Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte.

Aar 1898, den 31. Marts blev efter derom fremsat Bgjæring medelt Rasmus Johansen, født 15. Februar 1841 i Kagerup, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 forekrevne Betingeler, Borgerskab som Urmager og Instrumentmager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1898, den 31. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jacob Jensen, født i Fensmark den 18. August 1871, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Bager i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1898, den 5. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Johannes Meinert Hermann Hoppel, født i Altona 7. Januar 1837, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Barber i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Aar 1898, den 31. Marts blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Jens C hristian Bauer Koch, født 6. September 1873 i Føllenslev og som i Henhold til kgl. Bevilling af 12. Marts 1898 er fuldmyndig, da han har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Deember 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Detailhandler i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger, dog uden Ret til Brændevinshandel, hvilken Ret han har erklæret ikke at ville benytte. Ar 1898, den 9. April blev efter derom fremsat Begjæring meddelt Carl Christian Nielsen, født i Næstved d. 16. Februar 1870, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. December 1857 foreskrevne Betingelser, Borgerskab som Malermester i Næstved under Iagttagelse afc gjældende Love og Anordninger. Aar 1898, den 14. April blev efter derom fremsat Begæring meddelt Aktieslskabet Bryggeriet ”Føniks”, Næstved, der har godtgjort at opfylde de i Lov 29. Decmber 1857 forskrevne Betingelser, Borgerskab som Ølbrygger og Mineralvandsfabrikant i Næstved under Iagttagelse af gjældende Love og Anordninger. Peter Christian Marius Høyer, født i Næstved den 21. August 1875, der for mig har godtgjort, at opfylde Næringslovgivningens Betingelser meddeles herved Borgerskab som Købmand i Næstved uden Brændevinshandel. Opmærksomheden ----- Fol. 604-----Segl.

Næstved Borgmesterkontor d. 21. April 1898.

Niels Peter Henrichsen, født 24. September 1871 i Næstved, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab som Købmand i Næstved. Opmærksomheden----- 604-----Segl.

Næstved Borgmesterkontor d. 22. April 1898.

Niels Nielsen, f. i Toxværd 24. Marts 1847, der for mig har godtgjort at opfylde Næringslovens Betingelser, meddeles herved Borgerskab som Gjæstgiver og Vognmand i Næstved. Opmærksomheden---- Fol 604----- Segl.

Næstved Borgmesterkontor 4. maj 1898.

Made with FlippingBook - Online magazine maker