Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1895, den 2. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Knud Otto Emil Jensen, født i Lindebjerg den 10. Januar 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder----- se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1895, den 10. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt William Immanuel Jensen, født 4. Juni 1867 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, ----- se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1895, den 6. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Theodor Alexander Aaris, født 9. November 1858 i Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 16. September blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Petersen, født i Snertinge pr. Lundby den 19. April 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1895, den 18. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Andersen, født i Tybjerglille den 23. November 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1895, den 22. Oktober blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Georg Heinrich Sander, født 1. November 1850 i Kjøbenhavn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 § 2 og Lov 23. Maj 1873 § 9 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand og Værtshusholder i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe, indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring, som anmeldes i Næringslovens § 73, hvori Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandligs- og Udskjænkningsret. Aar 1895, den 5. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Bastholm Christensen, født i KJøbenhavn den 2. November 1866, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Guldsmed i Næstved under Iagttagelse afc gjældende Love og Anordninger. Aar 1895, den 5. November blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Carstensen, født i Skjørringe den 8. August 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skrædder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker