Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder, alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men vedbliver at løbe indtil han afgaar ved Døden uden at efterlade sig Enke, medmindre selve Næringsadkomsten enten opsiges eller forbrydes, eller der indgives en saadan Erklæring som anmeldes i Næringslovens § 73, hvorved Vedkommende forbinder sig til ikke at benytte sin Forhandlingsret. Aar 1896, den 6. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Berider Jens Christian Nielsen, født i Rørby den 24. Marts 1856, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love -----se ovenfor--- -- Forhandlingsrdet. Aar 1896 den 7. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Peter Marius Hansen, født i Odense, der har produceret kgl. Bevilling af D.D., hvorefter han er fuldmyndig og som har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 iøvrigt foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vinhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ikke bortfalder alene fordi der ikke gjøres Brug af samme, men-----se foran----- Forhandlingsret. Aar 1896, den 7. Juli blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Frederik Wilhelm Hansen, født 26. December 1868 i Gunderslevlille, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skomager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninge. Aar 1896, den 17. August blev der meddelt Johan Heinrich Lunau, født i Sogan i Eutin i Holsten den 24. September 1828, der har Borgerskab af 27. Januar 1868 som Værtshusholder i Næstved, tillige Borgerskab som Vognmand i Næstved, under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 17. August blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Jens Christian Dehn, født 6. August 1859 i Kallehave Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 22. August blev efter deom fremsat Begjæring meddelt Peder Christian Jensen, født den 20. Juli 1860 i Hjelmsølille, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Skrædder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1896, den 10. August blev det Detailhandler Hans Petersen den 12. Maj 1875 meddelte Borgerskab som Detailhandler ombyttet til Borgerskab som Vognmand i Næstved.

Aar 1896, den 22. August blev der meddelt Anders Peter Christoffersen, der ifølge Borgerskab af 16. April 1895 er Detailhandler, tillige Borgerskab som Vognmand.

Aar 1896, den 22. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Niels Christensen, der ifølge Borgerskab af 7. Maj 1889 er Gjæstgiver, tillige Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Aar 1896, den 7. September blev det Carl Theodor Pedersen den 28. Maj 1874 meddelte Borgerskab som Skomager efter ham derom fremsat Begjæring, ombytet til Borgerskab som Høker i Næstved.

Made with FlippingBook - Online magazine maker