Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Firma Jacob Galle & Co. hvilket Borgerskab under 30. Marts 1867 indtil videre aproberer og tilkendegiver med at han fra i dag af item ønsker at indtræde i en Rettighed efter Borgerskabet under Firma Lutzhoft & Co. og i Forening med Hr. Anton Lutzhoft. Det i sin Tid udstedte Borgerskabsbrev vil hermed blive foregivet til Paategning til den Dato indlevere samme.

Petrærius

1875, den 27. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Hr. Anton Theodor Lutzhoft af Roskilde født paa Glænø ved Skælskør den 9.Marts 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Kjøbmandshandel her i Byen, som han agter at føre i Forening med Hr. Kjøbmand Christian Nielsen Møller under Firma Lutzhoft & Co.Da intet herfor var til hinter meddeltes Komperenten det begjærede Borgerskab.

Petrærius

1875, den 3. August fremstod for Raadhusprotokollen Julius Johan August Hansen født i Braabye d. 7. Juni 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen, hvilket Borgerskab eftersom intet herfor fandtes til hinter blev meddelt Komperenten,

Petrærius

1875 den 5. August fremstod for Raadhusprotokolln Henrik Saaby født i Kjøbenhavb d. 13. August 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bandagist her i Byen hvilket Borgerskab blev meddelt Komperenten, da intet fandtes at være til hinter herfor.

Petrærius

1875, den 18. August fremstod for Raadhusprotokollen Hans Peder Lindegaard født i d. 14. November 1849 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her i Byen, hvilket Borgerskab efter Comperenten dertil havde godtgjort sin Berettigelse blev ham meddelt.

Petrærius

1875, den 28. September mødte for Raadhusprotokollen Rasmus Pedersen født i Pederstrup d. 27. Juli 1832 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, hvilket Borgerskab da intet herfor fandtes at være til hinter blev udfærdiget for ham.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker