Telefonnøgle Næstved 1970

TAXA

# 7 . art/unt/ marts i 9 7 O \æ*»tie

A

B

D E-F G H l-J

RINGSTEDG ADE 25 TELT. 72 11 11

Lytidumptr« cg rør

K

Hurtig beskod — , A send et telegram ? Deres meddele!«.> nAr frem dag og nat overalt I landet. Taq telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande i Europa 00 24 Øvrige udland, Færøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN"

L

N

O

RF. Christensen s Søn* TØMRERMESTER OG MASKINSNEDKERI

P

12 OB 03

NOR f ARIMAGSVEJ 20 NÆSTVED TELEFON

T

U V.A

lej en solid

É

P R E S E N N I N [ 7 V

FREDERIKSSITNI) Hun« R. I.entre Tlf. 81 17 06 IIAAKLEV Haarlcv Tømmerhandel v. I'reben KniMnuenen

KOHKNIIAVN l>ÆKKO I'renennlng Kotnpiu.nl A/B rilentevej 49-61 Tlf. Æ k I i 6061 RINGSTED Hndelmnirer EJn. Weet Tlf. 610567 ROSKILDE Otto Uimnclyeke'a TrøMnat forretning Tlf 26 88 00 BALLERUP O. Reeh. Uf. 87 04 00

IIOIVMK Hnlbiek Tnelnsthaiidel A/S Tlf. 48 14 01 KALfTNimORG Kalundborg Skibshandel Tli. Moller A/8 'Ilf. M 88 6* NÆSTVED OafKri v Am« retenen lUngntedgade Tlf. 72 00 26

Tlf. (Ur 80 o:i KORSOR Tb. Røømueen'a Tnelam fortoning Tlf. 57 00 18 IIEI j SINGE A '8 Vnld. l’edcreen Tlf. <296) 884

NR. * FORT.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online