Telefonnøgle Næstved 1970

TAXA

# 7 . art/unt/ marts i 9 7 O \æ*»tie

A

B

D E-F G H l-J

RINGSTEDG ADE 25 TELT. 72 11 11

Lytidumptr« cg rør

K

Hurtig beskod — , A send et telegram ? Deres meddele!«.> nAr frem dag og nat overalt I landet. Taq telefonen: drej 00 22 Danmark 00 23 Lande i Europa 00 24 Øvrige udland, Færøerne og Grønland eller forlang „TELEGRAFEN"

L

N

O

RF. Christensen s Søn* TØMRERMESTER OG MASKINSNEDKERI

P

12 OB 03

NOR f ARIMAGSVEJ 20 NÆSTVED TELEFON

T

U V.A

lej en solid

É

P R E S E N N I N [ 7 V

FREDERIKSSITNI) Hun« R. I.entre Tlf. 81 17 06 IIAAKLEV Haarlcv Tømmerhandel v. I'reben KniMnuenen

KOHKNIIAVN l>ÆKKO I'renennlng Kotnpiu.nl A/B rilentevej 49-61 Tlf. Æ k I i 6061 RINGSTED Hndelmnirer EJn. Weet Tlf. 610567 ROSKILDE Otto Uimnclyeke'a TrøMnat forretning Tlf 26 88 00 BALLERUP O. Reeh. Uf. 87 04 00

IIOIVMK Hnlbiek Tnelnsthaiidel A/S Tlf. 48 14 01 KALfTNimORG Kalundborg Skibshandel Tli. Moller A/8 'Ilf. M 88 6* NÆSTVED OafKri v Am« retenen lUngntedgade Tlf. 72 00 26

Tlf. (Ur 80 o:i KORSOR Tb. Røømueen'a Tnelam fortoning Tlf. 57 00 18 IIEI j SINGE A '8 Vnld. l’edcreen Tlf. <296) 884

NR. * FORT.

Havnsbjerg ................; Raunstrup ................... „Kaunstrup" ................ Hegcrup ...................... Rslfurtrup ................. Rettestrup ................... Ring. Hammer .......... Htsby .......................... Høgeskov .................... Rønnebæk ................... Ballerup ...................... Halto ............................. Halta Hkovfogedbolig.. Salto HovedgArd ....... Sandby ........................ Hlpperup ..................... HJolte 1 Hjolte strand J ' Hkafterup .................... Rkaverup ..................... Mkravrrup ................... Hnertlnge ........... . Bneaero Overdrev ...... Snesere Mark ............. Hnoseretorp ........... . Rneslev .......... Hpnrrosholm ............... Hpjellenip ................... !'.pragelse .......... ...... Rtrnhæksholm ........... Htenskoven Hs........ .. .

.. Toksværd • .. Toksværd .. Herlufmagle .. Glumsø eller Hkeiby .. GunderelCT .. Nylend siler Vesterb. .. Kostræde. Vesterborg eller Hammer .. Hammer eller Baarse .. Fuglebjerg .. Næstelsø eller Næstved ., Nøddekær . Bregnebjerg .. Næstved .. Hyllinge .. Glumsø . Næstved etter Nyland Tappernøje eller Kverdrup .. Rude .. Nøddekær .. Næstv. ell. Karrebæksni. .. Bindebjerg .. Tappem. ell. Kverdrup .. Tappem. ell. Kverdrup .. Kverdrup .. FuglebJ. ell. Gunderslev .. Kvprdrup .. Menstrup .. Herlufmagle ell Tybjerg .. Næstved .. Los

Ktenstrup ............ Store Røttlngo .... 8tUbberup ........... Størlinge landsby Hvendstrup .......... Sværdborg .......... Hvine ............,*.... Rørup ................ Tåstrup ............. Thorup .............. Tornemark ........ Torpe ................ Trælløse ............ Tybjerglltle ...... Tyvelse ............. Ulstrup .............. Vallenaved ....... Venslev ............. Vejle ................. Vester Kgede ... Vester Kgesborg Vesterhave ........ Vlnrterup ........... Vindstrup ......... Vrangst rup ....... Vredsløae .......... Ydornæs . ......... Øager Huse . .... OHerup .............. . øverup ............. .

Næstved ell. Nyland Tappernøje Skelby Kverdrup

TAXA

Mobil

Nyland Lundby Kostræde T-Jksværd

DET ER OLIE DET ER VARME DET ER DEJLIGT

A

Hyllinge Hammer Menstrup. Rude eller Handved Herlufmagle Herlufmagle ell. Hkolhy Tybjerg Giumsø eller Tyvelst Skelby Bregnebjerg Rude Nyland Toksvæid ell. Rønnede Lov eller Vesterborg Karrebæksminde Glumsø Fuglebjerg Tyvelse Næstved. Rlslev eller Fensmnrk Næstved Lundby Bregnebjerg Næstved ell. Fensmark

B

C

CARL LARSEN STENBÆKSHOLM

720071

i

D

E-F

H l-J

Stedbetegnelse Benyttet i, når man veri. Hvor en abonnent bor, men ikke er klar over, under hvilken central tnan .nhal naye.

K

Realregister BEMÆRK HER: Den nye amtskommunale Inddeling - Storstrømsnmtet - og sam- menlægningen af kommuner med Næstved (Herlufsholm, Vallensved, Fodby, Hyl­ linge, Marvede, Ronnehæk, Vejlø og Rislev sogne) der sker pr. 1. april 1 Ar, bevir­ ker. at vort realreglster denne gang bliver reduceret væsentligt, da konstitution af såvel byråd som amtsråd tn. v. først kan forventes afsluttet omkring midten af april, altså længe efter at Telefonnøglen er udkommet. VI har taget alt det med, der forudsættes at blive bevaret og som vi. da bogen gik 1 trykken, helt kunne overse.

Aaaide .............................. Tappernøie Ans« ........ ...................... . Glumsø Hl. Tyvda« Abbrdnæ* ....................... Næstved dl. Nyland Abbednæshnved ............. Nyland Ågerup ............................. Hyllinge A iløse ............................... Handved Ar’øsetorp Landsby ..... Mandved Askov .............................. Kverdrup At tonip ............................ Glumsø Aversl .............................. Tybjerg Basnæs Landsby ............ Nyland Havelse ............................Glumsø oli, Mkolby Hendalev .......................... Fuglebjerg Hlsserup ......................... Hud« Bistrup ............................ Næstv. ril. Bregnebjerg Blangslev ........................ Lov Bonderup ........................ Næstelsø Mornnkko .. ...................... Ns-stved eller Karrebæksminde Borup ............................... Nyland ell. Hmmedo Boserup ............................ Toksværd llrandolev ......................... Næstelsø Uro.Ishave .... ..............Tappernøje Bromp ............................. Monstrup Hindenip .. .......................Tappom. ell. Rve.-drup Hraderup Hajskole ........ Kverdrup Kækkeskov ...................... Kverdrup ell. Tappern. Bøgehæk .......................... Tappemøls Høgesø ............... ............. Luv. Næstelsø. Bverdr. Dybes ............................... Kostrade Dyrlev .............................. HArse Dyst ed .............................. Toksværd ell. Kverdrup Rngelstofte ..................... Ulumsn ell. Tyvelse Rngelatrup ...................... Kverdrup Kno .... ............................... Karrebæksminde Kspelund Huse ............... Lundby Knamp ............................. Lov Kensmark ....................... Næstved ell. Krnhinark Kindsan ............ ............... Næstelsø Flemstofte ....................... Fuglebjerg ................................. .......... Kverdrup Fodby .............................. Næstv. ell. Bregnebjerg Fuglehterghind Huse .... Fuglebjerg Fultendnl ..... ................... Handved Farslev ............................. Hyllinge ell. Fuglebjerg Oavnn Baroni ................. Nyland Gelsted ...................... . llerlufmaRle Oerdrup .............. ......... Illslev Olshnte ............................ Banrse Ortmstnip ....................... Na-stved Grumme .............. . Blndsbjærg Ouderup ... ............... . Næstv. ell. Bregnebjerg Gunderslev Landsby ......Gunderslev Ounderslevholm . ........Skelby Gødatrup ..................... . Tokavrrd Haarslev ........................... Sundved ell. Ting. Jell. Haldagerlllle .............. . . FuglebJ. ell. Kongsk:. Haldagermagle ........... .. FuglebJ. ell. Kongsk. Hnmmerhuse ............ . .. Hammer Hastrup ........................... Blndebjærg ell. Haarse Hsvnskov ........................ Hyllinge Herlufsholm Sogn ....... . Næstved ell, Kensmark Hertuflllle ....................... Herlufmagle

IIJdmaølllln ..................... Tybjerg llj.ilehæk .......................... Ilerlufm. ell. Fensmnrk Hollaso Landsby ............ Hkeiby eller Rislev Holmegnards Glasværk... Næstved ell. Fensmark

L

Itolmo-Olstmp ............. . Olntrup Holme-Mipperup ............. Fensmark Holsted ............................. Næstved Holstelns Minde ............ Fuglebjerg Hundstrup ....................... Hammer Hyllested .......................... Handved

N

Husmanismark Huae .... Glumsø Hækkerun ......................... Tybjerg Højbro Huse .................... Kostrædo Højbjerg ........................... Gunderslev Jarasaov ............................ Veaterborg Jenstrup Huse ................. Hyllinge Kimstrup ........................ Mkolby Knlby ................................ Toksværd ell. Ulstrup Kalbyrls ........................... Næstved .......................... .................. Fennmark Karrebæk ......................... Karrebæksminde Karrobækstorp . ............. Kertebæksmlndo eller Menstrup Kastrup ............................. Gunderslev Kirkeskov Huse ........ Gunderslev Ktøberup .......................... Hislev Klinteby ............................ Mensti up Kobberbnkken ................. Næstved Kongsted .............. ......... Tlønnede Krummerup .................... Fuglebjerg Krympllnge ..................... Kverdrup Kvlslemark ..................... Handved Kyllebæk Huae .............. Kostræde Kyse .................................. Bregnebjerg ell. Hkeiby ell. Hyllinge Kong ................................ Kost riede ell. Lundby Køng Flaakholm ........ Lundby Tuidby i .............................. Næstved. Rislev. Breg* nebjerg ell. Hkeiby Lille Næstved ................. Næstved Lille-Boltinge ................. Tappet-nøje Lille Tvedo ......... ............. Næstelaø Lund ............ ............... ..... Bregnebjerg Lundbytorp ........... Lundby Lønnede ........................... Nyland Marbjerg Huse ............... Vesterborg Marvede sogn ................. Menutrup Mogenstrup ................... Lov Myrup .............................. Løv eller Veslerborg Nåby landsby ........... ...... Hislev eller Hkeiby Neble .............................. Hindebjærg Neblelorp ......................... Lundby Ny Holsted ............. . Næstved Nyrtin ................. .............. Rude Nr. Tvede ....................... . Toksværd Næsby ............................... Glumsø eller Tyvelse Næsbyhnlm ...................... Glumsø Nr. Rmtdstrup ................ Tappet nøle Ulstrup ....... Olntrup. Fensmark eller Toksværd Orup ......i.......... ................ Tybjerg ell. Ilerlufm. Hederstrup ........................ Lov 7

O

P

Præst« amt, Næstved kommune og Sorø amt

Q R

anil Amtmand nver Præstø amt! 8. Wechselmann, tlf. 721400 Aiiihkiinlnret på Amtsgaardøm

Amtsrcvlsor: Revisor af sognekommunet*- nes regnskaber. Ernst Hansen, Præsto­ vej 84, Næstved, tlf. 721387 og 720387 Anitsarkltekten: N. O. Ammttrbøll Farlmngsvej 12. tlf. 723932 Amtslægc "8 kredsliege: l/cschly Jacobsen, tlf. 724801. Anitsluen (stempelpapirudsalg): Axeltorv. Baltlcagården. Kontortid 8 12 og 13 18. tlf. 723282. Lørdag hikket. Amtsllgnlngslnspcktnratet • Amtsllgnings- Inspektør, cand. jur. P. Urne, Skovvæn­ get 1, Næstved. Tlf. 721802. Amtsskattcrådet: 8e under amtsllgnlngs- inspektoratet. SkMtterAtlet for Næstv»*d skattekreds: Tlf. 722819. Overepldeiulkotnmlsslonen: Formand: Amt­ mand 8. Wechselmann. Næstved, tlf. 721400. Formand for NitturfrrdnlnRsnn’vnct: Dom­ mer Worsåe, Vordingborg. Landvæsrnsknmmlsslonsfortnand: Dommer Halkov, Næstved. Tlf. 720602. Arhejdsmarkedsnævnct: Arbejdsfortnldllngsclief E. Holm-Jørgen- sen, tlf. 726862. fuldmægtig Hjørdis He*

T

Kot,tortid 9 18. lørdag lukket, tlf. 721400. Amtsfuldmægtig, cand. Jur. K. Dambæk. tlf. privat 721079 Amtsfuldmægtig, cand. Jur. F. Mlrhaelaen, tlf. privat 721788. Amtsskolckonsulønti Ingemann Petersen. Amtskontoret, tli. 721400, priv.: Glumsø 840028. Specialundervisningen I Præst« amt: Kon­ sulent H. Tejs?n Lykke, GI Holsted, tlf. Næstved 721902. (Vntralsygehiiret I Næstved: Be under bogstav C I navneregister: Størst mmsamtets vcjlnspcktnrnt. Rlngsted- gade 73. Næstved, tlf. 720199 Amtsvejtnspektør, cand polyt. Knud I. Poulsen, Næstved, bolig tlf. 723899. Vejingeniører: V. Ørum. Næstved, tlf. 720887. Guntånr Jensen, Kalvehave, tlf. Kalvehave 188. 8, H. Jørgensen. He-følge, tlf. Herfølge 210 . Præstø Amts Vandlnspe'itnrnt: Civilingeniør A. Jensen, Rlngstedgade 73. Næstved, tlf. 722788.

U

V-Å

Skolevæsenet:

Ftolig telefoner: Polltlm. V. Møller Hansen, tlf. 723940. Polltlas^Bsor A. Ring, tlf. 723838. Politi­ assessor T. Bostrøm, tlf. 722607. Landpolltlet: Glumsø: Landoverbetjent K. Greenfort, tlf 64C016. Fuglebjerg• Politiassistent N. Gustafsen, tlf. Fuglebjerg 733154. Fensmark; Landoverbetjent H. La^r, tlf. 746174. Statens llHinspeUtton, Bilsyningshallen, se under Statens Bilinspektion 11 navnere- gtotret). Kirkerne: Set. Peders kirke: Sognepræst Ntelsjohan Frederiksen, Købmagerg. 2, tlf. 720808. Træffes kl. 12 13 undt. mandag, torsdag till. 17,30 18,30. Kordegn Uoysen Iversen, StrynøveJ 1, tlf. 721574. Træffetid pA kordegnekontoret, Østerport, Østergade 32, tlf. 723190, kl. 10-13, undt omdag fredag tillige 16,30 17,30. Organist og kantor: Fru Thyra Hyldganrd, Jernbane­ gade 3. 2. sal, tlf. 721909 Kirkeværge: Arkitekt J. Vestergoard Jensen, Set. Pe­ ders Kirkeplads 12, 1. sal, tlf. 722448. MenighedsrAdets formand: Kilminalns- sistent Gunnar Bentxen, Fabriksvej 4, tlf. 722093 Set. Mortens kirke: Sognepræst 8. A. Munk. OstenfeldtsveJ 16, tlf. 720716. Træffes kl. 12 13 undt. onsdag. Reside­ rende kapellan Th Nielsen. Aagade 9, tlf. 722477. Præsterne træffea tillige tors­ dag kl. 17,30 18,30. Kordegn A L. Peter­ sen, privat: Fyrreparken 5, tlf. 724945. Kordegnens ♦ræffetld pA Kordegm konto­ ret, Østerport. Østergade 32. tlf. 723103: Hverd. kl 10 13. undt. torsdag. Fredag tillige kl. 16,30 17,30. Organist Olo BJor- rum, BænkebJerggArd, Rnesere, tlf. (765) Tnppemøjc 321 (træffes Ikke mandag). Kirketjener: E Mortensen. Ny Østerga­ de 7, tlf. 724213. Kirkeværge: Murerme­ ster P. N. ladefoged, Brandtsgade 21, tlf. 720551. MenighedsrAdets formand: Forpagter Elnar Jenser., »Nygaard«, tlf. 724235. Næstv«*d klrkegArdsbestyrelse: Formand: Tømrermester Rud Hansen, tlf. 722147. Klrkegårdsværge: Kommu­ nalarbejder Holger Petersen, Ostenfeldts­ veJ 6, tlf. 722415.

rup, tlf. 724023. Formand: Amtmand Sigurd Wechselmann, tlf 721400. Øvrige medlemmer: Clv.ing. M. P. Langkilde. Faxe L. (718)300, H. C. Jensen, afdelings­ formand, tlf. 721528, Peter Christensen, afdelingsformand, tlf. 720672, Knud Lar­ sen, afdelingsformand, tlf. 721856, O. Meng-Lund, fabrikschef, tlf. 721603, K. Srheuer Jensen, Ing., Vordingborg (775) 758, Jorn Srhliffer, kasserer, tlf. 721561, Albert Petersen, gdr., Haarbolle, Aske­ by, Mt n, tlf. 817268, Henry Nielsen, gdr., Svlnninge, Vordingborg (782) 35, E. Holm-Jorgensen, arfcejdsformtdlingschef, tlf. 726562 Anits-Fngdomsnævn: Amtsskolekonsulcnt J. Ingemann Peter­ sen (formand), Glumsø, tlf. 646026. Numlhedsplojeudvalget for Mtarstrmns- amtet: I^edende sundhedsplejerskes kontor: Telf. 721400. Led. sundhedspi. frk. Wend- la Nordlund, prlvattelf. 723163. MmlrchjiHprn I Næstved: Kontor: Hjultorvet 18, Næstved. Leder: Frk. Karen Yttlng, tlf. 721156. Arbejdsfil«* nets Næstved kreds, Fabrik- tilsynet: Fabrikinspektor E. R. Eriksen, Hjultor­ vet 18. Kontortid 8 13. Tlf. 720840 !\< i * n 4% € m I l

Næstved kirkeg&rde: Kirkegårdenes kontor: Østergade 32. Daglig kl. 9-13 samt fredage kl. 15 17,30, lørdag lukk t, tlf. 721773. Østre kirkegård: Tlf. 721773. KirkegArdainspektøt M. Stahlschmidn, tlf. 721773 eller 721873, bolig: Bag Bakker­ ne 43. KlrkegArdsass.: Henry Hansen, 'DlgeveJ 4, tlf. 722627. Ilerlufoholm kommune Fra 1. april 1970 sammenlagt med Næs­ tved kommune - alle henv. tlf. 721900. Herlufsholm kirke: Sognepræst V. Krarup- Hansen, PræstegArden, HerlufsholmveJ, tlf. 720378. Træffes 12-13 (undt. onsdag), torsdag tillige 18 19 samt efter aftale. Res. kapellan, pastor H. Aaberg-Jørgen­ sen, KalbyrisvcJ 20, tlf. 721594, træffes 12 13 (undt. mand.) onsd. tl'lige kl 18 19 - samt efter aftale. Kordegn: H. Hejlskov Pedersen, Herlufs­ holmveJ 5, tlf. 7217 70: træffes 12-13 samt 18-19, dog Ikke torsdag. Organist An­ dreas Larsen, Herlufsholm, tlf. 721256. Graver, gartner Asmussen, Herlufsholm, tlf. 720597 Kirkekone M. Jensen, Bakke­ kammen 4, tlf. 723451. MenighedsrAdets forirnnd: konstruktør Helmuth Jørgensen, HerlufsholmveJ 26, tlf. 721086. Noro am( fra 1. april sammenlægges Soro og Hol­ bæk amter. Amtmand over Sorø amt: Baron V’. Wedell- Wedellsborg, Sorø, tlf. (03)631700. pri­ vat 830127 Amiskontoret, RlagelseveJ 7, Sorø: Kontor­ tid 9 15. lørdag lukket, (03) 631700. AmtsrAdssekretær Folmer Christensen, privat (03) 830452. Kontorchef cand. jur. C. Matthlnsen. tlf. privat (03) 630731. Amtsfuldmægtig, cand. Jur. Bendt Jen­ sen, tlf privat 759040. Rors Amts Vej- og Vandlobsinspektorat, AIIAen 19, Sorø Amtsvej- og vandlobs- inspektor. civilingeniør C. J. Ørum, tlf. Sorø (03) 631800. Prlvnl (03) 830531, VeJaMsIstent 1 Fuglebjerg distrikt: Dl- Htrtktsvejingenlør Asger Rasmussen, Fuglebjerg. tlf 753028

720676 Gymnasium. 721511--------(rektor, privat). 721712------- skolcbetj. (og skolesygepl.) 723864 ---- --- aula. Næstved kommunale skolevæsen: Rkoledirektorens kontor, Brogade 2, tlf. 720153, kontortid: Mand.-fred. 9-13, fred. tillige 15 17,30. 722722 Rkolen pA Jernbanegade 723707 ------- (skoleinspk., privat). 724974 ------- (lærerværelse). 720035 ------- (lærerv., TAmbygnlngen). 721751------- (skolebetjent). 720356 Grundskolen pA Kirkepladsen. 724802 -------(skoleinspk., privat). 721654 ------- (skolebetjent). 720554 Kildernarkskolen. 725109 ------- skolebetjent). 723877 ------- (lærerværelse). 721996 ------- (skoleinspk., privat). 725151 - - (tandklinik). 721844 Lindebjergskolen. 724529 ------- (lærerværelse). 724520 - - (skolebetjent). 723548 ------- (skolein.'Tpk., privat). 725152 ------- (tandklinik). 726765 Kalbyrlsskolen. Rkolelnspektnr Anders B. Karensen. 721214 Ret. Jørgens Rkolc. Rkoleinspektor H.-J. Færk. 723177 Ny Holsted Rkole. Rkoleinspektor Knud Erik Enggaard. 722682 LI. Næstved Rkole. Rkolelnspekt. Erik Maribo Mogensen. De Ikke anførte Bknler I oplnndet er uden selvstændig telefon, men førstelæreren har som regel privattelefon. Knrrehæk Centralskole (742) 292. Før­ stelærer Axel Almelund. 725122 !*ndby Rkole. lærerinde Karln Christensen Margrethoskolrn Fodby (745) 69, Før­ stelærer Ernst Hurkø, Rønnebæk Rkole 724192. Hkoleleder Knud Nielsen. Rvendstrup Rkole (760) 173. Rkoleleder Verner Carlsen. Dommerkontoret Åbent daglig 9 16. Jjør- dag 9 12. Tlf. 720662. Dommer: A. Halkov. Dolig. Købmager- gado 13. Tlf 723604. Dommernfdellngskontoret 1 Fuglebjerg: Åbent hver fredag 14 16 (Kommunekon­ toret). Tlf. Fuglebjerg 753500, Ritlngstedet 1 Fuglebjerg (kommunekonto­ ret). Reisdag 2. og 4. onsdag I hver mA- ned. Tlf. Fuglebjerg 753500. Politiet: PolltlgArden, Rutnsherred 3 tlf. 721448 (omst til samtlige kontorer). Ordenspolitiet (døgnvagt). PolltIkontoret, Ramshcrred 3, kl. 9 16. torsdag 9 18. lørdag lukket. Registrering af motorkøretøjer. Nygade 7 kl. 9 15, torsdag 9 18. lo’dag lukket. Førerbevlskontoret, Nygade 7, kl. 9 15. torsdag 0 18, lørdnc lukket. Rundheds- og lægdsvæsen. Nygade 7‘, kl. 8,30 17, lørdag 9 12. Kriminalpolitiet, Nygade 9.

TAXA

A

B

C

D E-F G H l-J K

L ifi

N

O ■ .»*•■ P QR

8

T

U

V-A

AUT. VAND-GAS og SANITET

OLE HENRIKSEN KI.EIN9MEDEMESTER CAVNOVEJ 52 Tir. 724/66

CENTRALVARME OLIEFYR FJERNVARME

i

VI har sko

NÆSTVED KOMMUNE Rådhuset - Teatergade 8

TAXA

for øjet og foden

A

Erindringsliste:

B

Inddrivelse ved udpiintnlng efter:

Forfaldsdag

SKAT Ejendomsskat

I «•

CO 1HOMI 4 MAIGAARD

"Wø% Lr. /zUi JO FABRICIUS

1. rate 1. juni 4. juli 2. rate 1. september 4. oktober 3. rate 1. december 4. januar 4 rate 1. marts 4. april Sidste rentefri betalingsdag er den S. i måneden efter forfuldsmåneden.

Regler for optagelse I Næstved og Omegns Telefonnøgle Optagelse i Telefonnøglen:

l.ukning foretages den:

Forfaldsdag 1.rate 1. januar 2. rate 1. marts 3. rate l.maj 4. rate l.Jull

Telefonnnglens uddeling: Telefonnøglen udkommer normalt ca. 0. marts. Den uddeles da g r a 11 s til alle telefonabonnenter - med et ekspl. til hvert telefon-n u m m e r. Har man ekstra apparat« r, knn innn kobe en Telefonnøgle til disse appa­ rater. Prisen er 1r kr.; for spec. Ind­ bundne 18 kt. P udleveres absolut kun et ekspl. til Hvert nummer. Skulle der være abonnenter, der ikke cr at træffe når vore bude kom­ iner med Telefonnøglen, kan disse selv afhente bogen på vort kontor. Der vil blive averteret I de lokale bladt, når uddelingen er afsluttet. Nye abonnenter, der tilgår efter nøglens uddeling, kan gratis af­ hente noglcn på kontoret, Amtmands- gade 2, så længe oplag haves. Ilvls der under trykningen »*r Ind­ løbet irndrlnger eller tilgået nye abonnenter, findes disse opført på et særligt Mipsnmlingsblad*. For eventuelle fejl, som trods al anvendt omhu måtte findes 1 Telefon­ nøglen, påtager redaktionen og udgi­ veren sig Intet ansvur. Telefonnøglen, der er den eneste lokaltelefonlmg t Næstved og omegn, udgives af dir. Svend Holst. Bogen er udgiverens ejendom og skal afleve­ res ved modtagelsen af en ny udgave. Eftertryk nf bogen forbydes. Ca. 1. sept. udsendes et tillæg med de sluen marts indgåede ændringer. Dette udleveres grntls.

25. januar 25. marts

Enhver abonnent har krav på een Kratis optagelse i navneregistret med nummer, novn, stillingrbetegnelse og adresse. Tilføjelser, træffetider og lign. betales. Hem endelse om optagelse, om æn­ dringer I bestående optagelse], num­ mer-forandringer o. s. v. skal ske til Telefonnøglen, og der kan ringes eller skrives Aret lundt. Ganske som man ikke kan aflevere anmodning om ændringer i KTAS’s håndbog til Telefonnøglen - de skal sendes direkte til selskabet - kon henvendel­ ser til KTAS ikke klare optagelsemt I Telefonnøglen. Altså: I alle for­ hold vedr. Nøglerne skal henven­ delser, enten skriftligt eller telefo­ nisk, rettes til Telefonnøglens kon­ tor, telefon 72 09 08 Enhver optagelse løber, indtil abon­ nenten skriftligt forandrer eller opsi­ ger den, senest inden hvert Ars 1. november. Alt stof, såvel betalt som gratis, overføres uforandret fra Ar til Ar, med mindre nnden ordre modtnges, eller opsigelse fra udgiverens side finder sted. En person, der ifolge overens­ komst med en abonnent knn tilkal­ des gennem Jennes ledning, kan op­ tages med nernes telefonnummer I navne- og fagreglstret mod betaling

Gos, elektricitet og vand

25. maj 25. juli 5. rate 1. september 25. september Sidste rentefri betalingsdag er drn 90. i forfuldsmåneden. - Qiro nr. IS 4 00 .

Kor tortider: NB. Samtlige kontorer er d’øie fredag også kl. IS t7,it0,men LVKKKT om løntagen.

Økonomikontor, bogholderikontor, belys­ ningskontor, kasse rerkontor, inenssokontor

og socialkontor ................................................ (Stuen) kl. P 13 Borgmesterkontor ........................................... (1* "*!) kl. 9 13 Borgmesteren personlig................................... (1* ■<*!) kl. 10,30-12,3C Skatteinspektør, folkeregister, ligningskom­ mission ........... .................................................. (!• 3*1) kl. 9 13 Kommunaldlrektorkontor ............................... <2. aali kl. 9 13 brand- og boliglnspektorer. ............................ kl. 9 13 Ejendomskontor (ejendomsbeakalnlng, bo­ liganvisning, boligsikring og huslejenævn) kl. 9 13 Allt* kommunale konturer kalden gennem 72 19 00 Kommunale telefoner: So endvidere side 12. AdminintratinnnhygninKøn, Slagelnevej 8 Stads- og havtieingoniøren, bygnings-,

H u a k ?it »o efter, om D e r e s optagelse er korrekt. Husk at meddele os, hvis De flytter.

^rvvs BLIKKENSLAGER

De får en god forbindelse når De drejer....720527 Aben daglig 9,30-12,30 og 14-18 Fredag tillige 17,30-19,30 Lørdag lukket Axeltorv - Næstved

gas* vand- og sanitetsmester - FJERNVARME - OLIEFYR FINN L .HANSEN 7TC/3/1 BROTORV 5 7LF. / Æ. J f J(/ KPTKR Kl,. 17.80: F.IOKItllAKKF.N 17. TI.F. 71M 75.

i

TAXA

CENTRALBIBLIOTEKET I NÆSTVED

UDLÅN Læsesale: Håndboger - Tidsskrifter - Aviser Børnebibliotek - Musikbibliotek

De kørerltrygt med

TLF. 72 08 25

Noteringer:

2 kO 01

723136

Svend Aage s LILLEBIL GallømarkeveJ 7 - Holdeplads: Vordingborgvej 1 og Set Jørgens Park ovorf. HB

VM

Ito centrnlerN knl'lciiumrc • altså det nummer, der skal drejes for at kalde selve centralen. Parantes- nummeret er områdenummer, og det skal kun drejes, hvis man skal kalde en central udenfor ens eget områdenummer - Drej altså aldrig eget område­ nummer.

Altid (tørste udvelg — Bedst« lervic«

Udlejning if 8 og 16 mm gengiver« FOTO huset

SKOMAGERRÆKKEN 10 N-itvtd TI#. 72 4« 71

A

B

(Da KTAS stadig automatiserer, kan der blive ændringer i listen i Årets lob).

C

Aabenraa Aaklrkeby Aalborg Aalestrup

(048) abn.nr. Dragør

( 01) abn.nr. Haderslev

(045) abn.nr.

( 03)

( 03) ( 03) ( 03)

( 03)

974 Dronnlngmølle

209 Hammer

762

!f D

( 03) abn.nr

( 08) abn.nr. Ebeltoft

( 06) abn.nr. Haslev

( 08) abn.nr. Eggeslevmagle ( 03)

597 Havdrup 671 Havnelcv

391 707 569 249

Aarhus Agern« Allerød

< 06) abn.nr. Ejby

( 08) ( 03) ( 03)

E-F

( 03)

598 Enghave

796 Havrebjærg ( 03)

gmmunn

( 03> abn.nr. Errindlov ( 03) abn.nr. Esbjerg

900 Havrehol ru

( 03)

Allindelllle

( 05) nbnnr. Hedehusene

( 03) abn.nr

G

Allinge

( 03) ( 01) ( 03) ( 03) ( 03) ( 01) ( 03) ( 03) ( 01)

981 Esklldstrup (F.) ( 03) ( 08) abn.nr. Eskildstrup (8J.) ( 08)

836 Hellested 680 Hi Irup

( 03) ( 03) ( 03) ( 08)

709

\ TfEEnru

Als

( 01) H.E 43 ( 03) abn.nr. 295

( 03) abn.nr. Helsinge ( 03) abn.nr. Helsingør

Amager Anholt Arnøje Askn Asnæs Acsenr

25 Espergærde

H

( 06) 382111 Esrum

< 01) ( 03) ( 03) < 03) ( 01) ( 03) ( 03) ( 03) ( 03) ( 08) ( 03) < 03) ( 03) ( 03)

701 Eva

38 Hcmmestrup

719 674

910 Everdrup

763 Herfølge 715 Herlev

i - j

( 01) nbn nr. ( 03) abn.nr. ( 07) nbnnr d ■ ■ ( 01) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) abn.nr.

451 Fakse

( 09) abn.nr. Fakse Ladepi.

716 Herlufmagle

( 01) abn.nr. Herning

Asta

27 Farum

K

Augustenborg (044) abn.nr. Fasan

82 Herstedvester

( 01) abn.nr. Femø < 01) abn.nr. Filskov

Avedøre Baarse Hagsværd Har. d holm

915 Hillerød

( 03) abn.nr. Hjortekær (053) 40111 Hjørring

790 Fensmark

( 08)

1 k

91

( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 07) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 05) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 01) abn.nr. ( 08) 633111 ( 01) abn.nr. ( 03) ( 03) 700 201

888 FirhøJ

208 Hobro 609 Holbæk 586 Holeby

Bella

28 FJenneslev

#▼»

Bellevue ♦ Abon nenterne overf.

Flnkkcbjerg Fredensborg

( 03) abn.nr. Holstebro ( 06) abn.nr. Holte ( 08) abn.nr. Holtug ( 03) abn.nr. Hornbæk

til Ordrup Bindebjerg Birkerød Bjerrede Bjerringbro Bjæverskov Blanvand lloorlunde Bogense

(01>63iibn.nr Fredericia 780 Frederikshavn ( 01) Abn.nr. Frederikssund ( 06) abn.nr. Frølunds ( 03) abn.nr. Fuglebjerg (052) 76211 Fugtede ( 09) abn.nr. Faab *rg 590 Fuldby ( 03) ( 03) 684 Frederiksværk

N

346 Horsens 680 Humlebæk 498 Hundige 608 Hvalpsmid

O

03) abn.nr. Hundested

P

( OB) ( 03) ( 03) ( 03) ( 03) ( 03) ( 01) ( 03) ( 08» ( 03)

( 09) abn.nr. Hvidovre ( 03) abn.nr. Højby < 03) abn.nr. Højerup 453 Hyllinge ( 06) abn.nr. Hørsholm ( 01) abn.nr. Hørve < 03) abn.nr. Høsten Torp < 06) abn nr. Jungshoved ( 01) abn.nr. Jyderup < 01) 86 Juelsminde ( 01) ( 08) 33 Høm 301 Høn g

( 03) ( 08) ( 03)

Bogn

840 Fasrevejle 626 Ganløsc

744 422 704

OR

Borup

( 05) abn.nr. Godser (047) abn.nr. Gentofte

Bramming« Bredcbro Bregnebjerg

Ro Rkallcbæk ( 03) abn.nr. ( 01) abn nr.

745 Gilleleje 648 OJerlev 607 Glostrup

Broby

( 03) ( 03) ( 03) ( 08) ( 03) ( 03) ( 08)

Brumme

456 699 799 476 331 788 688 742

T

Brøndbyvester C 01) abn.nr. Glumsø

( 01) abn.nr. GolliAh ( 08) abn.nr. OrenA ( 01) abn.nr. Græsted 28 Greve

( 05) abn.nr

Brøndbyøster Brønderslev

U

Byen

( 08) ( 03) ( 03)

291 Jægerspris

Central Dalby Dal mose

( 03) abn nr.

326 OrAsten 588 Guldborg

(046) abn.nr. Kalundborg

V A

890 Kalvehave

757 Karise

Darauholte Ilianalund

(03)81 abn.nr. Gunderslev

( 08) abn.nr. Karrebæksminde ( 08)

564 Ilaarlev

i* 3 j

ET (JODT KALDENUMMER NAR DET DREJER SIG OM BANK

nnr 1 7O 4 r aa II ti kJ 12-13 UU

DISKONTOBANKEN ... BANKEN I CENTRUM

KVÆGTORVET HVER TIRSDAG fra M. 10 72 15 00 SONDRE AFD SCT. IORGEN8 PARK «« 72 55 44 NORDRE • RINGSTEDGADE 157 72 56 55 ØSTRE • HVEDEVÆNGET 88 72 58 40 SLAGELSEVEI 67 72 56 86

i | • i*1

im i, f

' ' *■*

( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr.

Sorø Stege

Nøidekær Nørre Airlev Nørrelund

( 03)

783

abn.nr. abn.nr. 697 798 480 abn.nr. 407 547 782 678 473 abn.nr. 649 560 690 abn.nr. 769 464 abn.nt. abn.nr. abn.nr. 787 6?9 abn.nr. 672 abn nr 401 846 abn.nr. 761 57 abn.nr. 708 abn.nr.

01 ) 09) 08) 08) 08) 03) 08) 08) 08) 08) 08) (055)

Nierijenester Klokken ............................ 00 56 Mellembys ........................ 00 12 Noteringen (optaget-note­ ring, der Ikke vedr. bil­ letbestilling ................... 0010 Nummerkontoret ............ 00 84 Rigstelefonen: Danmark ........................ 0013 Skandinavisk ................ 0014 Rigstelefonens oplysning 00 38 Telefonavisen .................. 00 61

Kastrup Kerteminde Kildemark Kindvig Klrke-Fskiletrup Klrke-Hylllnge Klrke-Sonnerup Klrke-8t.llllngf

( 03) abn.nr.

605 821 786 687

( 03) ( 03) ( 08) ( 03)

Stenlille Stenløse Stensby Stolpehuse

< 03) 675 Nørre Sundby ( 00) abn.nr. Odden < 03) 420 Odder < 06' abn.nr. Odense ( 09) »ibn.nr. Oksbøl ( 05) abn.nr Olstrup ( 03) 748 Omø ( 03) 599 Ordrup (01) 06 Orehvtod ( 03) *30 Ortved ( 03) 628 Orup < 03) 718 Osted ( 03 ) 395 3adborg-Krusaa (046) abn.nr Pal* (01) 62 »ræstø ( 03) 795 taagelejr ( 08 ) 305 Randøre ( 03 ) 299 Panders ( 06) abn.nr Reersø ( 03) 659 Regnem.irk (OS' 627 Ribe (054) abn.nr Ringkøbing < 07) abn.nr Ringsted t 08) abn.nr Rielev ( 0C) 789 Roskilde ( 03) abn.nr. Rude ( 03) abn.nr Rudkøbing ( 09) abn.nr Ruda-Vedby ( 03 ) 561 Rungsted ( 01 > abn.nr Ryvang (01) 68 Rødby ( 0«) abn.nr Rødbyhavn ( 03) abn.nr I .ødovre ( 01) abn.nr

Alarmering: 0-0-0 meld Hrr.ml, forlang f*olitl, forlang Ambu lanr«. billetkøen (optaget-note­ ring. der vedrører billet­ bestilling til teatei, bio­ graf, tog og skib m. v.) Bilradio .............................. 00 20 Fejlkontoret ...................... 00 47 Forstanderinden for fuld- automat, centraler kal­ des over oplysningen... 00 30 Andre centraler: egen central. 00 6C

Tekfonhuset ..................... 00 19 To,-fonnøglen (Kbhvn )..,. 0081 Telefonvagtbestilllng: Fuldautom. centraler.... 00 40 Andre centraler: egan central Te'egrafan ......................... 00 22 Vejledning i brugen af te­ lefonen (oplysningen).... 00 80 Vejrmelding, lokal.......... .. 00 63 Vejrmelding, lands- ......... 00 64 Vækr.lng ............................ 00 48

A

( 03) abn.nr. ( 03) abn.nr ( 03) 689 ( 09) abn.nr. ( 07) abn.nt. ( 08) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn ni 77 996 ( 01 ) ( 03) ( 09) abu.nr. ( 03) 465 Se Kostrade ( 03) ( 03) ( 01 ) (044) abn nr.

Btore-IIaddingc Store Magleby Storkebæk Strib Strøby Egede Stubbekøbing Sundby Svaneke Struer Strøby Svendborg Svinnlnge Svinøland Sæbyhøj Sædder Søborg Sønderborg Titga Tappertløje Terslev Thisted Tlkob Tlngerup Tlng-Jelllnge

B

Klarskov Klippin go Knabstrup Kolding Kongskildt Kongsted Konradsfeld Korsør Kost riede Kundby Kvistgnard

08) 08) 03) 03) 08) 08) 03) 01) 03) 08) 03) 06) 08) 07) 03' 03) 09)

Hjemmeværnsdistrikt Midtsjælland, Haslev ....................................................... Tlf. 69 11 65 Hjemmeværnskompagnl 5304 ..................................................................................... » Hjemmeværnskompagni 5307 ..................................................................................... » Hjemmeværnskompagni 5308 ..................................................................................... > Hjemmevæmspolitiko.npagni 5330 ......................................................................... » T 4)ttekompagni 833 ......................................................................................................... » Flyverhjemmeværnet ..................................................................................................... » Mnrinehjemmeværnet ..................................................................................................... » Kvindelig Marinekorps ................................................................................................ » 72 23 01 74 60 43 72 25 62 72 15 48 72 23 51 72 38 26 72 48 88 72 00 20

557 664 79 72 765 681 91 248 409 589 307 592 747 78 748 881 683 642 647

København (de fuldautomatiske centraler) Køge Langebæk Langesø

( 01 ) ( 03) ( 03) ( 07) ( 03) ( 03) . u:u 03) ( 08) ( 03 ) ( 01 ) ( 03) ( 03) ( ( 08) ( 08) ( m ( 03) ( 03) (08) ( 6l> ( 01)

Langua Lelllnge Lemvig Ltndcnuorg Liseleje Lohals Lov Luna Lundby Lyderslev Lyngby Lynge Løgstør lækken Maribo Marielyøt Marstal Menstrup Merløse Mern Middelfart Mlnerva Naksk “iv

Noteringer

Tisvilde Tjæreby Tokeværd Tria TrudehøJ Tune

08) 01 ) 08) 03)

706 Tureby

( 0«)

277 Rødvig

( 03)

( 03) abn.nr. Tybjerg ( 08) abn nr. Tyvelse

( 08) abn.nr. Rønne ( 08) 992111 Røn,lede ( 03) abn.nr. Bundby ( 03) abn.nr. Bandved ( 09) abn.nr. Snxkøblng

( 03) abn.nr. (047) abn.ur.

931 Tølløse 756 Tønder

( 08) ( 03)

461 188 698

( 08) abn.nr Udby

819 Ugerløse

748 Bigerslev Vester < 03)

( 08)

< 06) abn nr. 17100 ( 08) abn nr. Valby ( 05) abn nr. Vnllø

( 08) abn.nr. B'lkebotg

32

797 FT agen

( 08)

676

( 09) abn.nr. B ,ailebæk

( 01) abn.nr. ( 05) abn.nr. ( 06) abn.nr

54 S k anderborg ( 06) abn.nr. Vanløse

( 01) ( 03) ( 03)

750 Varde

< 03)

925 Skelby 992 Skensved

( OS) abn.nr. Vejle

Noxø Nibe NivA Nora Nyborg

710

328 Vemmetofte

( »Ml) ( 01) ( 03)

( 03) < 07)

( 08) 119711 Skibby ( 03) abn.nr. Skive

83

51 Vester

740

C 07) abn.nr, Vesterborg ( 01) abn nr. Viborg

56 Skjern

( 01)

( 06) abn.nr. ( 03) abn.nr. ( 08) abn.nr. ( 01) abn.nr.

( 09) abn.nr. Skodsbnrg < 08) abn.nr. Skovlæuge ( 07) abn.nr. Skovmark ( 03' abn.nr. Skrosbjærg

928 Viby

( 08) ( 03) ( 08)

Nykøbing F. Nykøbing M. Nykøbing BJ. Nyland N »i’-irk

643 Vipperød 685 Virum

U

673 775

( 08) abn.nr. Vollerølev . M) abn.nr. Vordingborg ( 03) ( 03)

760 Skælskør 781 Slagelse 603 S ungerup

( 03) ( 03) ( 08)

93

( 01)

3*3 /Kglr

Ny;*,) Nysted Nærum

( 08)

543 /Erøekøbkrg ( 09) abn.nr

( 03) abn nr Slois-fljærgby ( 08)

•2

( 01) ( 08)

( 01) abn.nr Rmldstrup

( 08)

804 øbro

T85

Niøst el sø Nøddebøj

749 Snertlnge 26« Solrød

( 03) ( 03)

( 03) abn.nr. Ørelev

( 03) abn.nr.

BOLIGMONTERING GARDINER OG GULVTÆPPER Deret gardin og tø-ppeeatpert

Bolifie stiler Tapper Gardiner

v/ SØREN H. WINTHER - RIDDERGADE 6 • NÆSTVED • TLF 72 83 83*

i

$$OUE Telefon 721420 Linoleum OUxudi Hansrna eftf. Telf. 72 00 60

TELEFON 7266 69

GARDINERTÆPPER VI TAGER MAL VI SYER VI MONTERER ØSTERGADE 14

720902 Albrechtaen C., fhv. gartner, Skyt- temarksvej 36. 725251 - M., repr., KJærvej 23 (A S Phø- nlx Tagpap og Vejmaterialer). 721099 - Karen, trikotageforretning, Rlng- stedgade 27. 726312 Albrekt Ib, optiker, MaglegArdsv. 43 720092 Alderdomshjemmet, Farlmagsvej. 723887 - - Varmemester K. R. Jørgensen. 720927 - 's Plejehjem, Toldbodgade. 720888 Alderdomshjemmet (Herlufsholm- hjemmet) Herlufsholmvej. 721218 Aldersrentebol., VordlngliorgveJ 23. 724384 Alfhelm Arne, forr.fø., Trekanten 38 727815 - Bent, klelnsmed, Købmagerg. 15. 723867 „A1ka“ Forniklings A 8, assurandør Henry Rasmussen, IJndeparken fl). 724672 Alliance Francalse, Ramsherred 39A 724040 Aixfåculb Ringsiedgado 1. 724*U2 Alm. Brandforsikring for Landbyg­ ninger Den, Farlmagsvej 30. 726454 Alm. Griindøjorfondkr. A/8 Overinspkt. Gerner Christensen, KJærvej 10. 725488 Alrø Børge, !ngn„ Helbergsvænge 6. 723302 Alsted-Sørensen Willy, Inspektør, Østergade 30. 720114 Alt 1 Træ, Set. Mortensgade 6. 723136 Alten Fritx, oberstløjtn., Løjetgaard 727203 Ambjørn W.. murerm., Karreb.v. 39 720007 Ambjømer K., kons., Odensevej 141. 727537 Ambrusen V., Adventskirken. Farlmagsvej 28. Ambulatoriet f. alkoholskadede I Næstved: Ring 721401 (Central­ sygehuset ). 724385 Ambus Kn. O., snedker, Lindholm- vej 15. 720802 Ammitxhøll N. O., amtsnrkt., M A A. bolig: Komhakken 23. 723932 Amtsarkitekten, M.A.A., arkt. N. O. AmmltKhøll, kontoret: Farl- magsvej 12. 720802 ----bolig: Komhakken 23. 721400 Amtskontoret på Amtsgården. 721073 Amts- og tinghuset (Svares ikke, da ring til 720849). 721903 ----Amtsrådssnlen. 721892 Amtsllgnlngslnspektcratet og amts- skatterådet for Præstø amt, Skov- vænget I. Kontortid 9-15. 721845 - - Amtsllgnlngslnsp. privat. 724801 Amtslæge, dr. med. H. E. Leschly - ER OVERALT

Henuerk: Abonnenter under bogstav AA: Aage Krog, Aakande osv. findes i år og fremover sidst i navnereglster Næstved, en logisk følge af, at AA er alfabetets sid ste bogstav. 723220 AbhodnæH Omcntvarcfabr. Svend Christensen. 722920 Abkjer L. P., overass., Morelv. 16. 723989 Abrahnmsen H. T., pensionist, Kar- rebækvej 8. 723318 Absalon Forsikrings A/B, Købma- gergade 4, ved assurandør Preben Gudmansen, prv. Hostrupvænge 2. 722086 Absalonsen V., værkf., KJærvej ft. 720729 Adelholm C., Rugvænget 3. 725479 Adrian K., sygepl.ske, Herlufvæ. 2. 723449 Aggerholm C. Lyngbye, sygepl.ske, H. C. Andersensvej 67. 721443 Agora, Glentevej 23. 721729 Agrirolet- liamlol, Torventræde 8. 722568 Akseltorvets Frugt, Akseltorv 5. -18.80, Inrdax S 12. Private telefoner: Iterinktør Frede I.edet Ked.sekr. Henry l’oulsin l'rennefotoxrnf tfar » y Nielsen Abonnemrntm hef Ole Frederiksen Annoncechef M. Cordl-Andersen 78 74 1 8 726157 Allmni (YI<1e|tot, Foul Knak, (i runvrJ 2. 726350 Ålborg J., fabrikant, J. Aakjærs vej 20. 720202 Albvrtspii ll iunilmls Fffrf,, tapet - fgrvø, Torvestr, 10, 721945 - - Farvehandler A. B. Henriksen, (bolig) OdlnsveJ 14. 727004 - Bente, sygeplejerske, Bct. Jørgens Park 128. 78 88 88 78 04 4A Tt ft M 7118 88 72 27 00 JERNBANEGADE 18 l(pi)KkUon, kontortid; 8 21, lerdax 8 12. sendss 1« 31. Atinonceafdplliix o* ekspedition, kontortid; 7.80

NÆSTVED NAVNEREGISTER lliirtiKt |)iikrn>vi numre:

721890 Ligningskommissionen, fmd. (prv.) 720708 Skatteinspektøren (privat). 720076 Oymnaslum. 721511 — - (rektor, privat). 721712 - - - skolbetjent (Ar skolesygepl.) 723804 - aula. Næst ved komm. skolevæsen: 720153 Skolevæsenets kontor. 721001 skoledir Axel Surlnnd (bol.). Skolerne: I realregisteret side 4 findes en samlet op­ stilling over alle de under Næstved kommu­ nale skolevæsen hørende skoler, også sko­ lerne I de pr. 1. april med Næstved sammen­ lagte kommuner. 721824 Skolelægen og skolesygeplejersken. (Skolen pA Jernbanegade). 721712 - - - (Gymnasiet). 721000 Rkoletandkllmk. 722587 — (kllnlkchefen, privat). 720153 Skolepsykologisk kontor. Skolepsykologen træffes bedst man­ dag fredag før kl. 9. 722072 (Skolepsykologen, privat). 721497 Tale-hørekonaulrnten, træffes bedst mandag kl. 12 13 og Lindebjergak 721082 (Tale-horekonsulenten, privat). 720009 Den pn>dngnglsk« leder af hjælpe­ klasserne, træffes bedst mandag og fredag kl. 12 13 pA Kildemarkssko- len. 721378 (Den pædagogiske leder af hjælpe­ klasserne, privat). 723578 Næstved kom. fritidshjem, Skytte­ marksvej 13 (forst. frk. Bente Ma­ thil sen). 721825 Den kommunale aftenskole. Den kommunale ungdomsskole. 720036 — font., lærer Poul Jensen. 722122 i’ngdomsnævnets sekr. (privat). 721063 Sundhedspi. A. Jørgensen. 722295 Bundhedspl. M. Ravn 723182 Omsorgskons. fru Rigmor Jørgensen 722393 Socialinspektøren (privat). 724278 Vejassistenten (privat). 723056 Vejvæsenets plads.

Contf alsygehusot .............................. 721401 Brnndva'senet .................. 720805 Falck-Zoncn ...................................... 721200 Politistationen ................................... 721448 Næstved kommune: Rådhuset; Ekspeditionstid: P 13, fredag yderligere 15 17,30, Inning lukket. Alk1 kontorer kalden gennem telefon 721000. Efter kontortid kaldes telefonerne pA føl­ gende numre: Kommunaldirektøren ....................... 721134 Clvllforsvnret ..................................... 721308 Socialinspektøren ............................. 721503 RnadhusbetJenten ............................. 721840 Tandklinikken ................................... 721859 Skatteinspektøren ............................. 721800 FlyrAdssnlen ....................................... 721880 Økonomikontoret .............................. 721809 Telefoner udenfor rAdhunet: 720092 Alderdomshjem. 720P27 - ’s hvilehjeni. 723887 - Varmemester Kolnnd Jørgensen 721218 Folkepennionlstholiger. 721540 Badeanstalt (kommunal). 720805 Hrnndntntinn. 723837 Brand- og hygnlngslnnp. (privat). 720825 Centralbibliotek 720000 — Overbibliotekaren 723070 - Overbibliotekarer, (privat),

720424 Børnebiblioteket. 723004 Elektricitetsværk. 722048 ~

(driftsbestyreren, privat). (knbelmester, privat). (maskinmesteren, privat).

721331 721108

-

V-A

7201331_ . 720113) »elværket. 722018 - 723004 Vandværk. 722048 - 721853 -

(driftsbestyreren, privat). (driftslederen, privat). (driftsbestyreren, privat). (maskinmesteren, privat).

Jacobsen, spec. I medicinske syg­ domme, særlig hjerte- og kreds­ løbssygdomme, Gnyernes Gaard. Konsul 9-10, mandag dog kun 17-18. lørd. kun eft. aft. Privat Lov 701215.

721108

-

720050 Havnekontor, Næstved 720050 Ifnvnemesteren, privat 721750 Havneass’stent E Andersen (prv.) Havnekontor, Karrebæksminde, Karrebæksminde (742; 45. 721755 Idrætsparken. 723311 tncassoafdellngen. ekspedit lonssekr 722155 Kommunegartneren (privat). 721843 Kommunaldirektøren (privat), 724150 Levnedsmiddelkontrollen, Fnrt- magsvej 16.

721357 Amtsrevisionen, Præstøvej 84. 723262 Amtstuen, Rnltlcngården, Axeltorv (8 12 og 13 15, lørdage lukket). 722785 Amtsvandlnspektoratet, Præstøv. 78 Kontortid: 8-16, lørdag lukket. 720199 Amtsvejinspektoratet, Rlngntedg. 73. (Be løvrtgt under Præstø Amts vejinspektorat).

722091 Vandrerhjem og ungdomsgArd. 720895 Ungdomsklubben »Bakkens, leder (privat). 721443 Agora, Glentevej. is

is

$r^OLIE Telefon 721420

INGEMANN CHRISTENSEN & SØN 7229 08 3 og 7% TONS KRAN 726903 Anderien Kn., hnntni., Priin- riahlH Kflf., KingHt^dg. 22 . 722168 Amundsen A’a kleinsmedle og ma- akinfabrlk, ElleveJ 1. 723168 ----Bolig: ElleveJ 1.

722894 Andersen Ernst, husejer, NygArds- vej 34. 724718 - Chr., fh. Huamandabrandkasaen, Lidby. 727572 - Elli, Incassatrice, IrlaveJ 21. 725023 - BJ., Ingn., Nellikevej 14. 722064 - Bnmo, ingn , Trekanten 67. 722903 - Elvin, Ingn., Kastanievænget 8. 724273 - Frank, ingeniør, KatholmveJ 18. 721416 - P. E., Kaffebrænderi (Sydsjaell. Kaffebrænderi), Riddergade 8. 721188 - - (Bolig) H. Homemnnnsvej 3. 720804 - Niels, kaffehdl., Dyrnæsvej 48. 722069 - H., kartoffelhdl., Rlngstedg. 25. 725293 - Chr., fhv. knas., Oallemarksv 58. 725571 - Akael, kleinamed, Rampen 8. 725915 - Egon, kleinamed, Falatersvej 4. 721378 - M., fru, kolonialf., Farlmagsv. 56. 723631 - Vagn. komm.Ingeniør, Ablldhøj 9. 720376 - Frits, konditor, Stenbæksholm 720144 - Gudmund, konditori og café, Jern­ banegade 21. 727552 - Jørgen, konat., Fjordbakken 52. 723395 - Edel M„ konsul., Set J. Park 96. 721307 - 11. C., konsulent, Karrebækv. 42. 720037 - Andreas, kontorass., Set. J. P. 97. 725673 - Aaae, kont.oss., fru, Bag Bak­ kerne 59. 726348 - lione, kontorelev, H. C. Ander- aenavej 45. 723702 - Helmuth, kont.fuldm., Kornbak­ ken 27. 721298 - J. Mosegaard, korresp., Havev. 39. 722096 - Helge, kriminalassistent, Grundt- vlgavej 22 721969 - Anders, fhv. købmd., MoseveJ 4. 725631 - Chr., købmand, Fjordtoften 5. 724803 - K. A 8„ kbmd., Ringstedgade 234. 725658 Andønæn Finn, *|H*riaiforr. f. kjolmioher, Kingstcdg. il. --------------------------------------- 725961 - - iboilg, ÅssensveJ 11. 722185 Andi*r*«*ii Ovr, Karn*bækv«*J ftflA, lobak, vin« tips, posdmf (privat tlf. Slagelse 622232). 722166 - Høren, kørel., Lille Oallemarksv. 3 727313 - Ernst V.. kørselsl., 0. Ringvej 48. 721277 - Hans, labcr.aM., Fodbygårdsv. 35. 727142 - Bent Nordvig, lagerchef, Rosen­ vænget 11. 726723 - K. T., lokomotivf., Brombærv. 14. 723487 ~ Tage, lokomotivfører, Birkevej 1. 723748 -- Verner, lokomotivf., Præstøv 181. 720966 - Povl E., læge, Købmagergade 13. Konsult.: 12-14 samt torsd. 16-17, Ingen konsultation lørdag. 725980 - Hans, lærer, Parkvej 28. 722277 - A. M, pens. lærer, Skovbr. 42. 723824 - Frands, lærer. TyveJ 6. 723353 - Grethe, lærerinde, fru. Melsters- vej 19. 721837 And«*rw*n fl«*org, ninlonn.. AnfcøfVoJ T, 724737 - Poul H. S., malerm., Karrebæk- vej 34. 725166 - Erik, masklnarb. Vibevænget lt. 725963 - Kaj, mask.arb.. Thorsvej 16. 723686 - Kn., masklnarb., ErnntlsveJ IC. 720901 - O. Wnthne, mask.arb.,HJarnøv.34 727003 - Anders, fhv. mnsklnarb., Lærke­ vej 3. 724434 - 11. B., masklnm., Kirsebærvej 11.

726287 722505 723711 727790 726802 725654 722419 726047 725285 724126 722404

Andersen Arne, mekaniker, Aderup- vej 74. - Erik, mekaniker, PrlinulaveJ 68. - Guun., metalstøber, Kalbyrlsv.116 - Bent, montør,Ferskenparken 145. - Bent, montør, Skjoldborgsvæ. 3A. - Jørg., montør, Havevej 72. - Vesti, montor, Ringstedgade 146. - Børge, murer, Banely 7. - Jens Erik, murer, Brorsonsvæ. 4A - Aage, murerm., Rlngstedg. 216. Brdr. Andersen, murermestre •>Bryirff*rffården", Ringstedgade 26 Rfter kontortid: Erik Andersen, PræsteveJ 2 B 72 09 2.1 Ingentor K. Henriksen ............... 72 76 01 Carl, murerm., Mllltærvej 7. Erik, murermester, Præstøv. 2 B. Rlch. Borg, murerm., Hlndbærv.6. Ragnhild A P. E., Tranevej 8. Søndergaard, muslkdlr., J. Jen- sensvej 40. Marius, næstfmd. og opmAler I D.A.8.F., Skellet 11. Per, o.ass., Hasselvænget 14. Rlcco R., o.ass., FAborgveJ 14. Axel, overbetj., Nygade 10 B. Carl E., ©.-lærer, Kirkepladsen 11. Elisabeth, © lærer, Karrebækv. 39. V., overlærer, frk. Østergade 12. Kn. B., o.-montør, SletteveJ 2. Finn, o.sergent Hvedevænget 108 K., o.værkf., Hvedevænget 71. Otto, pelst., Øverup. Axel, papirarb., GI. Holsted. Børge, papirarb., Helmdalsvej 35. Jul., papirarb., KarrebækveJ 33. K H., papirarb., KatholmveJ 13. Vald., papirarb., Brandtsgadc 4A. A. og I. pensionat, DehnsveJ 4. A. P. V., pensn., Oallemarksv. 67. Carl, pensn., Præstøvej 89. Carl, pens., Set. Jørg. Park.53. Esther, pensn., HelgeaveJ 4. Leo, pensionist, Ringstedgade 6. Peder, pens., Gartnervej 17. Svend, pens., Enebærvej 17. B. Nørager, pladesm , Syrenvej 6. H. Delfort, polltlbetj., MnnøveJ 80. Bent, pressefotogr., Nyborgvej 2. E., prokurist. OdenseveJ 158. H. Elbøj, prokurist, Gravlunds- vænge 1 A. Leo, pclsemager, Vordlngb vej 10. Ove Bach, renseribest., Mejeriv. 20 Peter, rentier, Præstøvej 121. Gunnar, repr., VordlngborgveJ 8. Helge, repr., PrimuløveJ 87. Leif, repr.. Karrebækvel 24 H. Thomas, repr., Set. Jørg. Park 77. Th., repr., Hvedevænget 40. Vagn, repr., Set. Jørg. Park 99 Heri., rest., Glentevej 22. H. Brandt, revisor, Grønlnndsv. 9. Otto, revisornss., Ny Holstedv. 37. Borge, salgschef, Pllegnardsv. 11. O., salgsdlr.. Mynstervænge 3 A. E. A. Kranse, salgskonsulent, SterkelsveJ 4. Herluf, savsk., ErantlsveJ 21 E H. og Søns Eftf, savskæreri A tømrerværksted, NygArdaveJ 7. Elner Hansen, bolig: Nyland 19. - Preben Hansen

725629 - Ole, aaa., Hvcdevæ. 110 D. 726578 - S., papirarb., Tulipanvej 2. 720175 An Bi Sko, liingstpdgadc 6. Andelsaimtultcn Tryg

727807 - John Frank, bygm., Kalbyrlsv. 6. 724825 - Axel. chauffør, BlrgttteveJ 13. 722488 - Hany chauffør, SlugelseveJ 45. 723288 - Joha., chauffør, LollandsveJ 5. 722718 - Peder S. Hoffmann, chauf., Koge­ vej 19. 724226 - Th. Svane, chauf., NygArdaveJ 47. 721447 - Keld S., ctvlllngn., Rønnebæk 724894 - Ruth, civiløkonom, Præatøv. 99 C. 724775 - Ebba, damefrisør, frk., Llndev. 18. 721742 - Mary, damefrisøraalon »Taco«, Ringstedgade 71. 722301 - Hans, dekoratør, Fabrtksvej 6. 721976 - K. Riff, dir., (Luxol A/S). Bolig, Ronnebæksholm. 723950 - Torben, dispon., Elmeparken 5. 724888 - H. Bjerre, driftsleder, Havevej 37. 727239 - Anni, eksp., QartnerveJ 1. 720596 - Elae, ekspeditionssekretær, Fodbygnardsvej 47. 725794 - R., eksp., FabrlksveJ 14. 727232 - Frederik, elektr., Hvedevæng. 70. 723140 - Folmer, ontrepr., Præstøv. 105 B. 725197 - P. Elhøj, entrepr., Hybenv. 23. 727146 - Knrl, entrepn.nrb., Jembaneg. 5. 722882 - Aug., fabr., Præstøvej 164. 723559 - Chr., fabr, Baldersvej 12. 725216 - Holger, fabrikant, Angade 4. 727486 - Kaj, fabr.. Parkvej 28 726142 - Werner faglærer. Orønlandnv. 25. 720598 J., folkepena., Hvedevænget 5. 724297 - Holg., forpi.forv., Amtmandag. 2. 722619 - Frede.frisørmeater, J. Jenaensv. 2. 720679 - A. M., fru, MnnøveJ 9. 725659 - Agnt ha, fru, Klndheøtegnde 8. 723284 - Agnete, fru, Clrønlandavej 31. 722810 - Alice, fni, Karrebækvej 24 H 726414 - Anna, fni, Havevej 70. 727231 - Anna. fni, PræatøveJ 140 724356 - Astrid, fni, Tværvej 10. 727450 - Ungny, fni, OdlnsveJ 10. 720437 - E„ fni, Herlufsholmvej 30 726296 - Elisabeth 8 , fru, 0 Ringvej 52 V20851 - Gerda, fni, KnrrebækveJ 28 D. 723861 - Grethe, fru, Pnrkvej 20 722734 - Orete Bay, fni. Hasselvej 6. 721921 - Johanne, fru. Oatenfeldts Stiftelse 723821 - Karen, fni. Skovbrynet 28. 724246 - Marie, fni, PræatøveJ 107 A. 724363 - Marie, fni, Østergade 30. 724137 - Nancy, fni, Ringstedgade 1 A. 720368 - Vera, fru, Skovbrynet 6. 724451 - Betty, frk. Køhmagergnde 5 720135 - E., frk., Køhmagergnde 11. 722469 - Karen, frk., Østergade 34. 720186 - Kr., frk., Ny Østergade 1. 724362 - ltorgc, fuldm., MaglegArdsveJ 26, 722912 - Aa., fhv. gdr., Llndepnrken 27. 725156 - A., fhv. gdr., Kalbyrisvej 59 727418 • Sigurd, fhv. gdr., Duelundsvej 42. 723138 - Holger, gdr, I*dby. 722815 - M., gdr.. fru., Rørmosegd., T.adby, 724934 - Niels, gdr., Vredsløso. 720321 - Rnsmua, gdr., Vredsløse. 722962 - Ri., fhv. gdr., FlxveJ 19 724553 - Tage, gdr., Knrshojg.. Rønnebæk. 722026 - Chr. gnrtner, Skraverup. 722629 - Kello K., gross., Hvedevæng. 105. 723321 - H. P, fhv grøntbdl., PlatnnveJ 8 721694 - H., handelamd., VomæsveJ 25 721756 - Erik, bavnenss., EJbyvej 10. 724881 - Axel, husejer, Hvedevænget 58.

B

C

Mejeriernes og Landb. Ulykkes­ forsikring, insp., exam. aaa. B. Vedel Olsen, HaaaelveJ 1, Fens- mark. 746286. sKornhakkcn«, Næstved: (8v. Ikke, ring til forr.fører eller varmemeater),

D E-F G H •-J K

722738 Andelsboligforeningen

721521 - 720923 - 720409 - 720193 - 720726 - 721912 - 727508 - 722561 - 720127 - 724058 - 724048 - 722950 - 723897 - 726960 - 722594 - 724884 - 726150 - 726827 - 720982 - 725247 - 722444 - 722417 - 725079 - 721931 - 726812 - 726.323 - 724429 - 727183 - 726114 - 727817 - 723087 - 724640 - 724210 - 721407 - 723798 - 726971 - 724696 - 721181 - 726298 - 722810 - 722461 - 721439 - 727116 - 722653 - 725124 - 727575 - 721914 - 120014 - 726138 - 725009 - 721713 -

724796 - Formanden. 723289 - Forretningsforer, bankprokourist Kaj Hansen, Fyrrepnrken 12 724698 - Varmemeater Kurt Olaen, Rug- vænget 12 C. 723550 AndelHViiskeriot or AndHsri*n>æri«*tt l*ræsto, NæstvodafclHi hr . Hovedkontoret: Præstø (795) 55. 724635 Anderaen A., Banely 1 720624 - O. og E. Houtved. MnnøveJ 82. 720172 - Tage, Llndebjergg&rdavej 20. 721430 Andersen Erik, advokat (møderet for landsret), Købmagergade 4. 720100 — bolig: IngemannaveJ 27. 725887 - S. K., afd.ingn., Holighedsvej 97. 727803 - Eugenle, afd sygepl., MnnøveJ 78. 724410 - Egon, arb.konsulent, Tagenavej 8. 723964 - H. Frode, arbmd., AaderupveJ 61. 726327 - Egon, asø., OrenæsveJ 23. 721387 - Frit* Egon, asa., Nordlundsvej 2. 723187 - H. C., nsø., OdenseveJ 152. 723525 - Kaj W., nss , Kalbyrisvej 39. 720062 - Knud, nas.. PrlmulnveJ 65. 721637 - Ejler, nsaurand., Fjordvænget. 721414 Antlorson Offor A/R, ntit. 72 4114 Nordn* afdeling;. Hingst edgade 150-161. Boligtelefoner: 72 1320 Dir. B. Offer Andersen 72 1413 Fru E. Offer Andersen. 72 1464 Værkf. Vietor Nielsen 721914 Snlgsrhef Børge Andersen. 72 4105 Repr. E. Edvnrdscn. 72 4114 Repi. P. E. Jørgensen. 721039 Andersen Juul, nutoforh., Bolvej 1. J23S68 - Edv., autolakerer, FlxveJ 5. 726014 - Poul E., automek. Krogagervej 2. 721787 C., nutoophug, Ringst edgade 156. 725551 Andenæn og Stugls, auto- værkst. VW Kogev. 14 722309 Viggo, bogbinderi, MnnøveJ 1. 724413 - - bolig, Hjnrnøvej 28. 726795 - Jørgen, bogblndersv., Blettev. 8. Ford-forhdl., Itingst^dg. 17. Omst. værksted, lager, salgsafd.

L iVt

N

O

P Q R

S

T

U V.A

725972 -

IS

14

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78 Page 79 Page 80 Page 81 Page 82 Page 83 Page 84 Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91 Page 92 Page 93 Page 94 Page 95 Page 96 Page 97 Page 98 Page 99 Page 100 Page 101 Page 102 Page 103 Page 104 Page 105 Page 106 Page 107 Page 108 Page 109 Page 110 Page 111 Page 112 Page 113 Page 114 Page 115 Page 116 Page 117 Page 118 Page 119 Page 120 Page 121 Page 122 Page 123 Page 124 Page 125 Page 126 Page 127 Page 128 Page 129 Page 130 Page 131 Page 132 Page 133 Page 134 Page 135 Page 136 Page 137 Page 138 Page 139 Page 140 Page 141 Page 142 Page 143 Page 144 Page 145 Page 146 Page 147 Page 148 Page 149 Page 150 Page 151 Page 152 Page 153 Page 154 Page 155 Page 156 Page 157 Page 158 Page 159 Page 160 Page 161 Page 162 Page 163 Page 164 Page 165 Page 166 Page 167 Page 168 Page 169 Page 170 Page 171 Page 172 Page 173 Page 174 Page 175 Page 176 Page 177 Page 178 Page 179 Page 180 Page 181 Page 182 Page 183 Page 184 Page 185 Page 186 Page 187 Page 188 Page 189 Page 190 Page 191 Page 192 Page 193 Page 194 Page 195 Page 196 Page 197 Page 198 Page 199 Page 200

Made with FlippingBook - Online magazine maker