Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1874, den 21. November fremtod for Raadhusprotokollen Johannes Peter Reumert og begjærede sit under 18. September 1853 meddelte Borgerskab som Haandskomager og Piltsner ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel, og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperentens Bejæring taget til følge idet det ældre Borgerskabsbrev derved gives fornøden Paatgning.

Petrærius

1874, den 28. November fremstod for Raadhusprotokollen Peter Julius Valdemar Rasmussen. Født i Præstø d. 14. Marts 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Maler he i Byen, da herfor intet fandtes at været il hinter blev det begjæree Borgrskab meddelt Komperenten.

Petrærius

1874, d. 7. December fremstod for Raadhuspotokollen Johan Sophus Hansen født i Næstved den 16. December 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sadelmager her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til hinter blev det begjærede Borgerskab Komperenten meddelt.

Petrærius

1875, den 4. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Jørgen Christian Laurits Langhoff, født i Næstved den 29. November 1845, der begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen og da intet fandtes herfor at være til hinter blev det begjærede Borgerskab meddelt Komperenten.

Petrærius

1875, den 5. Januar fremstod for Raadhuspotokollen Georg Hahn Lorange, født i Maribo d. 17. August 1808 og begjærede sig meddelt Borgerkan som Gjæstgiver he i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Komperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker