Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1875, den 19. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Niels Poul Jensen, født den 19. Marts 1846 i Abed og begjærede sig meddelt Botgerskab som Uhrmager her i Byen. Da intet skjøndedes at være til hinter herfor blev det begjærede Borgerskab meddelt Komperenten.

Petrærius

1875 den 10. Marts blev det Christian Larsen under 8. November 1872 meddelte Borgerskab paa Værtshushold ombyttet med Borgerskab paa Gjæstgiver.

Petrærius

1875, den 24. April fremstod for Raadhusprotokollen Johannes Andreas Thomsen født i Nysted den 19. Januar 1848 og begjæede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen, hvilken Begjæring da intet skjønedes at være til hinter, blev taget til Følge.

Petrærius

1875, den 12. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Hans Pedersen født i Øverup den 25. Juli 1837. som begjærede sig meddelt Borgerskan som Detailhandler her i Byen, da intet fandtes herfor at være til hinter, blev det begjærede Borgerskab meddelt Komperenten.

Petrærius

1875, den 29. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Anders Jacobsen født i Stenbæksholm den 31. December 1836 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Brygger her i Byen. Da intet fandtes herfor at være til hinter blev det begjærede Borgerskab meddelt Komperenten.

Petrærius

1875, en 17. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Georg August Lundstein født i Højetostrup den 27. Juni 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskan som Kjøbmnd her i Byen, hvilket Borgerskab da intet fandtes at være til hinter blev meddelt Komperenten.

Petrærius

1875, den 27. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Hr. Kjøbmand Christian Nielsen Møller der under 12. Oktober 1866 blev meddelt Borgerskab paa Kjøbmandshandel heri Byen under

Made with FlippingBook - Online magazine maker