Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Aar 1897, den 21. maj blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jørgen Jensen, født i Herlufsholm Sogn den 14. November 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Ar 1897, den 25. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Jensen født i Lille Næstved den 22. Oktober 1863, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Vognmand i Næstved under Iagttaglse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 25. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Otto Jensen, født i Veilø By og Sogn den 5. Juni 1862, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bødkermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 25. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Anders Nielsen, født i Elsted den 22. Juni 1847, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab paa at drive Bager-og Møllernæring i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 25. Juni blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Julius Jensen født i Vester Skjørringe den 21. Juli 1853, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser Borgerskab som Skrædder i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anodninger. Aar 1897, den 25. Juni blev efter derom fremsat Begjæring medelt Jens Martin Jensen, født i Ramløse den 27. Marts 1869, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst ----- se foran----- Forhandlingsret. Aar 1897, den 9. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peder Jensen, født i Næsby den 15. December 1858, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældene Love og Anordninger, hvorved særlig bemærkes, at den med denne Næringsadkomst fobundne Forpligtigelse til at udrede Brændevinsafgift ----- se foran -----Forhandlingsret. Aar 1897, den 11 August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Peter Martin Mortensen, født 17. Juli 1868 i Bloustrød, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Aar 1897, den 11. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Hans Christian Mortensen, født i Vetterslev den 3. Juni 1872, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Sadelmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1897, den 12. August blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Tømrer Christian Peter Jespersen, født 7. Maj 1855 i Mullerup, Drøsselbjerg Sogn, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Tømrermester i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger.

Made with FlippingBook - Online magazine maker