Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Snedkermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Aar 1895, den 20. April blev efter derom fremsat Begæring meddelt Hans Julius Ferdinand Nandrup, født 8. November 1867 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelse, Borgerskab som Kjøbmand i Næstvd under Iagttagelse af gældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkost forbundne Forpligtigelse til at udrede Bændevinsafgift ikke bortfalder----- se ovenfor ----- Forhandlingsret. Aar 1895, den 22. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Julius Carl Alfred Stendrup, født i Kjøbenhavn 5. Marts 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigele til at udrede Brændevinsafgift ----- se ovenstaaende-----Forhandlingsret. Ar 1895, den 27. April blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Valdemar Huus, født i Nakskov den 6. April 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Kjøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1895, den 11. Maj blev ifølge derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Petersen, født i Svendborg den 9. Maj 1879, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Blikkenslager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anord ninger. Aar 1895, den 11. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Bentsen, født i Hammer den 30. Januar 1822, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1895, den 11. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Lars Christian Nielsen, født i Hasle den 2. September 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 11. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Christian Richard Brogaard, født i Stubbekøbing den 5. September 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Marskandiser i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 15. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Petersen, født 16. Juni 1868 i Brøndshøj, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker