurilor sigure care sunt validate pentru curățare, dezinfectare și sterilizare. Echipamentul de sterilizare trebuie de asemenea întreținut și verificat conform recomandărilor producătorului precum și a parametrilor vali- dați aplicați fiecărui ciclu de curățare și sterilizare. Pe lângă aceasta, luați în considerare prevederile legale valabile pentru țara dvs. precum și instrucțiunile de igienă ale cabinetului medical sau spitalului. Utilizați numai soluții de detergent proaspăt preparate precum și numai apă deionizată și cu contaminare redusă (maximum 10 CFU/ml) precum și apă cu conținut redus de endotoxină (maximum 0,25 unități de endotoxină/ml), adică aqua purificata (apă înalt purificată în con- formitate cu Farmacopeea) și aer filtrat HEPA pentru uscare. Calitatea apei poate influența rezultatul curățării și dezinfectării instrumentelor. Coroziunea poate fi cauzată de conținuturile ridicate de clor sau alte minerale în apa potabilă. Dacă apar probleme legate de pete și coroziune, iar alte motive pot fi excluse, ar putea fi necesară testarea calității apei potabile din zona dvs. În cazul folosirii apei complet deionizate sau distilate, cele mai multe probleme legate de calitatea apei pot fi evitate în prealabil. În UE, toate instrumentele utilizate și contaminate trebuie manipulate cu mănuși de protecție, pentru a îndeplini cerințele reglementării (UE) 2016/425. Hu-Friedy furnizează astfel de mănuși de protecție (codurile pieselor: Mărimea 7 = 40-060; Mărimea 8 = 40-062; Mărimea 9 = 40-064; Mărimea 10 = 40-066). Instrumentele contaminate trebuie dezinfectate cât mai curând posibil în procesul de reprocesare, pentru a maximiza siguranța pentru membrii personalului atunci când manipulează instrumentele contaminate. Utilizarea unui sistem de management al instrumentelor, așa cum este sistemul Hu-Friedy IMS, aduce beneficii considerabile. Este soluția ideală pentru aranjarea instrumentelor dvs. în mod organizat, pentru curățarea, dezinfectarea, sterilizarea și depozitarea acestora în mod eficient, oferind siguranță maximă. În cazul unui incident grav care apare în legătură cu dispozitivele noastre în cadrul Uniunii Europene, vă rugăm să-l raportați fie contactând Hu-Friedy pentru asistență, tel. 00800 4837 4339 sau trimițănd un e-mail la info@hu-friedy.eu. Pe lângă aceasta, vă rugăm să informați autoritatea dvs. națională cu competențe în acest domeniu. 2.0 Cassette IMS™ – Hu-Friedy Instrument Management System (IMS) Sistemul de management instrumentar IMS este un sistem stabilit și bine gândit, care oferă beneficii semnificative. Este soluția ideală pentru aran- jarea instrumentelor dvs. în mod organizat, pentru curățarea, dezinfectarea, sterilizarea și depozitarea acestora în mod eficient, oferind siguranță maximă. 3.0 Etapele de reprocesare a instrumentelor După primirea unui instrument nou, asigurați-vă că urmați etapele de curățare, dezinfectare și sterilizare inițială înainte de a-l utiliza pentru prima oară. Această etapă este esențială pentru sănătatea pacientului. Dacă este posibil, trebuie să se utilizeze o procedură automată pentru curățarea și dezinfectarea instrumentelor într-un aparat de spălare / dezinfectare. O procedură manuală – chiar și în cazul aplicării unei băi de ultrasunete – se utilizează numai dacă o procedură automată nu este dis- ponibilă sau dacă o astfel de metodă nu este compatibilă cu anumite materiale; în acest caz trebuie să se aibă în vedere eficiența semnificativ mai redusă a unei proceduri manuale. Pre-tratarea trebuie efectuată în ambele cazuri. Toate instrumentele asamblate trebuie dezasamblate înainte de reprocesare (pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea 9.0 Proceduri speciale). Curățarea și dezinfectarea efectivă sunt o cerință indispensabilă pentru sterilizarea adecvată a instrumentelor. 3.1 Pre-tratarea Înainte de a procesa instrumentele, îndepărtați impuritățile grosiere de pe instrumente imediat după aplicare și efectuați pre-tratarea în răstimp de o oră de la aplicare. În cazul în care instrumentele sunt transportate la un furnizor de servicii extern, asigurați-vă că instrumentele rămân înmuiate pentru a evita fixarea proteinelor, de exemplu, prin utilizarea unui produs de pre-curățare, așa cum este Enzymax Spray Gel (IMS-1229).

Utilizați un agent de curățare enzimatic, de exemplu, Hu-Friedy Enzymax (codurile pieselor: Enzymax Liquid: IMS-1222, IMS-1226,

HF-RO-17664, Rev. D | Page 2 / 8 Status: 07/2023

sau o soluție dezinfectantă în timpul pre-înmuierii. Acest dezinfectant trebuie… -

să nu conțină aldehide, pentru a preveni fixarea impurităților datorate sângelui, - să prezinte o eficiență aprobată în mod fundamental (adică aprobare din partea DGHM, RKI sau marcaj CE), - să fie adecvat pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale și - să fie compatibil cu instrumentele (consultați secțiunea 7.0 Rezistența materialelor și secțiunea 9.0 Proceduri speciale). Luați în considerare faptul că dezinfectantul utilizat în etapa de pre-tratare servește numai pentru siguranța personală și nu poate înlocui etapa de dezinfectare, care trebuie efectuată mai târziu. Utilizați numai perii moi, așa cum sunt Art. No. 1003414000 (Schellenberger), Art. No. MED100.33, MED100.43, MED100.18 sau MED100.17 (Insitumed).

PROCEDURĂ: Dezasamblați instrumentele complet, dacă este cazul.

Pre-înmuiați dispozitivele timp de cel puțin 5 minute* și asigurați-vă că sunt umezite toate suprafețele, iar cavitățile sunt umplute cu apă. Periați instrumentele pentru a îndepărta reziduurile de pe suprafețe, acordând atenție specială cavităților și spațiilor înfundate. De asemenea, asigurați-vă că părțile mobile sunt periate în poziție deschisă și închisă. Locurile greu accesibile, așa cum sunt balamalele, suprafețele de îmbinare, cavitățile sau spațiile înfundate vor fi clătite de cel puțin 3 ori, cu minimum 50 ml de apă deionizată rece, utilizând o seringă sau un adaptor pentru clătire.*

* Acești parametri sunt validați pentru Enzymax Liquid. Pentru alți agenți de curățare și dezinfectanți trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

3.2 Curățarea și dezinfectarea

3.2.1 Curățarea și dezinfectarea automată într-un aparat de spălare-dezinfectare Când utilizați un aparat de spălare-dezinfectare, asigurați-vă că… - eficiența este aprobată în mod fundamental (de exemplu, EN ISO 15883, aprobare din partea DGHM, marcaj CE), - procesul dvs. este validat, inclusiv echipamentul, detergenții, temperaturile, duratele și încărcarea și - întreținerea și inspectarea/calibrarea regulată au fost efectuate. Pentru selectarea detergenților care se utilizează împreună cu aparatul de spălare-dezinfectare, luați în considerare următoarele puncte: - Adecvare fundamentală pentru curățarea dispozitivelor medicale - Compatibilitate cu materialele instrumentelor (consultați secțiunea 7.0 Rezistența materialelor și secțiunea 9.0 Proceduri speciale) - nstrucțiunile producătorului detergentului referitoare la concentrație și timpul de înmuiere

PROCEDURĂ: Conectați dispozitivele cu cavități la orificiile de clătire ale aparatului de spălare-dezinfectare. Încărcați aparatul de spălare-dezinfectare conform validării sale. Porniți programul validat. Îndepărtați instrumentele după terminarea programului. Lăsați instrumentele să se usuce. Efectuați etapele post-dezinfectare (consultați secțiunea 4.0).

Adecvarea fundamentală a instrumentelor pentru o curățare și dezinfectare automată eficientă a fost demonstrată de un laborator de testare independent acreditat, în următoarele condiții: Aparat de spălare-dezinfectare Miele Professional G 7836 CD Rafturi Unitatea mobilă de injectare (Miele) E429, Raft cu patru nivele (Miele) E 493 Ciclul de curățare • 2 minute de pre-curățare cu apă potabilă rece* • Scurgere • 5 minute de curățare cu soluție de curățare la 55 °C • Scurgere • 3 minute de clătire cu apă deionizată rece* • Scurgere • 2 minute de clătire cu apă deionizată rece* • Scurgere Soluția de curățare 0,5 % soluție de curățare neodisher® Mediclean Dental (Chemische Fabrik Dr. Weigert, Hamburg) Raportul de validare Numărul proiectului: 00418-1 Examinarea unui proces de curățare automată utilizând metoda determinării cantitative a proteinelor și hemoglobinei și metoda cu radionuclizi

Clientul răspunde de reprocesarea instrumentelor Hu-Friedy conform parametrilor care nu sunt specificați în acest document.

3.2.2 Curățarea și dezinfectarea manuală și cu ultrasunete Pentru selectarea detergenților care se utilizează pentru curățarea și dezinfectarea manuală, luați în considerare următoarele puncte: - Adecvare fundamentală pentru curățarea dispozitivelor medicale - Eficiență aprobată (de exemplu, aprobare din partea VAH/DGHM, RKI sau marcaj CE). - Compatibilitate cu materialele instrumentelor (consultați secțiunea 7.0 Rezistența materialelor și secțiunea 9.0 Proceduri speciale) - Instrucțiunile producătorului detergentului referitoare la concentrație, temperatură și timpul de înmuiere Soluțiile combinate de curățare/dezinfectare trebuie utilizate numai în cazul unei contaminări extrem de reduse (fără impurități vizibile), cu excepția situației în care acest lucru este indicat explicit altfel de producătorul detergentului/dezinfectantului combinat.

HF-RO-17664, Rev. D | Page 3 / 8 Status: 07/2023

PROCEDURA DE CURĂȚARE: Așezați dispozitivele într-o baie de ultrasunete care conține o soluție de curățare, la min. 45°C, timp de cel puțin 15 minute*. La începutul perioadei de înmuiere, clătiți cavitățile cu 5 ml de soluție de curățare utilizând o seringă. Componentele nerigide vor fi prelucrate în timpul scufundării. Locurile greu accesibile, așa cum sunt balamalele, suprafețele de îmbinare, cavitățile sau spațiile înfundate vor fi clătite de cel puțin 3 ori, cu minimum 50 ml de apă deionizată rece, utilizând o seringă sau un adaptor pentru clătire.* Îndepărtați instrumentele din soluția de curățare.

Clătiți instrumentele sub apă curgătoare timp de cel puțin 1 minut. Inspectați instrumentele pentru a vă asigura de o curățare adecvată.

* Acești parametri sunt validați pentru Enzymax Liquid. Pentru alți agenți de curățare și dezinfectanți trebuie respectate instrucțiunile producătorului.

PROCEDURA DE DEZINFECTARE: Înmuiați dispozitivele în soluția dezinfectantă pe durata recomandată de producătorul dezinfectantului. Asigurați-vă că sunt scufundate complet. Locurile greu accesibile, așa cum sunt balamalele, suprafețele de îmbinare, cavitățile sau spațiile înfundate vor fi clătite cu dezinfectant, utilizând o seringă sau un adaptor pentru clătire. Componentele nerigide vor fi prelucrate în timpul scufundării. Îndepărtați instrumentele din dezinfectant. Clătiți instrumentele sub apă deionizată timp de cel puțin 1 minut*. Lăsați instrumentele să se usuce. Efectuați etapele post-dezinfectare (consultați secțiunea 4.0).

* Acești parametri sunt validați (Raport de validare: 10918-1).

Adecvarea fundamentală a instrumentelor pentru o curățare și dezinfectare automată eficientă a fost demonstrată de un laborator de testare independent acreditat, în următoarele condiții: Soluția de curățare 0,8 % Enzymax Liquid (Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, SUA) Raportul de validare Numărul proiectului: 00418-2 Examinarea unui proces de curățare manuală utilizând metoda determinării cantitative a proteinelor și hemoglobinei și metoda cu radionuclizi

Clientul răspunde de reprocesarea instrumentelor Hu-Friedy conform parametrilor care nu sunt specificați în acest document.

4.0 Etapele post-dezinfectare

4.1 Inspectarea și întreținerea Dacă încă mai există impurități atașate de instrumente, curățați-le și dezinfectați-le din nou. Inspectați toate instrumentele după etapa de curățare și dezinfectare cu privire la coroziune și suprafețe deteriorate. Coroziunea ușoară a suprafețelor poate di îndepărtată cu Shine reNew (IMS-1455). În cazul în care coroziunea nu poate di eliminată nu mai continuați utilizarea acelor instrumente, altfel coroziunea poate deteriora și alte instrumente. După tratamentul cu Shine reNew, instrumentul trebuie spălat și sterilizat din nou. Rețineți că instrumentele nu se refolosesc în cazul în care eticheta apare ștearsă.

Reascuțiți instrumentele dacă este necesar. Apoi, îndepărtați complet orice reziduuri, așa cum sunt reziduurile metalice sau uleiul de ascuțire. Asamblați instrumentele dezasamblate dacă este necesar (consultați secțiunea 9.0 Proceduri speciale).

Instrumentele cu balamale trebuie lubrifiate cu un lubrifiant adecvat pentru sterilizarea cu abur, așa ca Hu-Friedy Instrument Lubricant Spray (ILS).

4.2 Ambalarea Toate instrumentele trebuie să fie complet uscate înainte de ambalare. Apoi, ambalați-le imediat.

Recomandăm utilizarea unui sistem cu casete, așa ca sistemul Hu-Friedy IMS și Hu-Friedy Bagettes (pungi) sau ambalajul de sterilizare Hu-Friedy (Hu-Friedy IMS-1210M, IMS-1211M, IMS-1212M), sau dublu strat Bonded IMS pentru sterilizarea ( (IMS-2215, IMS-2220, o IMS-2224) recipiente de sterilizare adecvate, dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe: - conformitate cu EN ISO/ANSI AAMI ISO 11607-1 și 2 și cu părțile aplicabile din EN 868 - adecvare pentru sterilizarea cu abur (rezistență la temperaturi până la cel puțin 141 °C, permeabilitate suficientă pentru abur) - protecție suficientă a instrumentelor și a ambalajului de sterilizare față de deteriorarea mecanică - ntreținere regulată conform instrucțiunilor producătorului (pentru recipiente de sterilizare: restricții, consultați și secțiunea 9.0 Proceduri speciale) 5.0 Sterilizare Vă rugăm să utilizați numai procedurile de sterilizare recomandate, menționate mai jos. Pentru alte proceduri de sterilizare răspunde utilizatorul.

Restricții: Procedura de sterilizare flash nu se utilizează! Nu utilizați sterilizarea cu radiații, sterilizarea cu formaldehidă, sterilizarea cu oxid de etilenă sau sterilizarea cu plasmă!

Pentru aplicarea sterilizării cu căldură uscată răspunde utilizatorul. Pentru unele produse, procedura sterilizării cu căldură uscată a fost exclusă în mod explicit (vă rugăm să consultați secțiunea 9.0 Proceduri speciale).

HF-RO-17664, Rev. D | Page 4 / 8 Status: 07/2023

5.1 Sterilizarea cu abur Pentru sterilizare, vă rugăm să rețineți următoarele: - Temperatura maximă de sterilizare de 138 °C - Timpul de expunere minimă la temperatura de sterilizare: - 20 de minute la 121 °C sau - 5 minute la 132 °C/ - 4 minute la 134 °C - Instrucțiunile producătorului referitoare la inspectarea de rutină și întreținerea regulată a sterilizatorului trebuie respectate. - Sterilizatorul trebuie întreținut conform recomandărilor producătorului. - Trebuie utilizată numai apa deionizată și cu contaminare redusă (adică aqua purificata). Piesele sterilizate trebuie să fie complet uscate după sterilizare și înainte de manipulare. Se recomandă sterilizatoarele cu program de uscare automată.

PROCEDURA DE STERILIZARE: Utilizați sterilizatoare instalate și validate în mod adecvat, conform instrucțiunilor producătorului. Încărcați sterilizatorul așa cum este recomandat de producător. Aplicați programul validat.

Adecvarea fundamentală a instrumentelor pentru o sterilizare eficientă a fost demonstrată de un laborator de testare independent acreditat, în următoarele condiții: Metoda de sterilizare Modus mit Vorvakuum Sterilizator W & H Lisa MB 17 Dampfsterilisator Temperatura de sterilizare 134 °C Fazele vidului preliminar 3 Menținere (ciclu complet) 4 minute Timpul de uscare 30 de minute* Raportul de validare Numerele proiectelor: 25517-1; 25517-2 Validarea unui proces de sterilizare utilizând sterilizarea cu abur în modul de vid preliminar Metoda MD 4.0: Validarea sterilizării produselor medicale cu căldură umedă

Numerele proiectelor: 10918-1; 10918-2 Determinarea umezelii reziduale după sterilizare utilizând sterilizarea cu abur în modul de vid preliminar

Clientul răspunde de reprocesarea instrumentelor Hu-Friedy conform parametrilor care nu sunt specificați în acest document.

6.0 Transportul și depozitarea instrumentelor reprocesate Vă rugăm să depozitați instrumentele după sterilizare într-un loc uscat și lipsit de praf.

Caracterul steril poate fi menținut numai dacă instrumentele rămân împachetate sau învelite impermeabil pentru microorganisme, urmând standardele validate. Situația sterilizării trebuie indicată clar pe pachetele învelite sau pe recipiente. În cazul în care instrumentul reprocesat este transportat, asigurați-vă că utilizați vehicule cu aer condiționat, pentru a evita formarea condensului. Din motive de siguranță, păstrați instrumentele sterile și nesterile strict separat. 7.0 Rezistența materialelor Nu recomandăm utilizarea detergenților, precum cei puternic alcalini (> pH 9), puternic acizi (< pH 4) fenoli sau iodofori, a agenților interhalogenici/ hidrocarburilor halogenate/iodoforilor, agenților puternic oxidanți/peroxizilor și solvenților organici.

Nu curățați instrumentele, tăvile de sterilizare sau recipientele de sterilizare utilizând perii metalice sau lână de oțel!

Nu expuneți niciun instrument, casetă, tavă sau recipient de sterilizare la temperaturi mai mari de 141 °C! Expunerea la temperaturi mai înalte este de domeniul răspunderii utilizatorului.

Vă rugăm să luați în considerare și informațiile din secțiunea 9.0 Proceduri speciale.

8.0 Posibilitatea de reutilizare și unica folosință 8.1 Posibilitatea de reutilizare Utilizatorul răspunde de inspectarea instrumentelor înainte de fiecare utilizare și pentru utilizarea instrumentelor deteriorate și murdare. Instrumentele pot fi reutilizate, cu excepția situației în care este indicat altfel (consultați secțiunea 9.0 Proceduri speciale). Durata de viață a instrumentelor depinde de frecvența utilizării, îngrijirea acestora de către utilizator și metodele de reprocesare adecvate. Vă rugăm să contactați agentul dvs. Hu-Friedy local legat de eventualele întrebări referitoare la expectanța de viață a oricărui produs Hu-Friedy.

HF-RO-17664, Rev. D | Page 5 / 8 Status: 07/2023

8.2 Unica folosință Instrumentele de unică folosință sunt destinate și produse numai pentru o singură utilizare. 9.0 Proceduri speciale pentru anumite instrumente Hu-Friedy Instrumente de aluminiu Curățare / dezinfectare: -

Utilizați agenți de curățare neutri și dezinfectanți adecvați pentru aluminiu. - Verificați eticheta agentului de curățare referitor la precauții la utilizarea sa împreună cu aluminiu. - Nu curățați într-un dispozitiv de curățare cu ultrasunete. - Curățați manual sau într-un aparat de spălare-dezinfectare. Procesare: Notă: Instrumentele din aluminiu anodizat, atunci când sunt procesate împreună cu instrumentele din oțel inoxidabil, pot cauza o reacție chimică adversă.

Instrumente din oțel carbon

Procesare: -

Curățați, dezinfectați și sterilizați separat.

- Nu curățați, dezinfectați sau sterilizați împreună cu alte instrumente din oțel inoxidabil. - Nu curățați / dezinfectați într-un aparat de spălare-dezinfectare.

Instrumente cu balamale

Procesare: - Procesați în poziție deschisă și lubrifiați utilizând Instrument Lubricant Spray (ILS) înainte de sterilizare.

Instrumente supradimensionate

Notă: Dacă instrumentele nu încap în casete, atunci pentru reprocesare trebuie avute în vedere alte sisteme. Vă rugăm să contactați telefonic Hu-Friedy pentru asistență, tel. 00800 4837 4339 sau să trimiteți un e-mail la info@hu-friedy.eu.

Aspiratoare și vârfuri de aspiratoare

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați numai în stare complet dezasamblată.

Curățare / dezinfectare: -

Pentru curățarea și dezinfectarea automată într-un aparat de spălare-dezinfectare trebuie utilizate adaptoarele pentru clătire cu conectare, dacă inserturile sunt procesate în interiorul unui sistem de casete. Altfel se recomandă sistemele cu tăvi deschise pentru curățare și dezinfectare automată sau curățare și dezinfectare manuală (fără curățare și dezinfectare cu ultrasunete!) .

Vârfuri Chu’s Aesthetic Tool Kit

Notă: Vârful va rezista aproximativ 5 cicluri de reprocesare.

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați cu vârful și mânerul dezasamblate. - Vârfurile cu marcaje șterse trebuie înlocuite. - Nu dezinfectați cu fenoli sau iodofori. - Nu utilizați căldura uscată.

Vârfuri Colorvue

Notă: Vârful va fi eliminat după maximum 30 de cicluri de reprocesare..

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați cu vârful și mânerul dezasamblate. - Vârfurile cu marcaje negre șterse trebuie înlocuite. - Nu dezinfectați cu fenoli sau iodofori. - Nu utilizați sterilizarea cu căldură uscată sau sterilizarea cu căldură rapidă.

Mâner compusite perie

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată.

HF-RO-17664, Rev. D | Page 6 / 8 Status: 07/2023

Recipient pentru sterilizare și accesorii

Procesare: - Pentru reprocesare, capacul recipientului și dispozitivele de suport ale filtrelor din bază și capac trebuie îndepărtate. - Dacă s-au utilizat filtre de hârtie de unică folosință, ele trebuie îndepărtate înainte de reprocesare. Trebuie îndepărtați indicatorii de pe dispozitivul de suport al etichetei. Curățare / dezinfectare: - Pentru curățarea și dezinfectarea recipientelor de sterilizare din aluminiu anodizat pot fi utilizați numai detergenții și dezinfectanții care sunt aprobați pentru acest material. - Pentru reprocesare într-un aparat de spălare-dezinfectare, componentele recipientului trebuie așezate în coșurile de spălare în condiții de siguranță. Duzele și brațele de pulverizare să nu fie blocate. Nu utilizați neutralizatori acizi pentru reprocesarea recipientelor din aluminiu. - Recipientele confecționate din aluminiu nu pot fi curățate sau dezinfectate într-un aparat de curățare cu ultrasunete. - Casetele recipientului pot fi curățate și dezinfectate cu toate procedurile recomandate pentru casetele IMS. - Filtrele permanente din teflon pot fi curățate și dezinfectate într-un aparat de spălare- dezinfectare. - Înainte de reutilizare, câmpurile de împachetare pentru îndepărtare aseptică trebuie curățate cu procedurile standard pentru materialele textile din cabinetele medicale sau dentare. Nu scrobiți câmpurile de împachetare. Recipientele de sterilizare confecționate din aluminiu anodizat au fost produse mai ales pentru sterilizare în sterilizatoare cu abur, cu procese de vid preliminar, vid fracționat sau curgere fracționată. Recipientele de sterilizare Hu-Friedy nu pot fi utilizate pentru alte metode de sterilizare. Întreținere: - Suprafața recipientelor din aluminiu este foarte sensibilă în ceea ce privește impactul mecanic. Din acest motiv, nu utilizați perii metalice sau agenți abrazivi. - Pentru îndepărtarea petelor, a reziduurilor de inscripții sau benzilor adezive se poate utiliza numai un agent de curățare din comerț pentru aluminiu anodizat (nu benzină sau acetonă!). După un astfel de tratament, recipientele trebuie curățate încă o dată. Sterilizare: -

Îndepărtătorul de coroane (CRL, CRU)

Curățare / dezinfectare: -

Nu dezinfectați cu fenoli sau iodofori.

Sterilizare: -

Nu sterilizați cu căldură uscată.

IMPLACARE

Sterilizare: - Vârfurile de unică folosință IMPLACARE din rășină pot fi sterilizate cu abur înainte de utilizare. - Ele sunt destinate numai pentru o singură utilizare! - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată.

Ciocan de lemn

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată.

Deschizătoare de gură (MGA, MGC, MGI)

Procesare: -

Când se utilizează un sistem de casete pentru curățare/sterilizare, deschizătura unde tubu- latura de nylon alunecă peste vârful instrumentului nu trebuie acoperită, pentru a permite ca vârfurile să se scurgă în mod adecvat. - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată.

HF-RO-17664, Rev. D | Page 7 / 8 Status: 07/2023

Oglinzi orale

Procesare: - Pentru a evita zgârieturile pe suprafața oglinzilor, provenite de la alte instrumente ascuțite, reprocesați într-o casetă de instrumente cu șine pentru instrumente. - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată. Curățare / dezinfectare: Notă: Toate tipurile de oglinzi orale învelite în rodiu nu se curăță și dezinfectează într-un aparat de curățare cu ultrasunete.

Inele în O

Sterilizare: -

Inelele în O nu pot fi sterilizate cu căldură uscată.

Osteotoame și mânerele osteotoamelor

Procesare: Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată, dacă este cazul.

Instrumente de obturare din plastic

Procesare: - Procesați în casete sau tăvi cu șine pentru instrumente, pentru a evita zgârieturile pe suprafețe, provenite de la alte instrumente ascuțite. Întreținere: - Reziduurile de materiale de obturație și produse de gravaj trebuie îndepărtate imediat. - Instrumentele de obturare din plastic sunt fabricate cu o suprafață foarte netedă, pentru a permite o manipulare mai bună împreună cu materialele compozite. Zgârieturile care nu sunt vizibile ar putea face ca materialele compozite să adere de suprafața mai aspră.

Instrumentele din rășină, componentele din rășină sau casetele din rășină

Curățare / dezinfectare: - Pentru produsele din rășină sau silicon nu utilizați detergenți sau dezinfectanți care conțin fenoli sau iodofori.

Sterilizare: -

Căldura uscată este în mod explicit incompatibilă cu instrumentele cu mânere din rășină (mânerul #8), cu componentele din rășină sau silicon, inserturile pe toate instrumentele sau cu casetele din rășină.

Retractoare metalice

Procesare: - Vârfurile detașabile ale retractoarelor trebuie dezasamblate de pe mâner înainte de curățare/dezinfectare și sterilizare.

Retractoare din plastic (CRPC, CRPA)

Curățare / dezinfectare: - Pot fi dezinfectate numai prin dezinfectare chimică. Nu curățați / dezinfectați într-un aparat de spălare-dezinfectare.

Sterilizare: -

Nu sterilizați (abur, căldură uscată etc.)!

Instrumente de canal radicular

Procesare: - Reprocesați în suporturi endodontice adecvate (adică Hu-Friedy IMS-1275).

Curățare / dezinfectare: - Pre-tratarea trebuie efectuată în afara suportului endodontic. - Se recomandă curățarea și dezinfectarea automată într-un aparat de spălare-dezinfectare. - Nu se recomandă curățarea cu ultrasunete în suportul endodontic.

Mânerul bisturiului

Procesare: - Curățați, dezinfectați și sterilizați în stare complet dezasamblată.

HF-RO-17664, Rev. D | Page 8 / 8 Status: 07/2023

Chiuretă marcată cu inele codificate cromatic (IMS-1280L, IMS-1286L, IMS-1281, IMS-1287, IMS-12810, IMS-1287L, IMS- 12810L, IMS-1288, IMS-12811, IMS- 1288L, IMS-12811L, IMS-1289, IMS-1281L, IMS- 1289L, IMS-1282, IMS-1282L, IMS-1283, IMS-1283L, IMS-1284, IMSö1284L, IMS- 1234, IMS-1285, IMS-1285L, IMS-1280, IMS-1286)

Procesare: - Pentru reprocesare, inelele codificate cromatic atașate nu trebuie îndepărtate.

Raporturi de validare: -

Numărul proiectului: 00418-1 Examinarea unui proces de curățare automată utilizând metoda determinării cantitative a proteinelor și hemoglobinei și metoda cu radionuclizi 07-iun-2018 - Numărul proiectului: 00418-2 Examinarea unui proces de curățare manuală utilizând metoda determinării cantitative a proteinelor și hemoglobinei și metoda cu radionuclizi 07-iun-2018 - Numărul proiectului: 25517-1 Validarea unui proces de sterilizare utilizând sterilizarea cu abur în modul de vid preliminar Metoda MD 4.0: Validarea sterilizării produselor medicale cu căldură umedă 12-dec-2018 - Numărul proiectului: 25517-2 Validarea unui proces de sterilizare utilizând sterilizarea cu abur în modul de vid preliminar Metoda MD 4.0: Validarea sterilizării produselor medicale cu căldură umedă 12-dec-2018

Seringi

Procesare: -

Dezasamblați complet și deșurubați cilindrul.

Inserturi cu ultrasunete, magnetostrictive

Procesare: - Curățarea și dezinfectarea cu ultrasunete precum și sterilizarea cu abur pot fi efectuate în casete Hu-Friedy IMS adecvate.

Curățare / dezinfectare: -

Pentru curățarea și dezinfectarea automată într-un aparat de spălare-dezinfectare trebuie utilizate adaptoarele pentru clătire cu conectare, dacă inserturile sunt procesate în interiorul unui sistem de casete. Altfel se recomandă sistemele cu tăvi deschise pentru curățare și dezin- fectare automată sau, în mod alternativ, procedura manuală de curățare și dezinfectare.

Sterilizare: - Pentru sterilizare utilizați numai sterilizarea cu abur. Nu expuneți la fenoli sau iodofori. - Nu utilizați sterilizarea cu căldură uscată sau căldura peste 135 °C.

Inserturi ultrasonice, Piezo cu Guardian

Procesare: - Inserturile ultrasonice Piezo rămân în Guardian pe parcursul întregului ciclu de reprocesare și dacă sunt reprocesate în casete. - Curățarea și dezinfectarea cu ultrasunete precum și sterilizarea cu abur pot fi efectuate în casete Hu-Friedy IMS adecvate.

Sterilizare: -

Pentru sterilizare utilizați numai sterilizarea cu abur.

-

Nu expuneți la fenoli sau iodofori.

- Nu utilizați sterilizarea cu căldură uscată sau căldura peste 135 °C.

Piesa de mână Piezo cu ultrasunete

Sterilizare: - Piesa de mână Piezo poate fi sterilizată cu abur în toate tipurile de sterilizatoare cu abur, la 134 °C/15 minute. Alți parametri de sterilizare nu sunt permiși.

Free Call: 00800 48 37 43 39 | Free Fax: 00800 48 37 43 40 E-Mail: info@hu-friedy.eu | Website: HuFriedyGroup.eu HuFriedyGroupEurope Toate denumirile de companii și de produse sunt mărci comerciale ale Hu-Friedy Mfg. Co. LLC., ale afiliaților săi sau ale companiilor afiliate, cu exceptia cazului in care se specifica altfel. ©2023 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. Toate drepturile sunt rezervate. HFL-17664RO/0723

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8

www.hufriedy.eu

Made with FlippingBook Annual report