Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Ar 1897, den 10. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Frederik Jørgensen, født i Næstved den 15. Marts 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 14. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Rasmus Christian Henningsen, født i Nakskov den 12. Maj 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes,----- se foran----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 23. April blev efter derom fremsat Begjæring meddlt Hans Johannes Nielsen, født paa Brahetrelleborg d. 7. April 1855, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, ----- se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 28. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Ole Sofus Petersen, født i Stege Landsogn 8. Maj 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som KJøbmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse----- se foran----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 8. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Søren Jensen,født i Tolstrup, 7. Februar 1862, der har godtgjort at opfylde i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift----- se foran----- Forhandlingsret. Ar 1897, den 8. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Adolp Hansen, født i Smidstrup den 8. Maj 1868, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved----- se ovenfor----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 8. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens Christensen, født i Førslev Sogn den 12. November 1865, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Murer i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, Ar 1897, den 12. Maj blev efter derom fremst Begjæring meddelt Hans Peter Jensen, født i Bromme den 21. Januar 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 § 2 og Lov 23. Maj 1873 § 7 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Gjæstgiver i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Ardninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift----- jfr. foran----- Udskjænkningsret. Aar 1897, den 21. Maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Christian Jørgensen, født i Stenstrup den 11. Januar 1873, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst forbundne Forpligtigelse til at udrede Brændeinsafgift ----- se foran ----- Forhandlingsret.

Made with FlippingBook - Online magazine maker