Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Ar 1894, den 10. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christen Christensen, født i Tjørring den 12. Marts 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. S.D. blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Aariis, født i Næstved 6. Februar 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrer i Næstved u der Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1894, den 15. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Vilhelm Laurits Jensen, født i Næstved den 1. September 1867, overensstemmende med Lov 21. Juni 1867 jfr. Justitsm. Skriv. af 29. Maj 1868 og Regulativ for Næstved Kjøbstad af 31. December 1880, Bevilling til at drive Forreting som Pantelaaner her i Byen fra Mat. N. 211---- side Fol, 628b---- vil Bevillingen uden videre blive trukket tilbage. Aar 1894, den 26. Januar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Frederik Schade, født den 7. Oktober 1864 i Skild, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne-----se hostaaende Side---- sin Forhandlingsret. Aar 1894, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt August Ferdinand Repstorff, født 23. September 1860 i Næstved det har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hendrik Pedersen, født i Kalkerup den 2. April 1855, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Frederik Georg Hansen, født i Furiendal den 13. Oktober 1867, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedker i Næstvet under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 14. Februar blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Peter Jensen, født i Rønnebæk den 16. Oktober 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1894, den 26. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Kalum, født i Karrebæksminde den 23. Oktober 1861, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og

Made with FlippingBook - Online magazine maker